Новини

08.11.2018За директорите на средищни училища

 

На 25 октомври  началниците на РУО получиха писмо относно  необходимост от възстановяване на средства от страна на част от училищата, участвали в проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища...”. За какви средства става въпрос и какво могат да направят училищата, ако сумата е погрешно калкулирана?

 Проект „Подобряване на качеството на образование в средищните училища...” бе един от системните проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси” през предходния програмен период. В него участваха средищните училища, за разлика от УСПЕХ, който бе насочен към не-средищните училища.  Подлежащи на възстановяване са тези средства, които не  са използвани или не са верифицирани.

Част от училищата сочат, че  поиската им сума е по-висока  от неизразходваните средства.  На какво се дължи това?

Най-честата причина за получената разлика е невключването в информационната система на проекта ALLDAY  на разходи, направени през 2015 г. През декември 2014 г. училищата получиха трансфер по проекта, заедно с писмо 9107-324/23.12.2014 г., в което е посочено, че изразходването на средствата се отчита по бюджета на училището, като разходооправдателните документи не се качват в ALLDAY. На 25 септември 2015 г. бе получено друго писмо, в  което училищата са приканени дапре-класифицират направените разходи и да ги качат в системата.  Някои училища са пропуснали второто писмо, като направените от тях разходи през 2015 г. не са разнесени в  информационната система на проекта.

Какво могат да направят училищата сега? В полученото  от РУО писмо е указано „В случай, че по счетоводни данни в училището сумата за възстановяване се различава от посочената в справката,  училището има възможност да въведе  остатъка по счетоводни сметки, както и да публикува допълнителни пояснения и да прикачи  файлове.” Срокът за това е 12 ноември.  

 

Свързани  новини:

Информационната система по проект КПРПС е отворена за регистриране на курсове за квалификация от страна на учителите

 

Премина Шестата национална среща на ученическите парламенти в Сливен

 

 

08.11.2018Информационната система по проект КПРПС е отворена за регистриране на курсове за квалификация от страна на учителите

Уважаеми колеги,

от 07.11 2018 г. е отворена за регистрация за участие в обучения Информационната система за педагогически специалисти по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", Процедура "Квалификация на педагогическите специалисти. В рамките на програмата Център Амалипе има одобрен един обучителен курс "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност". Той отговаря на изискванията по тематичните направления в Дейност 1 Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. 

Квалификационният курс "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност" се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя включва основните практики, разработени от Център Амалипе за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност. Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул е теоретичен - 8 часа. Вторият е практически (8 часа). Първият модул е насочен към представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане: - ученически парламент. Различното в модела, прилаган от Център Амалипе е, че той насърчава включването на неформалните ученически лидери (част от тях – деца с агресивно поведение). Това е начин не само за справяне с агресията, но и за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора - развитие на практиката на ученици – наставници - организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Отчасти ученическите доброволчески клубове могат да бъдат насочени и към формиране на толерантност и приемане на различията. Подобна практика вече съществува в редица училища в България под наименованието „Младежта е толерантност“. Вторият модул е насочен към изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи (включително и добавянето на нови) според конкретната специфика в даденото училище.

За да изберете този курс е нужно да направите следните стъпки:

1. Влезте през профила си в Платформата на проект КПРПС. Ако нямате регистрация до момента, можете да направите такава през бутон РЕГИСТРАЦИЯ.

2. След като влезете в Профила си, изберете "Програми за обучение" от Бутон "КВАЛИФИКАЦИИ".

 

2. Във формата за регистрация ще ви излезе автоматично областта, в която сте регистрирани по местоживеене. От падащото меню избирате Тематично направление "Позитивна училищна среда". За да ви излезе курсът на Център Амалипе, трябва да напишете част от името на програмата, например "Всеки ученик" като ключови думи в полето "Наименование на програмата" или Амалипе като ключова дума в полето "Наименование на организацията". При натискане на бутон "ENTER"от клавиатурата на компютъра, под регистрационната форма ще се визуализира описанието на програмата

3. Ако искате да разгледате програмата и лекторите кликнете на лявото червено тикче. 

 

4. За да изберете програмата - натиснете червената отметка отдясно на програмата. Под описанието на курса ще се появи каре, че програмата е избрана за обучение.

5. Ако искате да премахнете програмата от списъка с избраните от вас - можете да направите това от червения Х отдясно на програмата.

6. Ако желаете да разгледате всички програми за квалификация, натиснете бутона "ФИЛТЪР" без да сте попълнили ключови думи. В кафявата лента отдолу ще се визуализират страницата, на които са всички програми.

Допълнителна информация:

  • "Код по АДМИН" - тук трябва да посочите кода на образователната институция, към която сте назначен ан трудов договор. Ако работите в няколко училища или детски градини, посочете една от тях.
  • За настоящата кампания ще можете да направите само един избор на програма.
  • Срокът за регистрация от учителите е текущ до 31.12.2018г.,, докогато ще се провеждат обученията от първата фаза
  • След като учителите направят своя избор, от РУО ще бъдат сформирани групи според  броя на заявките, за което ще бъдат информирани съответните обучителни организации и обучаеми. Информация за сформирана група за провеждане на обучението по избраната програма ще се получава през системата.
КАЛЕНДАР
<< юни 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter