Проекти / Всеки ученик може да бъде отличник

 

 

Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е не правителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

 

Насочен е към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 3 години в над 170 училища от цяла България.

 

Проектът е насочен към постигането на следните основни цели:

 

Доразвиване и разширяване на мрежата от училища, работещи по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” – Център „Амалипе” вярва, че всеки ученик е добър в нещо. Затова ние всички – родители и учители трябва да помогнем на всеки да открие в какво е добър и как да бъде отличник в своята област, като доразвие знанията и уменията си. Веднъж открил своите умения, ученикът може по – лесно да направи прехода от това, в което той е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

 

Подпомагане на училищните екипи чрез малки грантове;

 

Наблюдение и оценка на ефекта на програмата по отношение на намаляване на отпадането от училище;

 

Изпробване на нов модел за работа в 10 пилотни училища със засилена интервенция от страна на регионалните координатори на Център „Амалипе”;

 

Надграждане на елементите:

 

- работа с ученици – организиране на обучения за повишаване на капацитета на ученическия парламент, провеждане на кампании за продължаващо образование, съвместно с младежките клубове, създадени по проект „Младежта е толерантност”;

 

- работа с родители - Повишаване на капацитета на родителските клубове, обучения за председателите на родителските клубове, “Родители обучават родители” – обучения по места, проведени от ръководителите на родителски клубове, включване на родителите в дейностите на малките грантове;

 

- работа с учители – повишаване капацитета на учители с модела „Учене чрез обмяна на опит”; организиране на общински конференции; провеждане на онлайн обучение за работа в мултикултурна среда; обучение на учители по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, провеждане на национална конференция;

 

Предоставяне на методическа помощ и педагогически инструменти за привличане интереса на ромските деца и родители в учебния процес;

 

Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот;

 

Системна промяна и осезателно подобрение в качеството на образование на ромските деца: Моделът за привличане и задържане на ромските  деца в училище ще бъде разширен през втората година на проекта. За да се гарантира институционализирането и устойчивостта на този модел ще бъдат организирани застъпническа кампания и кампания за информиране на обществеността.

 

Проектът предвижда също така дейности за формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца. Десетки училища ще бъдат подкрепени с малки грантове с цел стимулиране на активната им работа за задържане на ромски ученици и заделянето на средства и от техните училищни бюджети. Ще бъдат организирани извънкласни и извънучилищни инициативи за повишаване на интереса и активността в училища (напр. Зелени училища, Детския ромски фестивал „Отворено сърце”). Ще бъдат отпечатани и разпространени множество нови материали в сферата на интеркултурното образование, както и наръчници с цел подобряване работата на родителските клубове и училищните парламенти.

 

Проектът е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Тръст за социална алтернатива(ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

 

Насочен е към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 3 години в над 170 училища от цяла България.

 

Проектът е насочен към постигането на следните основни цели:

 

Доразвиване и разширяване на мрежата от училища, работещи по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” – Център „Амалипе” вярва, че всеки ученик е добър в нещо. Затова ние всички – родители и учители трябва да помогнем на всеки да открие в какво е добър и как да бъде отличник в своята област, като доразвие знанията и уменията си. Веднъж открил своите умения, ученикът може по – лесно да направи прехода от това, в което той е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

 

Подпомагане на училищните екипи чрез малки грантове;

 

Наблюдение и оценка на ефекта на програмата по отношение на намаляване на отпадането от училище;

 

Изпробване на нов модел за работа в 10 пилотни училища със засилена интервенция от страна на регионалните координатори на Център „Амалипе”;

 

Надграждане на елементите:

 

- работа с ученици – организиране на обучения за повишаване на капацитета на ученическия парламент, провеждане на кампании за продължаващо образование, съвместно с младежките клубове, създадени по проект „Младежта е толерантност”;

 

- работа с родители - Повишаване на капацитета на родителските клубове, обучения за председателите на родителските клубове, “Родители обучават родители” – обучения по места, проведени от ръководителите на родителски клубове, включване на родителите в дейностите на малките грантове;

 

- работа с учители – повишаване капацитета на учители с модела „Учене чрез обмяна на опит”; организиране на общински конференции; провеждане на онлайн обучение за работа в мултикултурна среда; обучение на учители по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, провеждане на национална конференция;

 

Предоставяне на методическа помощ и педагогически инструменти за привличане интереса на ромските деца и родители в учебния процес;

 

Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот;

 

Системна промяна и осезателно подобрение в качеството на образование на ромските деца: Моделът за привличане и задържане на ромските  деца в училище ще бъде разширен през втората година на проекта. За да се гарантира институционализирането и устойчивостта на този модел ще бъдат организирани застъпническа кампания и кампания за информиране на обществеността.

 

Проектът предвижда също така дейности за формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца. Десетки училища ще бъдат подкрепени с малки грантове с цел стимулиране на активната им работа за задържане на ромски ученици и заделянето на средства и от техните училищни бюджети. Ще бъдат организирани извънкласни и извънучилищни инициативи за повишаване на интереса и активността в училища (напр. Зелени училища, Детския ромски фестивал „Отворено сърце”). Ще бъдат отпечатани и разпространени множество нови материали в сферата на интеркултурното образование, както и наръчници с цел подобряване работата на родителските клубове и училищните парламенти.

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< май 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter