Новини

10.04.2017РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКИТЕ ПОЛИТИКИ

С подкрепата на Център „Амалипе“ в дните  7 и 8 април  в гр. Велико Търново се състоя регионална среща за обмен на добри практики в областта на детските политики за Северен централен регион на РБългария. Събитието се организира в рамките на проект „Гласът на българските деца”  който се изпълнява  от Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Национална мрежа за децата и се финансира от Фондация „ОУК“.  Център „Амалипе „ гр. Велико Търново в качеството си на организация - регионален координатор за Северен централен регион към Национална мрежа за децата, подпомогна логистиката по организацията и провеждането на събитието, както и представи своя опит в работата с родители и деца от уязвими общности.

Срещата е втора по рода си за България. В рамките на проекта се предвижда да се проведат общо 6 регионални срещи. Целта на Регионалната среща бе : да събере хора от различни професии, работещи на различни места и на различни позиции, но обединени от една кауза –  решаване  проблемите на децата.

На срещата присъстваха над 40 представители  на областните администрации, местната власт и гражданския сектор от областите: Велико Търново, Русе, Габрово, Плевен, Разград, Ловеч и Силистра, както и завършили Българското училище за политика, работещи понастоящем за закрилата на правата на децата в региона.

По време на форумът  бе  представен  регионален анализ за състоянието на детските политики, за проблемите, които съществуват на регионално ниво, както и на добри практики. Регионалният анализ покрива  областите на Северен централен район за планиране, а именно: Велико Търново, Русе, Габрово,  Разград и Силистра . 

Данните от изследването показват, че сред основните проблеми за региона са:

•В Сeвepeн Цeнтpaлeн paйoн ce нaблюдaвa хpoничнa липca нa лeкapи, нeдocтaтъчeн кaпaцитeт нa бoлницитe, кaктo и липca нa cъвpeмeннo мeдицинcкo oбcлyжвaнe. 

•Образованието е другата сфера с открояващи се не малко проблеми. За учебната 2016-2017 г. в Северен Централен регион от училище са отпаднали  308 деца, като най-много от тях са от област Русе - 133. Децата остават извън класните стаи заради социални и семейни причини, неразбиране на преподаваното или неумения да наваксат пропуснат учебен материал. Причини са още ниските доходи и липса на средства за осигуряване на нужните условия за обучение от страна на родителите, нуждата учениците да работят, за да подпомагат семейния бюджет, както и необходимостта да полагат грижи за по-малки братя или сестри. В малките населени места, където са закрити училища, често майките и бащите се безпокоят за безопасността на децата си, особено ако те са момичетата, и предпочитат  да ги оставят вкъщи вместо да пътуват до училище. Проблеми има и при образованието и грижите за децата с увреждания и специални нужди. 

•В Северен Централен регион на България в бедност живеят около 44% от децата, което с 0.5% по-високо от средното за страната. А опитът показва, че  колкото по-дълго децата живеят в крайна нищета, толкова по сериозни са последствията за тях. По-вероятно е те да се сблъскат с трудности като социална изолация, проблеми с образованието и здравословни проблеми. Като друго основно предизвикателство се очертава и  липсата на реален възрастен, който да се грижи за израстването на детето до зрялост. Поради миграцията на родителите, високата им заетост или неумението им да комуникират с децата, много малчугани се отглеждат от баби и дядовци или растат сами, което възпрепятства образователния им успех и развитие.

На фона на анализа участващите в регионалната среща в старата столица набелязаха мерки за справяне с проблемите на децата от областите Габрово, Велико Търново, Разград, Русе и Силистра. Сред предложените такива бяха създаване на мобилни училища, връщането на някогашните младежки домове в съвременна форма,  развитието на мобилни консултативни екипи, обучение в предприемачество за семейства в затруднено материално положение, както и земеделски стопанства вместо помощи за такива семейства.  Като мерки за справяне с проблемите на децата бяха отбелязани и евентуални законодателни промени, като премахване на порочната практика в образованието, където в момента едно дете  е равно на определена парична сума.

На срещата бяха представени и добри практики в полза на децата и семействата от региона. Център „Амалипе „ представи своя опит в работата с училищата при въвеждане на практиките : Родителски клуб и Ученически парламент.   Добри практики бяха представени още  и от СОУ „Вела Благоева „ гр. Велико Търново - Училищен омбудсман; Сдружение „Еквалибриум „, гр. Русе – Център за работа с деца на улицата и СУ „Бачо Киро „ гр. Павликени  – Училищен парламент. 

 

10.04.2017Всичко трябва да помним ... особено защо отбелязваме 8 април

Спомените ще ни преследват и ще ни унищожат … , ако им позволим
Всичко трябва да помним. Освен омразата. Болката може да бъде пречистваща, ако преминем през нея без омраза. Страданието може да бъде облагородяващо, ако го преживеем без омраза. Тъгата може да се превърне в омраза …, ако й се отдадем без да направим усилието да потърсим в себе си онази светла искра, която остава вечно жива, но бива затрупана от негативните ни чувства.
Днес е Международният ден на ромите. Днес е 8 април. Но днес е и Лазаров ден по християнският календар. Днес е денят на възкресението и паметта. На входа на котленското възрожденско училище пише: „Позволи ми да те вознеса“. Какво е искал да ни каже родолюбивия българин, поставяйки този надпис над една от светините на българщината – училището? Днес децата на едно българско училище „П.К.Яворов“, гр. Кърджали, със 100% ромски ученици отива точно в този град. Вчера децата едно през друго ми разказваха за Котел, за Елена, за Велики Преслав, за българската история. На два пъти те казваха: „Госпожо, искаме да ни изпитате по история.“ Те знаеха дати, факти, исторически събития и разказваха за тях без да се запъват или да се замислят, а очите им блестяха и се усмихваха. Това е паметта, която трябва да съхраним жива. Памет изпълнена с факти и събития, които да държат умът и емоциите на децата будни. Памет, която да ги учи да са съпричастни, състрадателни, … обичащи.
Колкото повече се потапям в темата за интеграцията на ромите, толкова по-често си мисля, че интегрирането е двустранен, тристранен и многопластов процес. Интеграцията е начин на живот. Интеграцията е вътрешно убеждение на всеки отделен участник в процеса, че иска да го направи първо за себе си и след това за хората около него, ако започне да мисли и по-глобално, значи е преминал на по-високо етично и морално ниво.
Интегрираме се взаимно. И ромите, но и българите, и турците, но и българите, и арменците, но и турците. То е като осмозата*. Изключително важен процес за живота на клетката. Благодарение на осмозата тя се храни и живее, но в същото време не губи своята идентичност. Почти година вече срещам едни малки общества съставени от роми и българи, които взаимно са открили, че могат да бъдат заедно – да работят, да си помагат, да се забавляват. Тези малки общества съществуват, защото всеки участник в тях се е интегрирал към общата динамика, към различията на другия и към еднаквостите на общата група. Ако това може да се случи в едни малки групи от хора, където българи и роми говорят, работят, решават и успяват заедно и това е процес възможен, защо моделът не работи в голямата общност, в махалата, в държавата???
Аз се сещам само за една причина – в малката група липсва политиката, но пък изобилно има от човещината и добротата.
Днес на Международният ден на ромите ще кажа, че за българската история спасението на евреите и ромите от Холокоста е неоспорим факт. Днес отново е настъпил историческият момент българските роми отново да бъдат спасени и това може да стане с общо желание, общи усилия, и много доброта.
Пожелавам на българските роми да придобият огромно желание да бъдат спасени, защото колкото и да се спасява някой, то истинското му спасение минава през грамотността, доброто образование и непреодолимият стремеж да търси спасението и да прегръща възможностите, които се изправят пред него.
Български роми! Познавайте историята, своята и тази на страната, в която живеете, учете свободно да разговаряте на майчиният си език и на езика на страната, в която живеете, познавайте правата си, но и задълженията си към останалата част от обществото, в което живеете. Тези простички правила ще формират от вас граждани, които всяка страна ще иска да привлече при себе си, защото вие сте пъстри, защото вие сте умни, защото вие сте трудолюбиви, защото сте емоционални и знаете как да се радвате на живота. Направете това за себе си. Поискайте да живеете по-добър живот и да се обединим всички заедно: училището, работодателите, обществото и тези, които искат да се спасят.
Не зная дали след време в историята ще има урок за „вознесението“ /интеграцията/ на българските роми, но ми се иска да има ромски учители, които да учат български, турски и арменски деца, да има ромски доктори, които да лекуват българи, турци и арменци, да има ромски адвокати, които да защитават българи, турци и арменци, да има ромски учени и откриватели, които да не се срамуват нито от етноса, нито от роднините си.
Интеграцията е процес много странен и многопластов. Както е казал великият комбинатор Остап Бендер: „Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.“ Аз ще добавя от себе си лека модификация, защото и времето и ситуацията е друга: Интеграцията е процес доброволен, произтичащ като свободно волеизявление от всички участници в процеса на интегриране. Иначе казано: Спасяваният трябва да иска да бъде спасен – Спасяващият трябва да иска да спаси.
Честит празник на всички роми и да бъдем изпълнени с доверие към себе си и другите!

Петя Димитрова
Регионален образователен координатор
ЦМЕДТ „Амалипе“ - Пловдив

*Осмозата представлява спонтанно преминаване на молекули на разтворител (например вода) през пропусклива преграда от страната с по-ниска концентрация към страната с по-висока концентрация на разтвора. Това постепенно води до изравняване на концентрация от двете страни на преградата.
Осмозата има важно значение за клетките. Тя спада към така наречения пасивен транспорт на вещества през мембраната.

КАЛЕНДАР
<< май 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter