Архив бюлетини

Бюлетин на Център "Амалипе" 07/2011

В броя:

Фокус:

Модели за подобряване на достъпа на ромите до здравни услуги
Кръгла маса „Ново поколение от здравни специалисти от ромски произход“
Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари – специализанти от ромски произход
Планът за действие към Здравната стратегия – факти и анализ
Здравните медиатори започнаха изпълнението на плановете си за действие
Анализ на реформите в здравеопазването - юни 2011

Наблюдател:

Летен институт за учителите на Програмата "Заедно в час“
Ромската интеграция ще бъде включена в Националната програма за развитие „България 2020”
Комисията за интеграция на ромите избра представители на НПО в работната група по изработване на Национална ромска стратегия
Създадена е Междуведомствена експертна група за изготвяне на Националната ромска стратегия
Увеличаване на равните възможности за ромските жени
Romnya
Кръгла маса Добри практики при интеграция на ромите на пазара на труда в България
Лятно училище в Ковачевци
Борим застаряването – подпомагат работещите родители

Училище:

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище
Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен
Започва изготвянето на стандарта за интеркултурно образование

Кхере (у дома):

Обучение на обучители „Стереотипи спрямо ромската общност”
Стартираха дейността си Центрове за развитие на общността
Трето обучение за общностни модератори от клубовете на Амалипе
Център Амалипе и Д-р Калейнски проведоха безплатни гинекологични прегледи
Раздавайки презервативи, доброволците от Клуб 'К7' към Център Амалипе се сдобиха с ново попълнение
ROMA PRIDE
Представител на Център Амалипе участва в практическо обучение за работа с медиите в Лондон
Посолството на САЩ у нас проведе прием по случай 4 юли националния празник на Америка

28.08.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 06/2011

В броя:


Фокус:

 • Осми национален детски ромски фестивал „Отворено сърце.


Наблюдател:

 • Окончателно са одобрени две нови операции за образователна интеграция.
 • Регионално събитие „Приносът на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите“ се проведе във В. Търново
 • Становище от говорителите, представители на гражданското общество, участници в Събитието на високо равнище Приносът на фондовете на ЕС към интеграцията на ромите.
 • Европейското женско лоби поставя началото на кампания за прекратяване на проституцията.
 • Конкурс за проекти за подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи.Училище:

 • Ученици и учители от цялата страна дискутираха проблемите на образователната интеграция в Народното събрание.
 • Цреща между училища, участници в проекта „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“.
 • Конференция на тема: „Преподаването на Холокоста в България и Румъния“.
 • Какво постигнахме, година след реализирането на проект „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“


Кхере (у дома):

 • Център „Амалипе“, проведе обучение за работа в ромската общност на служители на МВР.
 • Обучение на общностни модератори от центровете за развитие на общността.
 • Обучение на началници на РИО, РЗИ и РДСП.
 • Работна среща на представители на институциите в общностите, в които ще бъдат изградени центрове за развитие на общността.


Ромско здраве:

 • Здравен Анализ


 

15.07.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 05/2011

 

В броя:

Фокус:

С успех приключиха разговорите, относно програма Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства, финансирана от ОПРЧР

Наблюдател:

Проекти за заетост сред етническите малцинства
Среща на Световната банка в София
Съвета на ЕС прие заключения относно „Рамка за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020г.“
Започна изготвянето на текстовете на новия Закон за училищното образование
В Созопол се проведе обучение на тема „ Услугите за деца-процедура за лицензиране, стандарти при предоставянето на услуги в общността“
Семинар на тема:“Лидерство в общността“ се проведе в Пловдив


Училище:

Експерти от РИО дискутираха Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца.
Зам. министър Дамянова посети ОУ „Ц. Церковски“ -с.Средище
Фестивал на детската креативност
Приключи Шестото Национално ученическо състезание „135 години от подвига на Априлци“

Кхере (у дома):

Център „Амалипе“ беше домакин на среща с представители на Британското посолство
Пролетна кампания „Презерватирай се!“  - посветена на 15 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН
Становище на център „Амалипе“ по Анализ на социално-икономическото развитие на РБългария към Национална програма за развитие.


Шарена черга:

Гергьовден в с.Балван

Ромско здраве:

Здравен Анализ

06.07.2011

Бюлетин на Център Амалипе 04/2011

Директен линк към бюлетина: ТУК

В броя:

Фокус:
-Европейската комисия призoвава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграцията на ромите
-Европейска рамка за национални ромски стратегии - една добра възможност за България
-Консултативна среща на ромските НПО
-Заседание на Европейската Ромска платформа

Наблюдател:

-Заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР
-Петиция на ромските организации
-В търсене на разумен изход - програма за образователна интеграция на ОПРЧР
-Стратегическият принос на „Платформата“ към публичните политики  за подобряване на жилищните условия
-Ромските жени във фокус: За жените, с жените
-Премиер и министри отбелязоха деня на ромите без ромски НПО


Училище:

-Конкурс за набиране на базови и пилотни училища
-8-ми детски ромски фестивал „Отворено сърце“
-Концерт посветен на осми април- международния ден на ромите
-Една история с добър край
-Неизпратени писма-дискусия за ранните бракове


Кхере (у дома):

-Проведе се обучение на активистите от местните клубове на Център „Амалипе“
-Среща на ромски активисти от Централна Северна България
-Да се обединим - всяко дете да расте в семейна среда
-Център „Амалипе“ отбеляза осми април
-Еко-почистване на село Балван


Шарена черга:

-Младежи и ученици от мултиетническия клуб към център „Амалипе“ в с.Балван шариха яйца за Великден

Ромско здраве:

-Здравен Анализ

 

07.06.2011

Бюлетин на Център Амалипе 03/2011

Може да изтеглите бюлетина в PDF формат от нашата страница: www.amalipe.com

 

В броя:

Кхере (у дома):
 
Среща на активни ромски младежи за обсъждане на проблемите с отпадането на ромските ученици „Предай нататък“
Среща ма нестни активисти от общините В.Търново и Павликени
Сформиране на клубовете в Балван и Велико Търново
Работна среща с представители на Европейската комисия
“Насърчаване на теренната работа” – да мотивираме развитието отвътре”
АНТИСПИН кампания се проведе на празника на Велико Търново

Фокус:
Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца

Училище:
Работна среща на базови учители „ С внимание към всяко дете”
Активни извънкласни дейности – няколко стъпки напред към качествено образование
Ефективно задържане на ромски ученици, чрез методи, заложени в проект „Превенция на отпадане на ромски деца от училище”
„Заедно сме по-силни”

Наблюдател:
(Не)одобрените проекти по ОПРЧР - факти, проблеми и въпроси
Среща по повод резултатите от програма „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Теодора Крумова е една от четирите български жени, наградени от Посолството на САЩ за техните постижения в работата
Второ заседание на работна група при Министър Дончев
Засесдание на ОССЕДВ – Враца
Среща на Еврочайлд – Брюксел
Обучение по застъпничество с американския посланик

Ромско здраве:
Годишна среща на партньорите по Стипендиантска програма
Център Амалипе проведе обучение за служители на Министерство на здравеопазването по проблемите на ромската интеграция в контекста на здравната реформа
Център Амалипе участва в дейностите по превенция и контрол на туберкулоза сред ромска общност в Област Велико Търново
Център Амалипе участва в отбелязването на Световния ден за борба срещу туберкулозата в Област Велико Търново
Здравен Анализ

Шарена черга:
Заговезни (Зопостит)
 

17.05.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2010

В броя:
Кхере (у дома):
♦Национална конференция относно ранните бракове
♦Посещение на студенти от Брюксел
Наблюдател:
♦ Представители на Център Амалипе участваха в деветата кръгла маса за бедността
♦ Ромите и конференцията на ОССЕ във Варшава
♦И здравно неосигурените ще ползват пари от НЗОК
Училище:
♦Майки, деца и родители в надпревара за най-вкусната гозба в ОУ „Г.С.Раковски", с. Голямо Ново
♦Обучителен семинар за учители по СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор"
Ромско здраве:
Проблеми на здравната реформа в България по отношение на уязвимите групи
♦Националната здравна карта няма да е готова до края на годината

15.11.2010

Бюлетин на Център "Амалипе" 08-09/2010

В броя:

Акцент на броя:
Пропуски в политиките за интеграция на ромите: Франция,Европейския съюз и българските роми
   ·Център Амалипе призовава за цялостни целенасочени действия за интеграция на ромите на национално и европейско ниво
 ·Среща на Център Амалипе с посланик Дьо Понсен
 ·Депутати от френския парламент се срещнаха с ромски неправителствени организации по инициатива на Център Амалипе
 ·Франция в язвата на ромската интеграция

Кхере (у дома):
 ·Приключиха местни кампании за превенцияна ранните бракове
 ·Център Амалипе проведе обучение с над 50 представителите на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти

Наблюдател:
 ·Хроника на събитията
  ·Европейската комисия оповести петгодишна стратегия за равенство между половете         
 ·Милена Дамянова е новият зам.-министър на образованието
 ·Нов здравен министър

Училище:
    ·На добър час!
    ·Основно училище „Любен Каравелов“ в Пещера посрещна учениците си с приказно обновени класни стаи

Ромско здраве:
    ·Проблеми на здравната реформа по отношение на уязвимите групи в България
     ·Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход
 ·Ако живеем временно другаде, можем да изберем временно джипи
 ·Имунизирането на труднодостъпните групи

25.10.2010

Бюлетин на Център Амалипе 06/2010

Акцент на броя:

 • Център Амалипе проведе Седми национален детски ромски фестивал „Отворено сърце”

Кхере (у дома):

 • Обучение на социални работници и учители за превенция на ранните и насилствени бракове
 • Пресконференция на Център Амалипе относно ранните бракове в ромска общност
 • Проучване „Брачни нагласи сред ромите в България“
 • Стартираха местните кампании за превенция на ранните бракове сред ромска общност

Наблюдател:

 • Ромските организации и МОМН дискутираха Закона за училищното образование
 • Министър Игнатов и ромските организации обсъдиха проекта на Закон за училищното образование
 • Трета среща на Европейската ромска платформа
 • Европейски здравен форум се проведе в Брюксел
 • В новия Управителен съвет на Европейското женско лоби ще има две ромски организации. Теодора Крумова от Център "Амалипе" е единственият ромски представител от националните организации, членове на ЕЖЛ

Училище:

 • Незабравим празник в СОУ „Христо Ботев“, с. Галиче
 • Посещения в пилотните училища в областите Пловдив и Бургас

Ромско здраве:

 • Проблеми на здравната реформа по отношение на учзвимите групи в България

16.08.2010

Бюлетин на Център "Амалипе" 07/2010

В броя:

[Кхере (у дома):
    · Превенция на ранните бракове - партньорска среща и заседание на Направляващия комитет
    · Национално лятно училище за превенция на HIV се проведе с участието на клуб К7 Велико Търново
    · Среща на регионалните партньори по проект ПЛАТФОРМА
    · Двудневно обучение на доброволците от клуб К7 се проведе във Велико Търново
· Включването на ромите в Програмата за развитие на селските райони бе дискутирано на конференция, организирана от Център Амалипе

[Наблюдател:
    · Одобрена е Пътна карта на Европейската Ромска Платформа
    · Среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по образованието на националните малцинства
· Доброволци на клуб К7 обмениха опит с косовски общинари

    [Училище:
    · Директори дискутираха училищни програми за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище
    · Обучение за работа в ромска общност на учители от област Търговище

[Ромско здраве:
    ·Проблеми на здравната реформа по отношение на учзвимите групи в България

23.06.2010

Бюлетин на Център Амалипе 5/2010

В броя:

Фокус на броя:

·Новата Рамкова програма за интеграция на ромите

Кхере (у дома):

    ·Поход до Ваканционно селище „Манастира“

    ·Среща на ромски активисти по повод ранните бракове

    ·Център Амалипе се включи в отбелязването на Международния ден за съпричастност с жертвите на СПИН

    ·Спортно-образователни игри в местността Ксилифор

    ·Пролетно училище за обучители на връстници

·Изследване на нагласите на социалните работници към ранните бракове в ромската общност

Наблюдател:

    ·Европейско женско лоби обявява фото конкурс  'Моят Свят: Визии за феминизма през 21 Век'

    ·Включването на ромите на пазара на труда ще бъде подкрепено чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

    ·Ромският образователен фонд представи проект на стратегия за работа в България

    ·„Българските роми – интеграция и миграции”

    ·Фондация Лале и Vivacom започват съвместна инициатива за техническа подкрепа за граждански организации в социалната сфера

·Национален мултиетнически лагер – семинар

 Училище:

    ·Срещи с пилотните училища в областите Пловдив и Бургас

    ·130-годишен юбилей на училището в с. Ботево

·Училище от с. Стрелци с изложба в Музея на образованието

Ромско здраве:

·Проблеми на здравната реформа

Шарена черга:

    ·Гергьовден

22.06.2010
КАЛЕНДАР
<< юли 2017 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie inovativni-formi zdrave centrove
Tyxo.bg counter