Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 07/2012


АКЦЕНТ НА БРОЯ

РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ- МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

-Намаляване отпадането на ромските деца от училище през учебната 2011-2012 г.
-Работна среща на директори участващи в програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище
-Проведе се работна среща с началници и експерти по образователна интеграция

Наблюдател:
-Представители на местната власт и ромската общност обединиха усилия в изготвянето на Общински планове за интеграция
-Предстоящи нормативни промени за изпълнението на НСИР
-Работна група за ресурсно обезпечаване на интеграцията на ромите
-Ромските организации ще участват в програмирането на новата ОПРЧР

Кхере (у дома):
-Български НПО ще подпишат декларация за финансиране на контрола на туберку-лозата след Глобалния Фонд
-Дискусия за ромското образование в Румъния
-Roma in EU - Център Амалипе стартира дейности по проект за социални и граждански компетенции
-Дейности, предвидени във втория етап на проект „Да докоснем недосегаемите“
-Среща на центровете за развитие на общността в Солун - Гърция
-Клуб К7 В. Търново взе участие в Европейския ден за безопасност по пътищата
-Приключи разпределението на втората доставка компютри по програма „Рестарт“

Ромско здраве:
-Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност юли 2012
-Беседа на тема: „Вредата от тютюнопушенето“ се проведе в ЦРО Етрополе
-Ранната диагностика и комплексното лечение са основни фактори в борбата с онкологичните заболявания при жените

24.08.2012

Бюлетин на Център Амалипе 05-06/2012

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ

Национална стратегия за интеграция на ромите

Кръгла маса за Наци-оналните Ромски Стратегии /НРС/  се проведе в Прага

Управляващи дискутираха изпълнението на НРС

Изслушване на тема мониторинг и оценка на Националните Стратегии за Интеграция на Ромите /НСИР/ се проведе в Брюксел

Среща на ЕК за изпълнение на НСИР

Работна среща на тема „Застъпничество за все-обхватни НСИР се проведе в Будапеща

Наблюдател:

Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове“

Агенцията по Заетостта обяви конкурс

Подготвителна среща за Рома Прайд 2012

ЦОИДУЕМ обявява нов конкурс

Училище:

Учителите от ПГТЛП - Омуртаг, преминаха обучение за работа с ромски ученици

Съветът по образование и наука към президента проведе първото си заседание

ОУ „Васил Левски“ с.Караджово тържествено  отбеляза 24-май

Споделяне на добри прак-тики

Приключи учебната 2011/12

Кхере (у дома):

Доброволци на клуб К7 - В. Търново чупят рекорди и борят СПИН с най-голямото ПАЧУЪРК пано

Международен ден за борба с дрогата стана повод за анти-СПИН кампания в Търново

Среща на Център Амалипе с представители на Българо-Швейцарската търговска ка-мара

Курс за ограмотяване на възрастни в гр.Левски

Визита на общностните модератори в Търгу Муреш - Румъния

Живеем в малко по-чиста България

Среща по проект „Да докоснем недосегаемите“

Работна среща по проект „ПРОГРЕС“

Обучение на тема „Работа с медии и застъпничество“ в Поморие

Ромско здраве:

Анализ на реформите в здравеопазването - май/юни 2012

Шарена черга:

Бахтало Хедерлези!

Девети детски ромски фестивал - „Отворено сърце“

07.08.2012

Бюлетин на Център Амалипе 04/2012

ТЕМИТЕ В БРОЯ

8 април - ден на съпричастност, възпоминание и надежда

Наблюдател:
-Публично обсъждане на приоритетите на кохезионната политика в България
-Заседание на ЦОИДУЕМ
-Предстоящо по ОП Развитие на човешките ресурси
-Обсъдена бе стратеги-ческата част на Национална програма за развитие „България 2020“
-Комисията по образование гласува на първо четене Закона за училищното образование
-Кръгла маса на тема „Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012-2020)
-Център „Амалипе е представен във видеорепор-таж на Евронюз

Училище:
-Ден на Земята в ОУ „Никола Първанов“ гр. Лом
-Зам. министър Милена Дамянова посети ОУ „Васил Левски“ с.Караджово
-Национална програма „На училище без отсъствия“
-Училищна поезия - „Толерантност“

Кхере (у дома):
-В Нови пазар отбелязаха Международния ден на земята
-Избрани са селските общи-ни за изграждане на 4 центъра за развитие на общността по проект ПРОГРЕС
-Информационна среща за стипендии РМУСП се проведе в Бяла Слатина
-Екипът на проект „Да докоснем недосегаемите“ участва в 5-та национална среща за здраве и ваксинопро-филактика
-Образователния екип на Амалипе се срещна с директори на Фондация „Америка за България“
-Предложения на Център Амалипе към стратегическата част на НПР „България 2020“
-Партньорска среща по проект „Speak Up!” се състоя в Брюксел
-Обучение в Брюксел се проведе с участието на "Амалипе". Защо е необхо-димо да се реформира Европейската селскосто-панска политика сега?

Ромско здраве:
-Здравен анализ - април  2012

20.05.2012

Бюлетин на Център Амалипе 03/2012

АКЦЕНТ НА БРОЯ

ПОКАНА- 9-ТИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“


Наблюдател:
-Извънредна среща на Европейската ромска платформа
-Съвместна среща на координационната комисия на структурните фондове на дирекция ЗАЕТОСТ и РЕГИО
-Годишни награди „Златната ябълка“
-Стипендии за студенти от ромски произход
-Интернационално обучение в Македония

Училище:
-Есе от пътуваща изложба. „Моята мечта за ромите и за България  днес“
-Мартенски дни в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица
-Модно ревю в ОУ „Георги Бенковси“, с. Беломорци
-Регионални срещи на директори участващи във втората година на проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“

Кхере (у дома):
-Поклон пред България - чествания по повод 3-ти Март
-„Насърчаване на социал-ното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”
-Бъдещето на центровете за развитие на общността дискутираха в Елин Пелин
-Обучение по застъпничество и работа с медии се проведе със студенти от ромски произход
-Среща с директори на бюрата по труда по съвместна инициатива за ромските трудови медиатори
-Центровете за развитие на общността се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден!“
-Писмо на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън до председателя на Център „Амалипе“ Деян Колев
-Община Лозана и посолството на Швейцария даряват компютри на неправи-телствени организации

Ромско здраве:
-Здравен анализ - март  2012

09.05.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 02/2012

В броя:

Фокус: Международна подкрепа за ромската интеграция
-Френският посланик Н.Пр. Филип Отие посети Център „Амалипе“
-Среща на Държавния секретар Хилари Клинтън с ромски активисти
Наблюдател:
-Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от НС
-Експерти на ЕК и ромски НПО дискутираха Националната стратегия за интеграция на ромите
-Публично-информационно събитие за новите стратегически документи
-Работата в сферата на ромската интеграция ще продължи
-Център „Амалипе“ взе участие в международна конференция провела се в Белград
Училище:
-Работен вариант на закона за училищното образование
-Кръгла маса за Закона за училищното образование
-Програма на МО за ограмотяване на възрастни хора
-ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012
-Алея на славата в  СОУ "П. К. Яворов" - гр. Стралджа 
-Училище в село Джурово стартира проект по програма успех
Кхере (у дома):
-21 февруари - Международен ден на майчиния език
-Роми и българи събираха помощи за бедстващите в с. Бисер
14 февруари
-Център „Амалипе“ дарява компщтри на ЦРО, училища и НПО
-Национална анти-Спин кампания
-Проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора“
Ромско здраве:
-Кампания за превенция на туберкулозата се проведе в с.Дъскот
-Здравен анализ февруари 2012
Шарена черга:
-Петльовден
-Сирни заговезни

02.04.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 01/2012

В БРОЯ

Фокус:
-Втора международна среща по проект "Да докоснем недосегаемите"

Наблюдател:
-Какво се случва с Наци-оналната ромска стратегия през януари?
-Конференция за монито-ринг на ромската стратегия
-Кохезионната политика и България през следващия програмен период
-ООН стартира проект за мониторинг на част „Здраве- опазване” в националните ромски стратегии
-Ученици в София отбе-лязват Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.
-Стартира изпълнението на проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"
-Мобилна техника за безплатни гинекологични прегледи
-МОМН обсъди бъдеща операция за създаване на единна информационна система за проследяване на отпадането от училище

Училище:
-Пътуваща изложба Г.  Ново
-Нашето училище – домакин на пътуваща изложба
-„Моята мечта за ромите и за България днес”
-Да следваме пътя на своето колело!
-Развитие на програмата "Намаляване отпадането на ромски деца от училище"
-Учителите в Омуртаг ще изготвят индивидуален план за работа с всяко застрашено дете

Кхере (у дома):
-Национални чествания на Василица
-Общностните модератори се включиха в почистване на обилния сняг в Етрополе.
-Кампания за почистване на ромския квартал в гр.Нови пазар
-Отбелязване на Бабинден
-Опазването на здравето не започва от утре!
-Поход до местността „Мишева чешма”

Ромско здраве:
-Среща с младежи за превенция на ранните бракове
-Здравен анализ януари 2012

Добри практики:
-Василица при Бургуджиите

28.02.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 12/2011

В броя:

Фокус:
„БЪДИ ИНФОРМИРАН, ЗА ДА НЕ СИ ХИВ ИНФЕКТИРАН!” Център АМАЛИПЕ отбеляза Световния Ден за Борба црещу СПИН

Наблюдател:

Норвежкият финансов меха низъм дискутира ромската интеграция
Ще бъде увеличен броят на ромските трудови медиатори
МС прие Национална Стратегия за интеграция на ромите
Актуализиран е списъкът на защитените училища
Обучение на обучители по сексуално и репродуктивно здраве  се проведе в Анкара

Училище:

Шарен свят в СОУ "Иван Вазов",  гр.Вършец
Юбилей на ОУ "Н.Й. Вапцаров", гр.Нови Пазар
Коледно настроение в ОУ „Васил Левски”,с. Смолянов-ци
„Нека тази година сбъдне всички желания и мечти! Нека тя бъде изпълнена с много обич и доброта”!

Кхере (у дома):

Стартираха първите дей-ности по проект „Да докоснем недосегаемите: Борейки се с традиционни и нови анти-ромски стере-отипи”
„Да изчистим около нас”
Младежи от три села изнесоха благотворителни концерти, за да зарадват децата от местните детски градини с подаръци за коледа
Обучение на тема: Предложения за проекти по ОП РЧР
Международна среща стартира проект за заетост сред ромите в селските райони
Екипна среща на Център „Амалипе“ в  с. Кметовци

Ромско здраве:

Здравен Анализ - декември
Продължаваме борбата с туберкулозата
Броят на ХИВ-позитивните хора в България нараства всяка година

17.01.2012

Бюлетин на Център Амалипе 11/2011

В броя:

Фокус:
Предварителна сесия на програмата за Общностен мониторинг на здравните услуги в ромска общност, представена в 4-тата Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген
Четвърта Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген, Дания

Наблюдател:
Работна група за интеграция на ромите и НПР „България 2020”
Заседание на работната група по Националната ромска стратегия
Конференция за Националните ромски стратегии се проведе в Брюксел
Конференция в София дискутира Националната стратегия за интеграция на ромите
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР

Училище:
Работна среща за публично обсъждане на Закона за детето
Духов оркестър „Дефилир“ и мажоретен състав към СОУ „Иван Вазов“ с поредният медал от международно участие
Втора работна среща  събра училищата  работещи по проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”
Учителите от ПГТЛП – Омуртаг преминаха обучение за работа с ромски ученици

Кхере (у дома):
Обучение на общностни модератори от България, Румъния и Гърция
Концерт на известната американска кънтри група „Mountain Quickstep” се състоя в гр. Пещера
Здравни беседи инициираха общностните модератори към Центровете за развитие на общността
Среща с ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев”, с. Лопян
Какви са правата и задълженията на децата с увреждания и техните родители?
Отбелязаха Денят на семейството в Нови пазар

Ромско здраве:
Съвместно обучение на доброволци по превенция на ХИВ/СПИН се проведе край Габрово
Здравен Анализ - ноември
Приключи двуетапното изследване по метода „допитване до общността” по проект за общностен мониторинг на достъпа до здравеопазване на уязвими етнически общности

03.01.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2011

В броя:

Фокус:

-Конференция за здравния статус на ромската общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за социалните услуги и заетостта в ромска общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за подобряване на жилищните условия на ромите и Националната ромска стратегия
-Конференция Национални цели пред Националната ромска стратегия се проведе в Сливен

Наблюдател:

-Заседание на ЦОИДУЕМ
-Трудовите медиатори споделиха своите проблеми пред националните и европейски институции
-Среща на борда на ЕЖЛ и семинар на тема „Другата половина на човешкия род – мъжествеността и ролята на мъжете по пътя към равенството”
-Международен фотоконкурс „CHACHIPE“

Училище:

-СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

Кхере (у дома):

-Център за развитие на общността, Камено със подкрепата на СНЦ "Верният Настойник", гр. Бургас помага на семейства и ученици от община Камено
-Дни на личната хигиена
-В гр. Бяла слатина се проведе среща с ромски младежи
-Среща с ученици от ОУ „Георги Бенковски ”, с. Малки Искър, община Етрополе
-Сформиране на Родителски клуб в Пещера

Ромско здраве:

-Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност в  Република България октомври  2011
-Клуб „К7“ Велико Търново проведе „Седмица на репродуктивното здраве“

24.11.2011

Бюлетин на Център Амалипе - 09/2011

В броя:

Фокус:

Катуница и след това: толерантно ли е българското общество?
Рома прайд - „имам една мечта: да учим и живеем заедно”
Какво се случи в България: факти, реакции, ромски прайд
Декларация във връзка с проявите на насилие и използване на език на омразата спрямо различните етнически общности

Наблюдател:

Първа среща на работната група за изготвяне на националната ромска стратегия
Социални помощи за първолаци
Отпускането на месечна социална помощ за семейства и деца се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи

Училище:

" Семинар с базови учители "с внимание към всяко дете“
Обучителен семинар за работа в мултикултурна среда
„Да помечтаем на всички езици” - пътуваща детска изложба“
Студенти-медици дискутираха проблемите на ромите от малките населени места с Министър Дончев

Кхере (у дома):

Клубът за развитие на общността в  с. Върбовка вече има младежки център
Клубовете за местно развитие във Върбовка, Батак и Балван изнесоха театрално-музикално шоу
Доброволци от клубовете за развитие на общността организираха футболна среща

Ромско здраве:

Какво свършиха управляващите за здравеопазването- 07.2009 до 08.2011 (отчет на министерство на здравеопазването)
Сътрудници на терен участваха в обучение за работа на терен и превенция на туберкулозата в ромска общност.
Център „Амалипе” участва в секторна група здравеопазване на националната програма за развитие България 2020
Представител на глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария посети клуб К7 Велико Търново и Център Амалипе.
Членове на клуб К7 Велико Търново участваха в обучение за работа на терен по превенция на ХИВ
Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност -м. септември 2011

28.10.2011
КАЛЕНДАР
<< юли 2017 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie inovativni-formi zdrave centrove
Tyxo.bg counter