Новини

14.09.2017Чрез Анекс Д01-288 към Колективния трудов договор за системата на народната просвета бе окончателно договорено увеличението с 15 % на учителските заплати

На 13 септември МОН, работодателските съюзи и синдикатите в образованието подписаха Анекс Д01-288 към Колективния трудов договор за системата на народната просвета, чрез който бе окончателно договорено увеличението с 15 % на учителските заплати.

Съгласно анекса:

- заплатата на директор става минимум 950 лева, а на заместник-директор - 887 лева. Сега долният праг за директор е 825, а за заместник - 770 лева.

- минималната основна заплата за учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, треньор и рехабилитатор става 760 лева при сегашна 660 лева.

- долният праг за старши учител/старши възпитател става 792 лева, а сега е 688 лева.

- минимумът за главен учител/главен възпитател ще е 836 лева при сегашен от 726 лева.

Важно  уточнение, което следва а направим е, че КТД определя само минималния праг, а не фиксира точно възнагражденията, защото училищата получават делегирани бюджети на база годишния размер за издръжка на едно дете в съответния вид обучение умножен по броя на учениците. Директорите  на училищата правят училищен бюджет, а училищата с много ученици и голям бюджет могат да си позволят и по-високи заплати за педагозите и персонала от държавно определения минимум. Практика е в голяма част от селските училища заплатите да бъдат на минимума, поради малкия брой ученици: въпреки че в тях педагозите полагат достойни за дълбоко уважение усилия.

В Анекса е заложено увеличаване не само на минималните заплати: с 15 % нарастват заплатите на всички учители. До 31 октомври директорите на училища, които не могат да изпълнят заложеното увеличение да подадат в РУО мотивиран доклад с причините, след което ще бъде намерено решение.

Анексът предоставя възможност и за заплащане на педагозите, участващи в междуинституционалните екипи за обхват, които бяха формирани в изпълнение на Решение на МС 373 от 05.07.2017 г.

 

Така влиза в сила – от началото на септември – очакваното увеличение на заплатите. На този етап то ще бъде равномерно за всички учители. Очаква се от следващата година увеличението ще продължи диференцирано, като по-високо ще е то за учителите, преподаващи в отдалечени населени места, както и обучаващи ученици от уязвимите групи.

Анекс Д01-288 към Колективния трудов договор за системата на народната просвета вижте на страницата на СБУ

 

14.09.2017Предстоящо: политици и дипломати ще участват в откриването на новата учебна година в училища от мрежата на Амалипе

Министърът на образованието Красимир Вълчев, посланикът на САЩ Н. Пр. Ерик Рубен, посланикът на Дания Н. Пр. Сорен Якобсон, дипломати от посолствата на Великобритания и Южна Африка, заместник-министърът на труда  и социалната политика Зорница Русинова, ,кметове, началници на РУО и други гости ще уважат тържествата по повод началото на Учебната 2017 / 18 година в училища от мрежата на Център „Амалипе” „Всеки ученик ще бъде отличник”. Тържествата ще започнат в 10,00 на 15 септември.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде гост на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца. В него се обучават 174 ученици  в 8 паралелки от първи до седми клас. В педагогическия екип  работят 19 професионалисти, за които учителската професия е мисия. Учениците постигат  успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво. Училището работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. Възпитаниците му имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост. Училищният екип работи в партньорство с НЧ „Самообразование 1894”, кметство Селановци ,Училищното настоятелство, с екипа на ОДЗ „Мир”, ОДК Оряхово, община Оряхово, Център АМАЛИПЕ, Националната мрежа за децата и други неправителствени организации. Училището е едно от 13 – те пилотни училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД. Организатор е на националния конкурс и среща на малки философи „Малкият принц”.

На тържеството ще присъства и председателят на Амалипе Деян Колев, началникът на РУО – Враца, областният управител, кметът на община Оряхово и др.

Н. Пр. Ерик Рубен, посланик на САЩ ще посети Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица. То е единственото селско училище в община Кюстендил. В него се обучават деца от селото, както и от най-бедните ромски семейства от Кюстендил и Дупница. Благодарение на това училище 80 деца не са на улицата, а са грамотни и продължават образованието си. Не слwчайно, училището е класирано в най-високата, седма група по класификацията на МОН  за нуждите на проект „Твоят час”, наред с най-добрите училища в големите градове. В НУ"Св. Св. Кирил и Методий" няма отпаднали ученици и всички завършили 4 клас продължават образованието си.

На тържеството ще присъстват и кметът на Кюстендил, началникът на РУО, координаторът на Амалипе за региона Райчо Чапразов и др.

Посланикът на Дания Н. Пр. Сорен Якобсон ще бъде гост на откриването на учебната година в ОУ „Васил Левски”, село Видраре, община Правец. В него се обучават 60 ученика от четири селища с различен етнически произход, от които се социализират 16 деца със специални образователни потребности. 77% от учениците са от ромски произход. Силни страни в работата на училището са: активно участие на учителския колектив; системна работа с учениците и включването им към програмите за задържане на децата чрез иновативни подходи и използване на компютърни уроци и презентации в срочната работа; въвеждане на целодневно обучение за всички деца; организиране на свободното време на децата в разнообразни извънкласни дейности.

Заместник-министърът на труда  и социалната политика Зорница Русинова, началникът на политическия отдел на посолството на Великобритания Том Хайнс, регионалният координатор на Амалипе Петя Димитрова ще гостуват в ОУ"Христо Ботев", с. Невестино. То е средищно и защитено,  единственото на територията на Община Невестино. Училището е с прекрасна материална база, в която се обучават 180 ученици, 85% от които от ромски произход. Училищният екип активно работи в посока задържане децата в училище и осигуряване качествено образование за всяко дете. Училищните кабинети са оборудвани с модерна техника, даваща възможност за разнообразяване на учебния процес и мотивиране на децата за редовно посещение в училище. Разработва и участва в проекти , насочени към успешната интеграция и социализация на децата.

Тези училища са част от мрежата от 250 училища, участващи в проект „Всеки ученик ще бъде отличник”, реализиран от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива. Дейностите по проекта са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии.  

Училищата, участващи в мрежата успяха да намалят отпадането от 2,47 %  годишно до 0, 7 %, а продължаващите в гимназиален етап бяха удвоени.

Повече за проект „Всеки ученик ще бъде отличник”, неговите дейности и карта на участващите училища, вижте на: http://romaeducation.com/bg/

 

 

КАЛЕНДАР
<< август 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter