Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 03/2012

АКЦЕНТ НА БРОЯ

ПОКАНА- 9-ТИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“


Наблюдател:
-Извънредна среща на Европейската ромска платформа
-Съвместна среща на координационната комисия на структурните фондове на дирекция ЗАЕТОСТ и РЕГИО
-Годишни награди „Златната ябълка“
-Стипендии за студенти от ромски произход
-Интернационално обучение в Македония

Училище:
-Есе от пътуваща изложба. „Моята мечта за ромите и за България  днес“
-Мартенски дни в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица
-Модно ревю в ОУ „Георги Бенковси“, с. Беломорци
-Регионални срещи на директори участващи във втората година на проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“

Кхере (у дома):
-Поклон пред България - чествания по повод 3-ти Март
-„Насърчаване на социал-ното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”
-Бъдещето на центровете за развитие на общността дискутираха в Елин Пелин
-Обучение по застъпничество и работа с медии се проведе със студенти от ромски произход
-Среща с директори на бюрата по труда по съвместна инициатива за ромските трудови медиатори
-Центровете за развитие на общността се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден!“
-Писмо на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън до председателя на Център „Амалипе“ Деян Колев
-Община Лозана и посолството на Швейцария даряват компютри на неправи-телствени организации

Ромско здраве:
-Здравен анализ - март  2012

09.05.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 02/2012

В броя:

Фокус: Международна подкрепа за ромската интеграция
-Френският посланик Н.Пр. Филип Отие посети Център „Амалипе“
-Среща на Държавния секретар Хилари Клинтън с ромски активисти
Наблюдател:
-Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от НС
-Експерти на ЕК и ромски НПО дискутираха Националната стратегия за интеграция на ромите
-Публично-информационно събитие за новите стратегически документи
-Работата в сферата на ромската интеграция ще продължи
-Център „Амалипе“ взе участие в международна конференция провела се в Белград
Училище:
-Работен вариант на закона за училищното образование
-Кръгла маса за Закона за училищното образование
-Програма на МО за ограмотяване на възрастни хора
-ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012
-Алея на славата в  СОУ "П. К. Яворов" - гр. Стралджа 
-Училище в село Джурово стартира проект по програма успех
Кхере (у дома):
-21 февруари - Международен ден на майчиния език
-Роми и българи събираха помощи за бедстващите в с. Бисер
14 февруари
-Център „Амалипе“ дарява компщтри на ЦРО, училища и НПО
-Национална анти-Спин кампания
-Проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора“
Ромско здраве:
-Кампания за превенция на туберкулозата се проведе в с.Дъскот
-Здравен анализ февруари 2012
Шарена черга:
-Петльовден
-Сирни заговезни

02.04.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 01/2012

В БРОЯ

Фокус:
-Втора международна среща по проект "Да докоснем недосегаемите"

Наблюдател:
-Какво се случва с Наци-оналната ромска стратегия през януари?
-Конференция за монито-ринг на ромската стратегия
-Кохезионната политика и България през следващия програмен период
-ООН стартира проект за мониторинг на част „Здраве- опазване” в националните ромски стратегии
-Ученици в София отбе-лязват Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.
-Стартира изпълнението на проектите "Ученически практики" и "Студентски практики"
-Мобилна техника за безплатни гинекологични прегледи
-МОМН обсъди бъдеща операция за създаване на единна информационна система за проследяване на отпадането от училище

Училище:
-Пътуваща изложба Г.  Ново
-Нашето училище – домакин на пътуваща изложба
-„Моята мечта за ромите и за България днес”
-Да следваме пътя на своето колело!
-Развитие на програмата "Намаляване отпадането на ромски деца от училище"
-Учителите в Омуртаг ще изготвят индивидуален план за работа с всяко застрашено дете

Кхере (у дома):
-Национални чествания на Василица
-Общностните модератори се включиха в почистване на обилния сняг в Етрополе.
-Кампания за почистване на ромския квартал в гр.Нови пазар
-Отбелязване на Бабинден
-Опазването на здравето не започва от утре!
-Поход до местността „Мишева чешма”

Ромско здраве:
-Среща с младежи за превенция на ранните бракове
-Здравен анализ януари 2012

Добри практики:
-Василица при Бургуджиите

28.02.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 12/2011

В броя:

Фокус:
„БЪДИ ИНФОРМИРАН, ЗА ДА НЕ СИ ХИВ ИНФЕКТИРАН!” Център АМАЛИПЕ отбеляза Световния Ден за Борба црещу СПИН

Наблюдател:

Норвежкият финансов меха низъм дискутира ромската интеграция
Ще бъде увеличен броят на ромските трудови медиатори
МС прие Национална Стратегия за интеграция на ромите
Актуализиран е списъкът на защитените училища
Обучение на обучители по сексуално и репродуктивно здраве  се проведе в Анкара

Училище:

Шарен свят в СОУ "Иван Вазов",  гр.Вършец
Юбилей на ОУ "Н.Й. Вапцаров", гр.Нови Пазар
Коледно настроение в ОУ „Васил Левски”,с. Смолянов-ци
„Нека тази година сбъдне всички желания и мечти! Нека тя бъде изпълнена с много обич и доброта”!

Кхере (у дома):

Стартираха първите дей-ности по проект „Да докоснем недосегаемите: Борейки се с традиционни и нови анти-ромски стере-отипи”
„Да изчистим около нас”
Младежи от три села изнесоха благотворителни концерти, за да зарадват децата от местните детски градини с подаръци за коледа
Обучение на тема: Предложения за проекти по ОП РЧР
Международна среща стартира проект за заетост сред ромите в селските райони
Екипна среща на Център „Амалипе“ в  с. Кметовци

Ромско здраве:

Здравен Анализ - декември
Продължаваме борбата с туберкулозата
Броят на ХИВ-позитивните хора в България нараства всяка година

17.01.2012

Бюлетин на Център Амалипе 11/2011

В броя:

Фокус:
Предварителна сесия на програмата за Общностен мониторинг на здравните услуги в ромска общност, представена в 4-тата Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген
Четвърта Европейска конференция по обществено здраве в Копенхаген, Дания

Наблюдател:
Работна група за интеграция на ромите и НПР „България 2020”
Заседание на работната група по Националната ромска стратегия
Конференция за Националните ромски стратегии се проведе в Брюксел
Конференция в София дискутира Националната стратегия за интеграция на ромите
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР

Училище:
Работна среща за публично обсъждане на Закона за детето
Духов оркестър „Дефилир“ и мажоретен състав към СОУ „Иван Вазов“ с поредният медал от международно участие
Втора работна среща  събра училищата  работещи по проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”
Учителите от ПГТЛП – Омуртаг преминаха обучение за работа с ромски ученици

Кхере (у дома):
Обучение на общностни модератори от България, Румъния и Гърция
Концерт на известната американска кънтри група „Mountain Quickstep” се състоя в гр. Пещера
Здравни беседи инициираха общностните модератори към Центровете за развитие на общността
Среща с ученици и учители от ОУ „ Христо Ботев”, с. Лопян
Какви са правата и задълженията на децата с увреждания и техните родители?
Отбелязаха Денят на семейството в Нови пазар

Ромско здраве:
Съвместно обучение на доброволци по превенция на ХИВ/СПИН се проведе край Габрово
Здравен Анализ - ноември
Приключи двуетапното изследване по метода „допитване до общността” по проект за общностен мониторинг на достъпа до здравеопазване на уязвими етнически общности

03.01.2012

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2011

В броя:

Фокус:

-Конференция за здравния статус на ромската общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за социалните услуги и заетостта в ромска общност и Националната ромска стратегия
-Конференция за подобряване на жилищните условия на ромите и Националната ромска стратегия
-Конференция Национални цели пред Националната ромска стратегия се проведе в Сливен

Наблюдател:

-Заседание на ЦОИДУЕМ
-Трудовите медиатори споделиха своите проблеми пред националните и европейски институции
-Среща на борда на ЕЖЛ и семинар на тема „Другата половина на човешкия род – мъжествеността и ролята на мъжете по пътя към равенството”
-Международен фотоконкурс „CHACHIPE“

Училище:

-СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

Кхере (у дома):

-Център за развитие на общността, Камено със подкрепата на СНЦ "Верният Настойник", гр. Бургас помага на семейства и ученици от община Камено
-Дни на личната хигиена
-В гр. Бяла слатина се проведе среща с ромски младежи
-Среща с ученици от ОУ „Георги Бенковски ”, с. Малки Искър, община Етрополе
-Сформиране на Родителски клуб в Пещера

Ромско здраве:

-Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност в  Република България октомври  2011
-Клуб „К7“ Велико Търново проведе „Седмица на репродуктивното здраве“

24.11.2011

Бюлетин на Център Амалипе - 09/2011

В броя:

Фокус:

Катуница и след това: толерантно ли е българското общество?
Рома прайд - „имам една мечта: да учим и живеем заедно”
Какво се случи в България: факти, реакции, ромски прайд
Декларация във връзка с проявите на насилие и използване на език на омразата спрямо различните етнически общности

Наблюдател:

Първа среща на работната група за изготвяне на националната ромска стратегия
Социални помощи за първолаци
Отпускането на месечна социална помощ за семейства и деца се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи

Училище:

" Семинар с базови учители "с внимание към всяко дете“
Обучителен семинар за работа в мултикултурна среда
„Да помечтаем на всички езици” - пътуваща детска изложба“
Студенти-медици дискутираха проблемите на ромите от малките населени места с Министър Дончев

Кхере (у дома):

Клубът за развитие на общността в  с. Върбовка вече има младежки център
Клубовете за местно развитие във Върбовка, Батак и Балван изнесоха театрално-музикално шоу
Доброволци от клубовете за развитие на общността организираха футболна среща

Ромско здраве:

Какво свършиха управляващите за здравеопазването- 07.2009 до 08.2011 (отчет на министерство на здравеопазването)
Сътрудници на терен участваха в обучение за работа на терен и превенция на туберкулозата в ромска общност.
Център „Амалипе” участва в секторна група здравеопазване на националната програма за развитие България 2020
Представител на глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария посети клуб К7 Велико Търново и Център Амалипе.
Членове на клуб К7 Велико Търново участваха в обучение за работа на терен по превенция на ХИВ
Анализ на реформите в здравеопазването и тяхното отражение върху ромската общност -м. септември 2011

28.10.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 07/2011

В броя:

Фокус:

Модели за подобряване на достъпа на ромите до здравни услуги
Кръгла маса „Ново поколение от здравни специалисти от ромски произход“
Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари – специализанти от ромски произход
Планът за действие към Здравната стратегия – факти и анализ
Здравните медиатори започнаха изпълнението на плановете си за действие
Анализ на реформите в здравеопазването - юни 2011

Наблюдател:

Летен институт за учителите на Програмата "Заедно в час“
Ромската интеграция ще бъде включена в Националната програма за развитие „България 2020”
Комисията за интеграция на ромите избра представители на НПО в работната група по изработване на Национална ромска стратегия
Създадена е Междуведомствена експертна група за изготвяне на Националната ромска стратегия
Увеличаване на равните възможности за ромските жени
Romnya
Кръгла маса Добри практики при интеграция на ромите на пазара на труда в България
Лятно училище в Ковачевци
Борим застаряването – подпомагат работещите родители

Училище:

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище
Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен
Започва изготвянето на стандарта за интеркултурно образование

Кхере (у дома):

Обучение на обучители „Стереотипи спрямо ромската общност”
Стартираха дейността си Центрове за развитие на общността
Трето обучение за общностни модератори от клубовете на Амалипе
Център Амалипе и Д-р Калейнски проведоха безплатни гинекологични прегледи
Раздавайки презервативи, доброволците от Клуб 'К7' към Център Амалипе се сдобиха с ново попълнение
ROMA PRIDE
Представител на Център Амалипе участва в практическо обучение за работа с медиите в Лондон
Посолството на САЩ у нас проведе прием по случай 4 юли националния празник на Америка

28.08.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 06/2011

В броя:


Фокус:

 • Осми национален детски ромски фестивал „Отворено сърце.


Наблюдател:

 • Окончателно са одобрени две нови операции за образователна интеграция.
 • Регионално събитие „Приносът на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите“ се проведе във В. Търново
 • Становище от говорителите, представители на гражданското общество, участници в Събитието на високо равнище Приносът на фондовете на ЕС към интеграцията на ромите.
 • Европейското женско лоби поставя началото на кампания за прекратяване на проституцията.
 • Конкурс за проекти за подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи.Училище:

 • Ученици и учители от цялата страна дискутираха проблемите на образователната интеграция в Народното събрание.
 • Цреща между училища, участници в проекта „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“.
 • Конференция на тема: „Преподаването на Холокоста в България и Румъния“.
 • Какво постигнахме, година след реализирането на проект „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище“


Кхере (у дома):

 • Център „Амалипе“, проведе обучение за работа в ромската общност на служители на МВР.
 • Обучение на общностни модератори от центровете за развитие на общността.
 • Обучение на началници на РИО, РЗИ и РДСП.
 • Работна среща на представители на институциите в общностите, в които ще бъдат изградени центрове за развитие на общността.


Ромско здраве:

 • Здравен Анализ


 

15.07.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 05/2011

 

В броя:

Фокус:

С успех приключиха разговорите, относно програма Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства, финансирана от ОПРЧР

Наблюдател:

Проекти за заетост сред етническите малцинства
Среща на Световната банка в София
Съвета на ЕС прие заключения относно „Рамка за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020г.“
Започна изготвянето на текстовете на новия Закон за училищното образование
В Созопол се проведе обучение на тема „ Услугите за деца-процедура за лицензиране, стандарти при предоставянето на услуги в общността“
Семинар на тема:“Лидерство в общността“ се проведе в Пловдив


Училище:

Експерти от РИО дискутираха Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца.
Зам. министър Дамянова посети ОУ „Ц. Церковски“ -с.Средище
Фестивал на детската креативност
Приключи Шестото Национално ученическо състезание „135 години от подвига на Априлци“

Кхере (у дома):

Център „Амалипе“ беше домакин на среща с представители на Британското посолство
Пролетна кампания „Презерватирай се!“  - посветена на 15 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН
Становище на център „Амалипе“ по Анализ на социално-икономическото развитие на РБългария към Национална програма за развитие.


Шарена черга:

Гергьовден в с.Балван

Ромско здраве:

Здравен Анализ

06.07.2011
КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter