Проекти / Проект 'Принос към ролята на образованието - да образоваш образователите ' (CORE)

 

 

 

Проект "Contribution to the Role of Education - Educating Educators" (CORE) цели да насърчава образователната интеграция на ромите чрез създаването на публикации (Компендиум с добри практики в областта на образователната интеграция на ромите, Наръчник за ромската история и култура, Въвеждащ материал на тема „work-life” баланс като препоръчително умение, онлайн платформа с тези и други полезни материали), както и чрез осигуряване на обучение по тях. Насърчавайки и затвърждавайки международната комуникация в сферата на образователната интеграция на ромите, проект CORE цели да допринесе за създаването на една по-отворена социална среда, в която на учениците от ромски произход да се предлагат еднакви възможности.

Ромите са най-многобройното едническо малцинство в Европейския съюз.

Почти навсякъде ромите са в положение на уязвима група.

Почти навсякъде ромите страдат от сегрегация, предразсъдъци и безработица.

Почти навсякъде властите се опитват да подобряват условията им на живот.

 

Липсата на образование води до безработица. Безработицата води до нещастие. Проект CORE има за цел да допринесе за образователната интеграция на ромите, да спомогне за разбиване на омагьосания кръг на липсата на образование и бедността…

Ромите не са в тежест на обществото

Ромите са хора с потенциал, който все още често остава неразкрит и неизползван

В продължение на векове ромите са били сред най-способните занаятчии. Професионалисти в сфери на производството, за които вече няма пазар…

 

Нека помогнем на ромските деца в образователната им интеграция, която може да ги направи полезни членове на обществото!

Защото, ако ромите са богати на нещо, то е, че те са богати на деца.

Много ромски деца в една застаряваща Европа ... 

 

Част от страха идва от стария предразсъдък, че „ромите ще завладеят обществото ни”.

Страхът от непознатото… Страхът от „чуждото”

Всичко, от което имат нужда ромските деца, е еднакъв достъп до образование, малко подобряване на стандарта на живот и шанс да станат допринасящи членове на всяко общество.

За това трябва да ги опознаем по-добре.

Трябва да признаем историята, културата и постиженията им.

Трябва да им се доверяваме повече.

Да се научим да работим и живеем заедно – с еднакви възможности, права, отговорности и задължения.

Ромите в Европейския съюз също са европейски граждани и подобреното им образование им дава шанс да допринесат за бъдещето на Европа!

 

  Цели

Основна цел на създаването и разпространението на продукта на проект CORE – „Компендиум с добри практики в областта на образователната интеграция на ромите в и чрез образование”


„Да идентифицира, разпознава и направи широко известни най-добрите практики в интеграцията на ромите в и чрез образование с позитивен ефект върху подобряването перспективите на ромите за независимо и успешно социално реализиране в бъдеще”

Компендиумът следва да отразява политиката и отдадеността на Европейския съюз към устойчиво развитие на ромското етническо малцинство, както и представянето и запазването на културната му идентичност.

Добрите практики са изключителен принос за подобряване живота на уязвимите общности и групи. Те са определени от Организацията на обединените нации като успешни инициативи, които:

  • имат видим и осезаем ефект върху подобряване качеството на живот на хората;
  • са резултат на ефективни партньорства между публичния, частния и гражданския сектори на обществото;
  • са социално, културно, икономически и екологично устойчиви

Добрите практики сe промотират и използват от ООН като средство за:

  • подобряване обществените политики на база "какво работи";
  • повишаване информираността на хората, вземащи решения на всички нива и на обществеността за потенциалните решения на общите социални, икономически и екологични проблеми;
  • споделяне и прехвърляне на знания, умения и опит чрез взаимно обучение


Въздействие: добрата практика трябва да демонстрира положително и трайно въздействие върху подобряването на живота на хората, особено на бедните и тези в неравностойно положение.

Устойчивост: Добрите практики следва да доведат до трайни промени в поне една от областите, изброени по-долу:

 1. Законодателство, регулаторни рамки, подзаконови нормативни актове или стандарти, официално признаващи посочените въпроси и проблеми;
 2. Социални политики и/или секторни страгетии и (под) национални нива, които имат потенциал за реплициране;
 3. Институционални рамки и процеси по вземане на решения, които предоставят ясни роли и отговорности на различни нива и групи от участници, като например централните и местните правителствени организации и обществени организации;
 4. Ефективни, прозрачни и отговорни системи за управление, които правят по-ефективно използване на човешките, технически, финансови и природни ресурси.

Могат да бъдат използвани и допълнителни критерии:

 

 • Лидерство и овластяване на обществото
 • Равенство между половете и социалното включване
 • Новаторство в местния контекст и възможност за трансфер (как другите са се обучили или обогатили от инициативата и методите, използвани за споделяне или трансфер на знания, експертиза и научени уроци;
 • Трансфери (осезаемо въздействие в резултат на прехвърляне на един или повече от следните неща: идеи, умения, процеси, знания или опит, промени в политики или практики, устойчивост на трансфер като част от непрекъснат процес на учене и промяна).

 

Признавайки полезността от разпространение на знания за добрите практики, ООН започва насърчаване на добри практики (през 1996 г. по време на Втората конференция на ООН за населените места - Habitat II) като средство за идентифициране на работещи методи за подобряване условията на живот на устойчива основа .

Тогава е поставено началото и на международната награда на Дубай за добри практики  (Dubai International Award for Best Practices), която редом с добрите практики признава отбелязва и трансфера на добри практики.[1]

Целта на идентифицирането и широкото разпространение на добра практика е да се посочи и повиши осведомеността за изключителните и устойчивите постижения в подобряване живота на хората. В случая на проект CORE в подобряване перспективите за живот на ромите чрез установяване на добри практики в и чрез образование.

Трансферът на добра практика може да бъде описан като процес, в който две или повече страни участват във взаимен и структуриран обмен, с цел да се учат една от друга за подобряване процесите, уменията, познанията, експертизата и технологията за подобряване средата на живот.

Такива трансфери могат да се извършват както в рамките на държава, така и между държави. Трансферите могат да случват организирано (чрез институция) или спонтанно (некоординирано).

 За повече информация посетете:

http://www.core-llp-eu.org/en-us/home.aspx

КАЛЕНДАР
<< май 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter