Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 04/2011

Директен линк към бюлетина: ТУК

В броя:

Фокус:
-Европейската комисия призoвава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграцията на ромите
-Европейска рамка за национални ромски стратегии - една добра възможност за България
-Консултативна среща на ромските НПО
-Заседание на Европейската Ромска платформа

Наблюдател:

-Заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР
-Петиция на ромските организации
-В търсене на разумен изход - програма за образователна интеграция на ОПРЧР
-Стратегическият принос на „Платформата“ към публичните политики  за подобряване на жилищните условия
-Ромските жени във фокус: За жените, с жените
-Премиер и министри отбелязоха деня на ромите без ромски НПО


Училище:

-Конкурс за набиране на базови и пилотни училища
-8-ми детски ромски фестивал „Отворено сърце“
-Концерт посветен на осми април- международния ден на ромите
-Една история с добър край
-Неизпратени писма-дискусия за ранните бракове


Кхере (у дома):

-Проведе се обучение на активистите от местните клубове на Център „Амалипе“
-Среща на ромски активисти от Централна Северна България
-Да се обединим - всяко дете да расте в семейна среда
-Център „Амалипе“ отбеляза осми април
-Еко-почистване на село Балван


Шарена черга:

-Младежи и ученици от мултиетническия клуб към център „Амалипе“ в с.Балван шариха яйца за Великден

Ромско здраве:

-Здравен Анализ

 

07.06.2011

Бюлетин на Център Амалипе 03/2011

Може да изтеглите бюлетина в PDF формат от нашата страница: www.amalipe.com

 

В броя:

Кхере (у дома):
 
Среща на активни ромски младежи за обсъждане на проблемите с отпадането на ромските ученици „Предай нататък“
Среща ма нестни активисти от общините В.Търново и Павликени
Сформиране на клубовете в Балван и Велико Търново
Работна среща с представители на Европейската комисия
“Насърчаване на теренната работа” – да мотивираме развитието отвътре”
АНТИСПИН кампания се проведе на празника на Велико Търново

Фокус:
Концепцията за Закон за училищното образование и образователната интеграция на ромските деца

Училище:
Работна среща на базови учители „ С внимание към всяко дете”
Активни извънкласни дейности – няколко стъпки напред към качествено образование
Ефективно задържане на ромски ученици, чрез методи, заложени в проект „Превенция на отпадане на ромски деца от училище”
„Заедно сме по-силни”

Наблюдател:
(Не)одобрените проекти по ОПРЧР - факти, проблеми и въпроси
Среща по повод резултатите от програма „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Теодора Крумова е една от четирите български жени, наградени от Посолството на САЩ за техните постижения в работата
Второ заседание на работна група при Министър Дончев
Засесдание на ОССЕДВ – Враца
Среща на Еврочайлд – Брюксел
Обучение по застъпничество с американския посланик

Ромско здраве:
Годишна среща на партньорите по Стипендиантска програма
Център Амалипе проведе обучение за служители на Министерство на здравеопазването по проблемите на ромската интеграция в контекста на здравната реформа
Център Амалипе участва в дейностите по превенция и контрол на туберкулоза сред ромска общност в Област Велико Търново
Център Амалипе участва в отбелязването на Световния ден за борба срещу туберкулозата в Област Велико Търново
Здравен Анализ

Шарена черга:
Заговезни (Зопостит)
 

17.05.2011

Бюлетин на Център "Амалипе" 10/2010

В броя:
Кхере (у дома):
♦Национална конференция относно ранните бракове
♦Посещение на студенти от Брюксел
Наблюдател:
♦ Представители на Център Амалипе участваха в деветата кръгла маса за бедността
♦ Ромите и конференцията на ОССЕ във Варшава
♦И здравно неосигурените ще ползват пари от НЗОК
Училище:
♦Майки, деца и родители в надпревара за най-вкусната гозба в ОУ „Г.С.Раковски", с. Голямо Ново
♦Обучителен семинар за учители по СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор"
Ромско здраве:
Проблеми на здравната реформа в България по отношение на уязвимите групи
♦Националната здравна карта няма да е готова до края на годината

15.11.2010

Бюлетин на Център "Амалипе" 08-09/2010

В броя:

Акцент на броя:
Пропуски в политиките за интеграция на ромите: Франция,Европейския съюз и българските роми
   ·Център Амалипе призовава за цялостни целенасочени действия за интеграция на ромите на национално и европейско ниво
 ·Среща на Център Амалипе с посланик Дьо Понсен
 ·Депутати от френския парламент се срещнаха с ромски неправителствени организации по инициатива на Център Амалипе
 ·Франция в язвата на ромската интеграция

Кхере (у дома):
 ·Приключиха местни кампании за превенцияна ранните бракове
 ·Център Амалипе проведе обучение с над 50 представителите на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти

Наблюдател:
 ·Хроника на събитията
  ·Европейската комисия оповести петгодишна стратегия за равенство между половете         
 ·Милена Дамянова е новият зам.-министър на образованието
 ·Нов здравен министър

Училище:
    ·На добър час!
    ·Основно училище „Любен Каравелов“ в Пещера посрещна учениците си с приказно обновени класни стаи

Ромско здраве:
    ·Проблеми на здравната реформа по отношение на уязвимите групи в България
     ·Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България за младежи от ромски произход
 ·Ако живеем временно другаде, можем да изберем временно джипи
 ·Имунизирането на труднодостъпните групи

25.10.2010

Бюлетин на Център Амалипе 06/2010

Акцент на броя:

 • Център Амалипе проведе Седми национален детски ромски фестивал „Отворено сърце”

Кхере (у дома):

 • Обучение на социални работници и учители за превенция на ранните и насилствени бракове
 • Пресконференция на Център Амалипе относно ранните бракове в ромска общност
 • Проучване „Брачни нагласи сред ромите в България“
 • Стартираха местните кампании за превенция на ранните бракове сред ромска общност

Наблюдател:

 • Ромските организации и МОМН дискутираха Закона за училищното образование
 • Министър Игнатов и ромските организации обсъдиха проекта на Закон за училищното образование
 • Трета среща на Европейската ромска платформа
 • Европейски здравен форум се проведе в Брюксел
 • В новия Управителен съвет на Европейското женско лоби ще има две ромски организации. Теодора Крумова от Център "Амалипе" е единственият ромски представител от националните организации, членове на ЕЖЛ

Училище:

 • Незабравим празник в СОУ „Христо Ботев“, с. Галиче
 • Посещения в пилотните училища в областите Пловдив и Бургас

Ромско здраве:

 • Проблеми на здравната реформа по отношение на учзвимите групи в България

16.08.2010

Бюлетин на Център "Амалипе" 07/2010

В броя:

[Кхере (у дома):
    · Превенция на ранните бракове - партньорска среща и заседание на Направляващия комитет
    · Национално лятно училище за превенция на HIV се проведе с участието на клуб К7 Велико Търново
    · Среща на регионалните партньори по проект ПЛАТФОРМА
    · Двудневно обучение на доброволците от клуб К7 се проведе във Велико Търново
· Включването на ромите в Програмата за развитие на селските райони бе дискутирано на конференция, организирана от Център Амалипе

[Наблюдател:
    · Одобрена е Пътна карта на Европейската Ромска Платформа
    · Среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по образованието на националните малцинства
· Доброволци на клуб К7 обмениха опит с косовски общинари

    [Училище:
    · Директори дискутираха училищни програми за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище
    · Обучение за работа в ромска общност на учители от област Търговище

[Ромско здраве:
    ·Проблеми на здравната реформа по отношение на учзвимите групи в България

23.06.2010

Бюлетин на Център Амалипе 5/2010

В броя:

Фокус на броя:

·Новата Рамкова програма за интеграция на ромите

Кхере (у дома):

    ·Поход до Ваканционно селище „Манастира“

    ·Среща на ромски активисти по повод ранните бракове

    ·Център Амалипе се включи в отбелязването на Международния ден за съпричастност с жертвите на СПИН

    ·Спортно-образователни игри в местността Ксилифор

    ·Пролетно училище за обучители на връстници

·Изследване на нагласите на социалните работници към ранните бракове в ромската общност

Наблюдател:

    ·Европейско женско лоби обявява фото конкурс  'Моят Свят: Визии за феминизма през 21 Век'

    ·Включването на ромите на пазара на труда ще бъде подкрепено чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

    ·Ромският образователен фонд представи проект на стратегия за работа в България

    ·„Българските роми – интеграция и миграции”

    ·Фондация Лале и Vivacom започват съвместна инициатива за техническа подкрепа за граждански организации в социалната сфера

·Национален мултиетнически лагер – семинар

 Училище:

    ·Срещи с пилотните училища в областите Пловдив и Бургас

    ·130-годишен юбилей на училището в с. Ботево

·Училище от с. Стрелци с изложба в Музея на образованието

Ромско здраве:

·Проблеми на здравната реформа

Шарена черга:

    ·Гергьовден

22.06.2010

Бюлетин на Център Амалипе 04/2010

В Брой 4 на бюлетина можете да намерите информация за:

Фокус на броя:

- Втора среща на върха по въпросите на ромите

- Кръгла маса с ромски жени „По пътя към равенството“

Кхере (у дома):
- Стартира национално социологическо проучване по въпросите на ранните бракове
- Фотоизложба по случай отбелязването на Международния ден на ромите
- Център Амалипе стартира дейности по превенция на млади хора в риск
- Регионална среща „Успешни модели за образователна интеграция“

Наблюдател:
- Грантова схема „Овластяване на ромските жени“
- Заседание на Съвета за интеграция на ромите
- Промени в правилника за прилагане на закона за социално подпомагане
- Управителният съвет на ЦОИДУЕМ проведе заседание
- Проведе се първото за 2010 г. заседание на НССЕДВ
- Форум за изпълнение на десетилетието на ромското включване
 

Училище:
- Обучение на ромски родители и активисти
- Обучение на учители за изпълнение на училищни програми за превенция на отпадането
- Посещения в пилотните училища по Програмата за превенция на отпадането

Ромско здраве:
- Работна среща по профилактика на инфекциозните заболявания
- Проблеми на здравната реформа в България

Шарена черга:
- Великден (Патранги)
- Международния ден на ромите в Средище
- Ромски празник във Враца
- Дни на ромската култура в село Росен

19.05.2010

Бюлетина на Център Амалипе 03/2010

Уважаеми колеги,

 

В Бюлетина на Център Амалипе за м.март можете да намерите:

 

Наблюдател:

Европейската комисия организира конференция за успешни образователни и културни проекти с фокус върху ромите

Конференция за подобряване на ефекта от политиките за интеграция на промите

Ромските организации ще участват в дейността на Парламентарната комисия по европейските въпроси

Юристи от Европейската комисия предоставят безплатна правна помощ по въпросите на здравеопазването

Нова административна структура на МОНМ

Министърът на здравеопазването подаде оставка

Одобрена е обновената стратегия за образователна интеграция

Промени в процедурата за осиновяване, въведени с новия семеен кодекс

Финал на проект „Повишаване квалификацията на учители и медиатори от Община Пещера”

Европейската здравна карта няма да бъде задължителна при пътуване в чужбина

 

Училище:

На гости на училищата в област Търговище

Сформирани са екипите от училища по проект за превенция на отпадането

Екозвън в класната стая

Обучение на учители в Дряново

 

Ромско здраве:

Проблеми на здравната реформа и уязвимите групи в България

Семинар по застъпничество в здравната сфера

Среща в РИОКОЗ

Стипендиантска програма за студенти по медицина

 

Кхере:

Среща по въпросите на ранните бракове в МТСП

С деца на музей

Покана за становище по работен вариант на доклад „Структурните фондове и интеграцията на ромите в България

 

Шарена черга:

Фестивална фъстъка в гр. Садово

 

26.04.2010

Бюлетин на Център Амалипе 02/2010

Уважаеми колеги, в новия брой на Център Амалипе можете да намерите информация за:
Семинар за участието на местните общности в усвояване на европейските фондове на местно ниво
Международна среща във връзка със стартирането на проект за ранните бракове
Информационна среща за отговорното родителство в село Водолей
Представители от център Амалипе участваха в среща с депутати от британския парламент

Наблюдател:
Биг Брадър не е за деца
Промени в ЦОИДУЕМ
Промени в закона за социалното осигуряване
Комисар Хамерберг призовава българските власти към повече усилия за защита на правата на децата и малцинствата
Протест на роми срещу глобите в закона за здравно осигуряване

Училище:
Конкурс за подпомагане на училища за преодоляване на отпадането на ромските ученици
Нови публикации на център Амалипе
Работна среща на експерти от регионалните инспекторати по образование
Децата от СОУ „Неофит Рилски“ в Долна Баня празнуват заедно

Ромско здраве:
Международна среща на ромската здравна стипендиантска програма
Здравен анализ

Шарена черга:
Петльовден
Тодоровден

24.03.2010
КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter