Новини

08.10.2018Регистрирайте се за обучителен семинар по "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор"

От 11 до 13 ноември 2018г. Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” ще проведе обучителен семинар за учители, които ще преподават “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (под формата на ФУЧ или друга извънкласна дейност). В рамките на обучението, участниците ще имат възможността да се запознаят със спецификата на ромските подгрупи и ще получат насоки за ползване на методологията, изготвена от Център "Амалипе" за въвеждане на интеркултурното образование в училище.

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, като една от тях е „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“

Програмата се базира на опита на училищата от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик  ще  бъде  отличник“,  развит  през  последните  16  години  в  над  300  училища  в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият  модул  е  насочен  към  запознаване  с  историята  на  ромите  с  акцент  върху историята  на  ромите  в  България,  представяне  на  основните  ромски  групи  и  подгрупи  в България с акцент върху образователните нагласи, представяне на основните елементи от фоклора  и  културата  на  ромите:  приказен  фолклор,  календарни  и  семейни  празници, музикален фолклор, език и др. Вторият модул включва представяне на учебни помагала и тетрадки  за  обучение  по  Фолклор  на  етносите  –  ромски  фолклор,  представяне  на интерактивни  педагогически  методи  и  техники.  Програмата  подготвя  учителите  да преподават  и  организират  часове /  занимания по  Фолклор  на  етносите  във  всички  етапи под  разнообразни  форми  –  като  факултативна  подготовка,  разширена  подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др. 

Учителите включени в обучението ще получат 1 квалификационен кредит.

Форма на обучение: Присъствена - 16 присъствени учебни часа;

Дати на провеждане: 11 до 13 ноември 2018г.:

Място на провеждане на обучението:

ПАРК ХОТЕЛ АРБАНАСИ, (www.parkhotelarbanassi.com)

Участниците заплащат предварително разходите за храна и нощувка към хотела. Пакетна цена за настаняване в двойна стая – 66 лв/ ден, общо: 132 лв. за цялото обучение.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 25.10.2018 г. на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOVz3JoybSRbOAzZldEC1RZRpjSvUkGaZSAK_9fIWYlZhl3g/viewform?c=0&w=1 

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ ХОТЕЛА: 02.11.2018 г. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 30 ЛВ.

НБ!!!  Учители  от  училищата,  част  от  мрежата  „Всеки  ученик  ще  бъде  отличник“ през учебната 2018/2019 г НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Информация относно обучителните програми, които Център "Амалипе" предлага можете да видите тук.НБ!!! Учители от училищата, част от мрежата Всекиученик ще бъде отличник“
през учебната 2018/2019 г НЕЗАПЛАЩАТ ТАКСАЗА УЧАСТИЕ

 

Транспортните разходи са за сметка на участниците.

08.10.2018Свободно работно място за позиция ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР в рамките на проект 'Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област'

Център Амалипе обявява свободни работни места за длъжност

Образователен медиатор (сътрудник социална работа в ромска общност)

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017, по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център Амалипе приема документи на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност: „Образователен медиатор - сътрудник социална работа в ромска общност” - Велико Търново за училищата: СУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Горна Оряховица, - 1 свободно място за пълен работен ден и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Батак – 1 свободна позиция за половин работен ден.
.


I. Основна цел на длъжността.
Модераторът подпомага развитието на образователната интеграция и намаляването на отпадането и модернизацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата в риск, предоставянето на услуги, базирани в общността и по-доброто взаимодействие с институциите на общинско ниво.

ІІ. Области на дейност.
1. Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
2. Повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
3. Включване на родителите в дейността на образователните институции
4. Организиране на родителски лектории и повишаване на капацитета на родителската общност
5. Превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на ранни и насилствени бракове;
6. Работа в общността по повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, клубове за професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в общността
7. Превенция на изоставянето на деца в институции;
8. Превенция на домашното насилие;
9. Професионално ориентиране;
10. Посредническа – застъпничество

III. Изисквания към кандидатите:
1. Длъжността се заема от лице, което има завършено минимум средно образование.
2. Той/ тя трябва да познава местната ромска общност, нейните културни особености и да владее нейния език.
3. Компютърна грамотност и позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие.
4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

Необходими документи:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)
4. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, пълен работен ден/ половин работен ден.

Повече информация за проект "3.002-0050 Заедно намираме решения" вижте тук

Срок за подаване на документи:  15 октомври 2018 г. Моля, посочете в “темата” на имейла общината, за която кандидатствате! Документи се подават на имейл amalipe.vt@gmail.com

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

gh

КАЛЕНДАР
<< май 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter