Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 11/2011

В броя:

Фокус:
Предварителна сесия на програмата за Общностен мониторинг на здравните услуги в ромска общност, представена в 4-тата Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген
Четвърта Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген, Дания

Наблюдател:
Работна група за интеграция на ромите и НПР „България 2020”
Заседание на работната група по Националната ромска стратегия
Конференция за Националните ромски стратегии се проведе в Брюксел
Конференция в София дискутира Националната стратегия за интеграция на ромите
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР

Училище:
Работна среща за публично обсъждане на Закона за детето
Духов оркестър „Дефилир“ и мажоретен състав към СОУ „Иван Вазов“ с поредният медал от международно участие
Втора работна среща  събра училищата  работещи по проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”
Учителите от ПГТЛП – Омуртаг преминаха обучение за работа с ромски ученици

Кхере (у дома):
Обучение на общностни модератори от България, Румъния и Гърция
Концерт на известната американска кънтри група „Mountain Quickstep” се състоя в гр. Пещера
Здравни беседи инициираха общностните модератори към Центровете за развитие на общността
Среща с ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев”, с. Лопян
Какви са правата и задълженията на децата с увреждания и техните родители?
Отбелязаха Денят на семейството в Нови пазар

Ромско здраве:
Съвместно обучение на доброволци по превенция на ХИВ/СПИН се проведе край Габрово
Здравен Анализ - ноември
Приключи двуетапното изследване по метода „допитване до общността” по проект за общностен мониторинг на достъпа до здравеопазване на уязвими етнически общности

03.01.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2011

В броя:

Фокус:

-Конференция за здравния статус на ромската общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за социалните услуги и заетостта в ромска общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за подобряване на жилищните условия на ромите и Националната ромска стратегия
-Конференция Национални цели пред Националната ромска стратегия се проведе в Сливен

Наблюдател:

-Заседание на ЦОИДУЕМ
-Трудовите медиатори споделиха своите проблеми пред националните и европейски институции
-Среща на борда на ЕЖЛ и семинар на тема „Другата половина на човешкия род – мъжествеността и ролята на мъжете по пътя към равенството”
-Международен фотоконкурс „CHACHIPE“

Училище:

-СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

Кхере (у дома):

-Център за развитие на общността, Камено със подкрепата на СНЦ "Верният Настойник", гр. Бургас помага на семейства и ученици от община Камено
-Дни на личната хигиена
-В гр. Бяла слатина се проведе среща с ромски младежи
-Среща с ученици от ОУ „Георги Бенковски ”, с. Малки Искър, община Етрополе
-Сформиране на Родителски клуб в Пещера

Ромско здраве:

-Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност в  Република България октомври  2011
-Клуб „К7“ Велико Търново проведе „Седмица на репродуктивното здраве“

24.11.2011

Бюлетин на Център Амалипе - 09/2011

В броя:

Фокус:

Катуница и след това: толерантно ли е българското общество?
Рома прайд - „имам една мечта: да учим и живеем заедно”
Какво се случи в България: факти, реакции, ромски прайд
Декларация във връзка с проявите на насилие и използване на език на омразата спрямо различните етнически общности

Наблюдател:

Първа среща на работната група за изготвяне на националната ромска стратегия
Социални помощи за първолаци
Отпускането на месечна социална помощ за семейства и деца се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи

Училище:

" Семинар с базови учители "с внимание към всяко дете“
Обучителен семинар за работа в мултикултурна среда
„Да помечтаем на всички езици” - пътуваща детска изложба“
Студенти-медици дискутираха проблемите на ромите от малките населени места с Министър Дончев

Кхере (у дома):

Клубът за развитие на общността в  с. Върбовка вече има младежки център
Клубовете за местно развитие във Върбовка, Батак и Балван изнесоха театрално-музикално шоу
Доброволци от клубовете за развитие на общността организираха футболна среща

Ромско здраве:

Какво свършиха управляващите за здравеопазването- 07.2009 до 08.2011 (отчет на министерство на здравеопазването)
Сътрудници на терен участваха в обучение за работа на терен и превенция на туберкулозата в ромска общност.
Център „Амалипе” участва в секторна група здравеопазване на националната програма за развитие България 2020
Представител на глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария посети клуб К7 Велико Търново и Център Амалипе.
Членове на клуб К7 Велико Търново участваха в обучение за работа на терен по превенция на ХИВ
Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност -м. септември 2011

28.10.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 07/2011

В броя:

Фокус:

Модели за подобряване на достъпа на ромите до здравни услуги
Кръгла маса „Ново поколение от здравни специалисти от ромски произход“
Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари – специализанти от ромски произход
Планът за действие към Здравната стратегия – факти и анализ
Здравните медиатори започнаха изпълнението на плановете си за действие
Анализ на реформите в здравеопазването - юни 2011

Наблюдател:

Летен институт за учителите на Програмата "Заедно в час“
Ромската интеграция ще бъде включена в Националната програма за развитие „България 2020”
Комисията за интеграция на ромите избра представители на НПО в работната група по изработване на Национална ромска стратегия
Създадена е Междуведомствена експертна група за изготвяне на Националната ромска стратегия
Увеличаване на равните възможности за ромските жени
Romnya
Кръгла маса Добри практики при интеграция на ромите на пазара на труда в България
Лятно училище в Ковачевци
Борим застаряването – подпомагат работещите родители

Училище:

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище
Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен
Започва изготвянето на стандарта за интеркултурно образование

Кхере (у дома):

Обучение на обучители „Стереотипи спрямо ромската общност”
Стартираха дейността си Центрове за развитие на общността
Трето обучение за общностни модератори от клубовете на Амалипе
Център Амалипе и Д-р Калейнски проведоха безплатни гинекологични прегледи
Раздавайки презервативи, доброволците от Клуб 'К7' към Център Амалипе се сдобиха с ново попълнение
ROMA PRIDE
Представител на Център Амалипе участва в практическо обучение за работа с медиите в Лондон
Посолството на САЩ у нас проведе прием по случай 4 юли националния празник на Америка

28.08.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 06/2011

В броя:


Фокус:

 • Осми национален детски ромски фестивал „Отворено сърце.


Наблюдател:

 • Окончателно са одобрени две нови операции за образователна интеграция.
 • Регионално събитие „Приносът на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите“ се проведе във В. Търново
 • Становище от говорителите, представители на гражданското общество, участници в Събитието на високо равнище Приносът на фондовете на ЕС към интеграцията на ромите.
 • Европейското женско лоби поставя началото на кампания за прекратяване на проституцията.
 • Конкурс за проекти за подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи.Училище:

 • Ученици и учители от цялата страна дискутираха проблемите на образователната интеграция в Народното събрание.
 • Цреща между училища, участници в проекта „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“.
 • Конференция на тема: „Преподаването на Холокоста в България и Румъния“.
 • Какво постигнахме, година след реализирането на проект „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“


Кхере (у дома):

 • Център „Амалипе“, проведе обучение за работа в ромската общност на служители на МВР.
 • Обучение на общностни модератори от центровете за развитие на общността.
 • Обучение на началници на РИО, РЗИ и РДСП.
 • Работна среща на представители на институциите в общностите, в които ще бъдат изградени центрове за развитие на общността.


Ромско здраве:

 • Здравен Анализ


 

15.07.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 05/2011

 

В броя:

Фокус:

С успех приключиха разговорите, относно програма Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства, финансирана от ОПРЧР

Наблюдател:

Проекти за заетост сред етническите малцинства
Среща на Световната банка в София
Съвета на ЕС прие заключения относно „Рамка за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020г.“
Започна изготвянето на текстовете на новия Закон за училищното образование
В Созопол се проведе обучение на тема „ Услугите за деца-процедура за лицензиране, стандарти при предоставянето на услуги в общността“
Семинар на тема:“Лидерство в общността“ се проведе в Пловдив


Училище:

Експерти от РИО дискутираха Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца.
Зам. министър Дамянова посети ОУ „Ц. Церковски“ -с.Средище
Фестивал на детската креативност
Приключи Шестото Национално ученическо състезание „135 години от подвига на Априлци“

Кхере (у дома):

Център „Амалипе“ беше домакин на среща с представители на Британското посолство
Пролетна кампания „Презерватирай се!“  - посветена на 15 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН
Становище на център „Амалипе“ по Анализ на социално-икономическото развитие на РБългария към Национална програма за развитие.


Шарена черга:

Гергьовден в с.Балван

Ромско здраве:

Здравен Анализ

06.07.2011

Бюлетин на Център Амалипе 04/2011

Директен линк към бюлетина: ТУК

В броя:

Фокус:
-Европейската комисия призoвава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграцията на ромите
-Европейска рамка за национални ромски стратегии - една добра възможност за България
-Консултативна среща на ромските НПО
-Заседание на Европейската Ромска платформа

Наблюдател:

-Заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР
-Петиция на ромските организации
-В търсене на разумен изход - програма за образователна интеграция на ОПРЧР
-Стратегическият принос на „Платформата“ към публичните политики  за подобряване на жилищните условия
-Ромските жени във фокус: За жените, с жените
-Премиер и министри отбелязоха деня на ромите без ромски НПО


Училище:

-Конкурс за набиране на базови и пилотни училища
-8-ми детски ромски фестивал „Отворено сърце“
-Концерт посветен на осми април- международния ден на ромите
-Една история с добър край
-Неизпратени писма-дискусия за ранните бракове


Кхере (у дома):

-Проведе се обучение на активистите от местните клубове на Център „Амалипе“
-Среща на ромски активисти от Централна Северна България
-Да се обединим - всяко дете да расте в семейна среда
-Център „Амалипе“ отбеляза осми април
-Еко-почистване на село Балван


Шарена черга:

-Младежи и ученици от мултиетническия клуб към център „Амалипе“ в с.Балван шариха яйца за Великден

Ромско здраве:

-Здравен Анализ

 

07.06.2011

Бюлетин на Център Амалипе 03/2011

Може да изтеглите бюлетина в PDF формат от нашата страница: www.amalipe.com

 

В броя:

Кхере (у дома):
 
Среща на активни ромски младежи за обсъждане на проблемите с отпадането на ромските ученици „Предай нататък“
Среща ма нестни активисти от общините В.Търново и Павликени
Сформиране на клубовете в Балван и Велико Търново
Работна среща с представители на Европейската комисия
“Насърчаване на теренната работа” – да мотивираме развитието отвътре”
АНТИСПИН кампания се проведе на празника на Велико Търново

Фокус:
Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца

Училище:
Работна среща на базови учители „ С внимание към всяко дете”
Активни извънкласни дейности – няколко стъпки напред към качествено образование
Ефективно задържане на ромски ученици, чрез методи, заложени в проект „Превенция на отпадане на ромски деца от училище”
„Заедно сме по-силни”

Наблюдател:
(Не)одобрените проекти по ОПРЧР - факти, проблеми и въпроси
Среща по повод резултатите от програма „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Теодора Крумова е една от четирите български жени, наградени от Посолството на САЩ за техните постижения в работата
Второ заседание на работна група при Министър Дончев
Засесдание на ОССЕДВ – Враца
Среща на Еврочайлд – Брюксел
Обучение по застъпничество с американския посланик

Ромско здраве:
Годишна среща на партньорите по Стипендиантска програма
Център Амалипе проведе обучение за служители на Министерство на здравеопазването по проблемите на ромската интеграция в контекста на здравната реформа
Център Амалипе участва в дейностите по превенция и контрол на туберкулоза сред ромска общност в Област Велико Търново
Център Амалипе участва в отбелязването на Световния ден за борба срещу туберкулозата в Област Велико Търново
Здравен Анализ

Шарена черга:
Заговезни (Зопостит)
 

17.05.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2010

В броя:
Кхере (у дома):
♦Национална конференция относно ранните бракове
♦Посещение на студенти от Брюксел
Наблюдател:
♦ Представители на Център Амалипе участваха в деветата кръгла маса за бедността
♦ Ромите и конференцията на ОССЕ във Варшава
♦И здравно неосигурените ще ползват пари от НЗОК
Училище:
♦Майки, деца и родители в надпревара за най-вкусната гозба в ОУ „Г.С.Раковски", с. Голямо Ново
♦Обучителен семинар за учители по СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор"
Ромско здраве:
Проблеми на здравната реформа в България по отношение на уязвимите групи
♦Националната здравна карта няма да е готова до края на годината

15.11.2010

Бюлетин на Център "Амалипе" 08-09/2010

В броя:

Акцент на броя:
Пропуски в политиките за интеграция на ромите: Франция,Европейския съюз и българските роми
   ·Център Амалипе призовава за цялостни целенасочени действия за интеграция на ромите на национално и европейско ниво
 ·Среща на Център Амалипе с посланик Дьо Понсен
 ·Депутати от френския парламент се срещнаха с ромски неправителствени организации по инициатива на Център Амалипе
 ·Франция в язвата на ромската интеграция

Кхере (у дома):
 ·Приключиха местни кампании за превенцияна ранните бракове
 ·Център Амалипе проведе обучение с над 50 представителите на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти

Наблюдател:
 ·Хроника на събитията
  ·Европейската комисия оповести петгодишна стратегия за равенство между половете         
 ·Милена Дамянова е новият зам.-министър на образованието
 ·Нов здравен министър

Училище:
    ·На добър час!
    ·Основно училище „Любен Каравелов“ в Пещера посрещна учениците си с приказно обновени класни стаи

Ромско здраве:
    ·Проблеми на здравната реформа по отношение на уязвимите групи в България
     ·Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход
 ·Ако живеем временно другаде, можем да изберем временно джипи
 ·Имунизирането на труднодостъпните групи

25.10.2010
КАЛЕНДАР
<< ноември 2017 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
folklore obrazovanie inovativni-formi zdrave centrove
Tyxo.bg counter