Новини

08.07.2019ЦМЕДТ "Амалипе" обявява Програма "Равен шанс - достъп до средно образование" 2019-2020

ЦМЕДТ „Амалипе“

съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява

Програмата „Равен шанс - достъп до средно образование“ 

за ученици в гимназиална степен за учебната 2019-2020 г.

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. 

Условия за участие на учениците

1.Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас); 

2.Да са мотивирани да продължат образованието си;

3.Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;

4.Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)

5.Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50. 

ЦМЕДТ "Амалипе" одобрява с приоритет ученици, които се обучават в училища от мрежата "Всеки ученик ще бъде отличник" или са доброволци в Центровете за развитие на общността и младежките клубове на организацията.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център „Амалипе“ или ТСА.

Срок за кандидатстване: 1 август, 2019г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Център „Амалипе“ на адрес: Велико Търново 5000, ул. „Цар Самуил“4, ет1, ап.16, пк113 са:

1.Формуляр за участие (Формуляр)

2.Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3.Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2019-2020 година (при смяна на училището);

4.Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5.Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a.Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b.Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c.Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6.Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

7.Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт за учебната 2019-2020 г.**

* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2019-2020 учебна година.

8. Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г. декларацията се подписва от родител или настойник. (Декларация1)

Пълнолетните ученици (навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията. (Декларация 2)

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация. 

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Център „Амалипе“ информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 30 август 2019г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 10 септември 2019 г. 

Учениците не получават пари в брой. Център „Амалипе“ поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт. 

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината. 

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на Център Амалипе.

КАЛЕНДАР
<< юни 2023 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter