Проекти / KeyRoma

Key Roma: Развитие на ключови компетенции и социални умения на жените от ромски произход, за повишаване на участието им в сектора на услугите.

                                                                           

Основната цел на проекта KEYROMA  е да даде гласност на проблема, че много ромски жени не могат да се интегрират на пазара на труда в следствие на ниско образование. Партньорите ще търсят начин за справяне с този широко разпространен проблем чрез мотивиране и насърчаване за участие в обучения.


Щракнете тук, за да изтеглите брошура на проекта.
 

Цели:

 • подобряване на социално-икономическа интеграция на ромските жени чрез образование за възрастни;

• подобряването на качеството на обучението на възрастни хора чрез предоставяне на информация,  приложима за много специфична целева група;

• увеличаване участието на ромските жени в обучението, като това ще повиши шансовете им на пазара на труда;

• установяване  на пряк диалог с целевата група и насърчаване на социалното сближаване, активно гражданство и личен принос на участващите жени.
 

Как ще продължим?

Всяка страна-партньор ще създаде и въведе иновативен и адаптиран модул за обучение на местно ниво, в сътрудничество с местната обучаваща се група (МОГ) съставена от приблизително 20 ромски жени. Тази група от жени ще бъде главното действащо лице, което ще участва активно в разработването, изпълнението и оценката на учебния модул.
 

Съдържанието на обучения модул ще се определя по следните критерии:

1. Оценка на знания и умения на местната обучаваща се група;

2. Изисквания на работодателите към служители в сектора на услугите;

3. Очакванията, нуждите и исканията на жените
 

Бенефициентите по проекта

• ромски жени;

• сдружения, организации и други, работещи с ромско население;

• организации, занимаващи се с продължаващо образование, учителския и неучителски състав, местни организации, сдружения, публичните органи и НПО с предмет на дейност  ромско социално и икономическо приобщаване и достъп до образование;

• работодателите от сектор на услугите;

• организации, работещи с групи в неравностойно положение (имигранти, хората с увреждания, и т.н. ), които искат да адаптират методологията на  KEYROMA в своите вътрешни процеси.
 

Резултатите от проекта

• проучване на възможностите и социалните умения на ромските жени;

• Ръководство за изискванията на пазара на труда в сферата на услугите по отношение на социалните и комуникационните умения.

• Обучителен модул за разработване на ключови компетенции за социални умения у ромските жени, за да се увеличи тяхното участие в сферата на услугите.
 

Национални конференции за разпространение

Ще бъдат организирани по 2 конференции във всяка страна-партньор - Испания, Чехия, Румъния, България и Белгия. Тези конференции са адресирани към местните организации, сдружения, публичните органи, неправителствени организации и всяка друга организация която има отношение към ромското социално и икономическо включване.
 

В този раздел ще бъде публикувана повече информация за тези събития.
 

ПАРТНЬОРИ:

Координатор на проекта:

Институт за Интегрално Обучение - частна испанска компания, специализирана в обучения и консултантски услуги в различните области.

Страна: Испания

Лице за контакт: Чиара Пандолфи

E-mail:  c.assirelli@ifi.com.es

уеб страница: www.ifi.com.es

 

Партньори:

Асоциация на ромските жени в Испания – Роми Серсени-  е испанска асоциация с нестопанска цел, конкретно насоченa към ромските жени. Работи по  проекти на социалната и трудова интеграция и насърчаване на толерантността.

Страна: Испания

Лице за контакт: Александра Мартинез

E-mail: romieuropeo@yahoo.es

уеб страница: www.romiserseni.com
 

Европейската агенция за развитие - базирана в Прага, е експерт от мрежата на ЕС в областта на регионалното развитие, иновациите, образованието и развитието.

Страна: Чехия

Лице за контакт: Marie Svitáková

E-mail: mrie.svitakova@eracr.cz

уеб страница: http://euda.eu
 

Интеркултурния институт на Тимишоара - е румънско сдружение с нестопанска цел, което развива гражданска, образователна, културна и изследователски дейности, с акцент  включването на ромските деца в образованието.

Държава: Румъния

Лице за контакти: Ромина Матей

Е-мейл: romina.matei@intercultural.ro

Web страница: www.intercultural.ro

 
Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе - прилага инициативно ориентирана политика за интеграция на ромите в образованието, здравеопазването, заетостта и общественото развитие в България.
Държава: България
Лице за контакт: Деян Колев
Е-мейл: deyan_kolev@yahoo.com

Web страница: www.amalipe.com

 

Европейски ромски информационен офис (ERIO) - е международна организация, която има за цел борба с дискриминацията и нетолерантността спрямо ромите чрез застъпничество и повишаване на осведомеността.

Държава: Белгия

Лице за контакт: Лиен Бауенс

Е-мейл: lien.bauwens@erionet.eu

Web страница: www.erionet.eu

 

РЕЗУЛТАТИ:

• Методология за оценка/оценка на компетенциите и интервюта с работодатели от сектора на услугите;

• проучване на възможностите и социалните умения на ромските жени;

• Ръководство за изискванията на пазара на труда в сферата на услугите по отношение на социалните и комуникационни умения.

• Казуси (примери за добри практики по отношение на резултатите от учебни модули);
• Окончателен модул за обучение.

Страница на проекта: http://keyroma.eu/en

 

 

БЮЛЕТИНИ ПО ПРОЕКТ KEY ROMA

 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

КАЛЕНДАР
<< май 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter