Новини

04.12.2017Център Амалипе търси да назначи образователни медиатори в община Карлово

О Б Я В А

за прием на документи за заемане на длъжност:

 „Образователен медиатор“ за Община Карлово

 

                                                                                   

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Цветовете на надеждата: подкрепа за образователната интеграция в Община Карлово“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер №BG05M2OP001-3.002-0350-C01/ 05.7.2017 по процедура BG05M2OP001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „Образователен медиатор– 1 (една) позиция на пълен работен ден за с. Розино и 2 (две) свободни позиции на половин работен ден (една бройка за работа на половин работен ден за с. Христо Даново и една бройка за работа на половин работен ден за гр. Карлово и с. Ведраре).

 

I. Основна цел на длъжността.

Образователния медиатор работи активно с ромската общност с цел повишаване на капацитета на общността, преодоляване на стереотипите, разрешава случаи на застрашени от отпадане деца като дейността му е насочена основно към родителите на децата. Работи активно с институции при разрешаване на случаи за отпадане.

 

ІІ. Области на дейност.

1. Работа с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на училище или изцяло неосъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование;

2. Включване на родителите в дейността на образователните институции;

3.Организиране на родителски лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;

4. Работа в общността по повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, клубове за професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в общността

5. Превенция на изоставянето на деца в институции;

6. Превенция на домашното насилие;

7. Професионално ориентиране;

8. Посредническа – застъпничество

 

III. Изисквания към кандидатите:

1. Познаване на местната ромска общност, нейните културни особености и специфики. Владеенето на езика на местната общност е предимство.

2. Позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие.

3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

 

Необходими документи:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)

4. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.           

 

Срок за подаване на документи: 08 декември 2017 г.

Документи се подават на имейл jobs@amalipe.com

 

 

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

04.12.2017Център Амалипе обявява Национален ученически конкурс 'Защо средно образование'

 

Център Амалипе

ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 „ЗАЩО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ?“

Образованието е един от важните периоди от живота на човека. За всеки един от нас ролята на образованието се оказва, че има различно значение. Това, което събременният живот доказва всеки ден е, че липсата на образование създава предпоставки обществото да изолира необразованите и те за се окажат социално изключени.

Ние от Център „Амалипе“ работим в посоката – повишаване степента на образование на нашите партньори – учениците от над 270 училища от страната. Като част от нашата философия сега питаме: Защо средно образование? Нужно ли е то в съвременния динамичен живот? Нужно ли ни е образование, по-високо от средното?“ Всеки ученик, група ученици от едно училище или група училища могат да участват в конкурса.

Регламент на конкурса:

Участниците могат да избират следните области, като могат да подадат кандидатури и в трите направления:

1.       РАЗДЕЛ ЕСЕ „Защо средно образование?“ – до 5000 знака, word формат.

Задължителни реквизити на есето: заглави и подзаглавие; ясно изразена теза; представени аргументи за защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление..

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.        

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

 

2.       РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути „Защо средно образование?“ – филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на филма: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът, който говори от екрана; при заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран, при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани, заснемате с ХОРИЗОНТАЛЕН телефон; поставени финални надписи с участниците и техническият екип по изработката на филма; озвучаване;

Задележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.        

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

3.       РАЗДЕЛ PowerPoint презентация „Защо средно образование?“ – до 10 слайда

Задължителни реквизити: заглавана страница; снимки от училищният живот на кандидата; авторски рисунки на ученици от училището; текст; финален слайд с информация за участника;

Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.        

Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас

Къде да изпратите Вашите есета, филми и презентации?

На следният е-мейл адрес: konkurs@amalipe.com или на адрес

ЦМЕДТ „Амалипе” / за конкурса „Защо средно образование“/

Велико Търново 5000,

пощенска кутия 113

ул. Самуил № 4 ет.1 ап.16

Краен срок за изпращане на материалите  – 15.01.2018 година (важи пощенското клеймо).

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото  да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 08 април 2018 г. по време на церемония, свързана с отбелязването на Международния ден на ромите. Авторите на номинираните творби ще бъдат предварително уведомени за откриването на изложбата и връчването на наградите.

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл konkurs@amalipe.com, или на телефон 0884 912 508 – Петя Димитрова

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе“

Пълните условия на конкурса можете да изтеглите от тук

КАЛЕНДАР
<< октомври 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter