Новини

03.05.2017Български директори черпиха опит от свои балкански колеги

 

Neli1В периода 26 – 29 април 2017 г. Център „ Амалипе“ организира пътуващ семинар за директори на училища, работещи по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“, финансиран от ТСА.  Целта беше да се наблюдават добри практики в сферата на образователната интеграция в Р Сърбия, Р Хърватска и Р Словения.

В първия ден групата от четиридесет директора посетиха Основно училище „ Христо Ботев“ в гр. Димитровград / Цариброд/, Р Сърбия.  Директорът Катерина Симеонова посрещна с „ Добре дошли!“ своите колеги в училищната библиотека. И сред стотиците книги на български автори разказа за историята на 148 – годишното училище, за символите, за учебния процес и активното сътрудничество с неправителствени организации и държавни институции от Р България. Продължава на www.romaeducation.com

 

03.05.2017V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ организира V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище”, която ще се проведе на 3 и 4 юли 2017 г.

Цел на конкурса:

Представяне на добри практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, които да са реализирани в образователната практика. 

Право на участие:

Конкурсът се организира за учители, директори и други педагогически специалисти от детски градини и училища 

Основни акценти:

Равен достъп до качествено образование;

Съхраняване и развиване на културната идентичност;

Пълноценна социализация;

 

Представените практики да отразяват опит от учебен процес, дейности по интереси или дейности реализирани в партньорство с неправителствени организации в следните направления:

 

·         Модели за партньорство между родители и училище;

·         Модели за овластяване на учениците;

·         Иновативни методи за работа в мултикултурна среда.

 

 

Изисквания:

Участниците изпращат своите предложения за реализирани добри практики под формата на разработен описателен материал, в който представят своя опит, както изводи и предложения за неговото прилагане и мултиплициране в практиката. Материалите трябва да са MS Word, размер на шрифта – 12, разстояние между редовете 1,5. Обемът на разработките не трябва да е по-малко от 4 страници.

 

Конкурсните работи се изпращат в електронен вид на ел. поща: amalipe.edu@gmail.com

 

Срок за изпращане на разработките – 24.05.2017 г.

 

Представените разработки ще бъдат оценени от комисия от университетски преподаватели и представители на МОН.

Най-добрите предложения ще бъдат допуснати до участие в V Национална научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище“. Одобрените разработки ще бъдат представени от своите автори в рамките на 15 минути.

Приложения:

Приложение 1: Заявка за участие тук

Приложение 2: Изисквания за техническото оформление на докладите вижте тук.

Участниците ще получат допълнително програма за научно- практическата конференция.

Входът е свободен! Разходите за път, нощувки и храна се поемат единствено на участващите с доклади! 

 

Сборникът с доклади от Първата национална педагогическа конференция е наличен тук.

Сборникът с доклади от Втората национална педагогическа конференция можете да изтеглите оттук.

Конференцията се провежда с подкрепата на:

logo TSA

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

03.05.2017Важна информация за обединените училища

Общините, които са гласували на сесия на съответния Общински съвет кои училища да трансформират в обединени (т.е. обучаващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10 клас) следва да внесат предложението в Министерство на образованието, като не е необходимо да изчакват становището на Регионалното управление на образованието. Становището на РУО се изпраща по служебен път и не е част от документите, които внася общината.

През месец март и месец април десетки общински съвети гласуваха трансформирането на основни училища в обединени. Вероятно този процес ще продължи и през май. Големият брой води до забавяне на становищата от РУО. Но тъй като те се изпращат по служебен път, това не спира процеса. Необходимо е общините да внесат своето мотивирано предложение до 31 май и да не пропускат този срок!

 

Ал.4 на чл. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО казва „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т.3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет”. Водещата институция е общината / общинският съвет. Изисква се и „анализ и становище” на РУО, а не „съгласие / положително становище” на РУО! Т.е. становището би могло да е отрицателно или неутрално, но то не спира решението на Общинския съвет.

 

Чл. 8, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО постановява: „Предложения за преобразуване на заварените към влизането в сила на закона общински основни училища по чл.26, ал.1, т.3 от отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно не по-късно от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок предложенията за преобразуване се внасят при спазване на срока на глава осемнадесет”.

КАЛЕНДАР
<< юни 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter