Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 11/2015

Представяме Ви информационния бюлетин на ЦМЕДТ Амалипе за месец ноември. В него ще намерите информация за кампании и дейности на организацията, както и новини за предстоящи събития.

30.11.2015

Бюлетин на Център Амалипе 10/2015

Представяме Ви информационния бюлетин на ЦМЕДТ Амалипе за месец октомври. В него ще намерите информация за кампании и дейности на организацията, както и новини за предстоящи събития.

30.10.2015

Бюлетин на Център Амалипе 09/2015

Представяме Ви информационния бюлетин на ЦМЕДТ Амалипе за месец септември В него ще намерите информация за кампании и дейности на организацията, както и новини за предстоящи събития.

30.09.2015

Бюлетинът ни за месец юни

Новият образователен закон – шанс и тревоги – стр. 1-3

Хиляди граждани подкрепиха исканията на „малките“ училища – стр. 6

Кръгла маса-ателие за застъпнически дейности – стр. 1-2

Тримата братя и „Златната ябълка” – стр. 4

Ранен брак: култура или насилие – стр. 4-5

КН на ОПНОИР одобри новия проект УСПЕХ и 4 други операции - стр. 5

ГРАЖДАНИТЕ СА РЕШЕНИЕТО: За футболните страсти на стадиона в Гърмен – стр. 7


Какво се случи в Куманово? Ромски погледи за актуелна ситуација и збиднувања во Македонија – стр. 8

Комитетът за наблюдение на ОП НОИР одобри първите операции за образователна интеграция - стр.7-8

Да подкрепим бъдещето – стр. 1-2

Семинар на тема „Свобода на движение и работа в Кралство Нидерландия” се проведе в Шумен – стр. 5


„Нека бъдем по-добри!“ – призовават български и ромски младежи – стр. 6-7

Обучение на педагозите от Основното училище в с. Търнак – стр. 1-2


Работна среща по проект “Готови за училище” – стр. 2-3

Достоен финал на едно истинско партньорство - стр. 5

„С пламък за свобода и правда в сърцата” - стр. 7

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 2015 беше отбелязан във Велико Търново – стр. 1-3


Превенция на наркотиците и рисково поведение – стр. 6

 

29.06.2015

Бюлетинът ни отново е факт - май 2015

В този брой ще откриете:

1. Как отбелязахме 8-ми април?

2. Какви идеи представиха учителите роми на срещата в МОН?

3. Какво беше обсъдено на работната среща между Европейската комисия, НПО и институции в София?

4. Какво се случи на конференцията за образователна стратегия, организирана от СБУ?

5. Каква беше целта на посещението на представителите на Европейската комисия в гр. Варна?

6. Какво обсъди работната група по ОП "Наука и образование"?

7. Каква информация предоставихме на ромски родители на деца от детски градини?

8. Как премина срещата със студенти във ВТУ?

9. Какво представляват информационните семинари "Свобода на движение и работа в Кралство Нидерландия"?

10. Какво си казаха представителите на училищните парламенти на Националната среща в Сливен?

11. Какво обсъдиха ромски лидери, младежи и доброволци?

12. И кои са достатъчно луди, за да смятат, че могат да променят света?

18.06.2015

Бюлетин на Център "Амалипе" - април 2014

АКЦЕНТ НА БРОЯ

УСМИХНАТА КАМПАНИЯ - "ЖИВОТЪТ Е КАТО ОГЛЕДАЛО: АКО СЕ УСМИХНЕШ, ЩЕ ПОЛУЧИШ УСМИВКА" 

Кампания „Животът е като огледало: ако се усмихнеш, ще получиш усмивка“ се организира от будни младежи от клуб “Младежта е толерантост” към Център “Амалипе”. Към кампанията се присъединиха и Центровете и Местните клубове за развитие на общността. Български, ромски и турски младежи се обърнаха към гражданите с призив за повече толерантност и приятелство. Кампанията протече като младежки флаш-моб. С усмивка, цветя и подготвени огледала в ръка младежите поздравиха минувачите и ги накараха да се усмихнат...

 

Наблюдател:
- Заседание на Обществения съвет към Министъра на образованието
- Концепцията за развитие на професионалното обучение и образование
- Работна среща насочена към образователната интеграция 
- Успешна работа в мултикултурна среда

Кхере (у дома):
- Концепцията за развитие на професионалното обучение и образование
- Екипна среща на Център "Амалипе"
Представители на френското посолство на гости в Център за развитие на общността, гр. Камено, обл. Бургас

Училище:
-
 Представители на френското посолство на гости в Център за развитие на общността, гр. Камено, обл. Бургас
Следвайки своята цел – екипност между всички ангажирани учители, родители, директори и ученици за работата в училище -  ЦМЕДТ „Амалипе” стартира и реализира поредица обучения за активни родители
-  Център "Амалипе" отбеляза Международния ден на майчиния език

Ромско здраве:

- Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка
- Здравна беседа на тeма Видове онкологични заболявания,рискови фактори и превенция”се проведе в село Стамболово.

 

29.04.2014

Осми април- международен ден на ромите - електронен бюлетин

Електронен бюлетин посветен на отбелязването на осми април- международният ден на ромите!

08.05.2013

Бюлетин на Център Амалипе 07/2012


АКЦЕНТ НА БРОЯ

РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ- МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

-Намаляване отпадането на ромските деца от училище през учебната 2011-2012 г.
-Работна среща на директори участващи в програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище
-Проведе се работна среща с началници и експерти по образователна интеграция

Наблюдател:
-Представители на местната власт и ромската общност обединиха усилия в изготвянето на Общински планове за интеграция
-Предстоящи нормативни промени за изпълнението на НСИР
-Работна група за ресурсно обезпечаване на интеграцията на ромите
-Ромските организации ще участват в програмирането на новата ОПРЧР

Кхере (у дома):
-Български НПО ще подпишат декларация за финансиране на контрола на туберку-лозата след Глобалния Фонд
-Дискусия за ромското образование в Румъния
-Roma in EU - Център Амалипе стартира дейности по проект за социални и граждански компетенции
-Дейности, предвидени във втория етап на проект „Да докоснем недосегаемите“
-Среща на центровете за развитие на общността в Солун - Гърция
-Клуб К7 В. Търново взе участие в Европейския ден за безопасност по пътищата
-Приключи разпределението на втората доставка компютри по програма „Рестарт“

Ромско здраве:
-Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност юли 2012
-Беседа на тема: „Вредата от тютюнопушенето“ се проведе в ЦРО Етрополе
-Ранната диагностика и комплексното лечение са основни фактори в борбата с онкологичните заболявания при жените

24.08.2012

Бюлетин на Център Амалипе 05-06/2012

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ

Национална стратегия за интеграция на ромите

Кръгла маса за Наци-оналните Ромски Стратегии /НРС/  се проведе в Прага

Управляващи дискутираха изпълнението на НРС

Изслушване на тема мониторинг и оценка на Националните Стратегии за Интеграция на Ромите /НСИР/ се проведе в Брюксел

Среща на ЕК за изпълнение на НСИР

Работна среща на тема „Застъпничество за все-обхватни НСИР се проведе в Будапеща

Наблюдател:

Интернационална конференция „Срещу насилствените бракове“

Агенцията по Заетостта обяви конкурс

Подготвителна среща за Рома Прайд 2012

ЦОИДУЕМ обявява нов конкурс

Училище:

Учителите от ПГТЛП - Омуртаг, преминаха обучение за работа с ромски ученици

Съветът по образование и наука към президента проведе първото си заседание

ОУ „Васил Левски“ с.Караджово тържествено  отбеляза 24-май

Споделяне на добри прак-тики

Приключи учебната 2011/12

Кхере (у дома):

Доброволци на клуб К7 - В. Търново чупят рекорди и борят СПИН с най-голямото ПАЧУЪРК пано

Международен ден за борба с дрогата стана повод за анти-СПИН кампания в Търново

Среща на Център Амалипе с представители на Българо-Швейцарската търговска ка-мара

Курс за ограмотяване на възрастни в гр.Левски

Визита на общностните модератори в Търгу Муреш - Румъния

Живеем в малко по-чиста България

Среща по проект „Да докоснем недосегаемите“

Работна среща по проект „ПРОГРЕС“

Обучение на тема „Работа с медии и застъпничество“ в Поморие

Ромско здраве:

Анализ на реформите в здравеопазването - май/юни 2012

Шарена черга:

Бахтало Хедерлези!

Девети детски ромски фестивал - „Отворено сърце“

07.08.2012

Бюлетин на Център Амалипе 04/2012

ТЕМИТЕ В БРОЯ

8 април - ден на съпричастност, възпоминание и надежда

Наблюдател:
-Публично обсъждане на приоритетите на кохезионната политика в България
-Заседание на ЦОИДУЕМ
-Предстоящо по ОП Развитие на човешките ресурси
-Обсъдена бе стратеги-ческата част на Национална програма за развитие „България 2020“
-Комисията по образование гласува на първо четене Закона за училищното образование
-Кръгла маса на тема „Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012-2020)
-Център „Амалипе е представен във видеорепор-таж на Евронюз

Училище:
-Ден на Земята в ОУ „Никола Първанов“ гр. Лом
-Зам. министър Милена Дамянова посети ОУ „Васил Левски“ с.Караджово
-Национална програма „На училище без отсъствия“
-Училищна поезия - „Толерантност“

Кхере (у дома):
-В Нови пазар отбелязаха Международния ден на земята
-Избрани са селските общи-ни за изграждане на 4 центъра за развитие на общността по проект ПРОГРЕС
-Информационна среща за стипендии РМУСП се проведе в Бяла Слатина
-Екипът на проект „Да докоснем недосегаемите“ участва в 5-та национална среща за здраве и ваксинопро-филактика
-Образователния екип на Амалипе се срещна с директори на Фондация „Америка за България“
-Предложения на Център Амалипе към стратегическата част на НПР „България 2020“
-Партньорска среща по проект „Speak Up!” се състоя в Брюксел
-Обучение в Брюксел се проведе с участието на "Амалипе". Защо е необхо-димо да се реформира Европейската селскосто-панска политика сега?

Ромско здраве:
-Здравен анализ - април  2012

20.05.2012
КАЛЕНДАР
<< юли 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter