Новини

17.06.2019Национална програма Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация

Общините, в които има градски училища и / или ДГ с преобладаващ процент ромски ученици и които имат общинска политика за десегрегация, т.е. за извеждане на тези ученици в приемни училища с преобладаващ брой ученици от мнозинството, ще могат да получат финансова подкрепа от МОН за този процес.  Това ще става в рамките на Национална програма “Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация”, която е отворена за кандидатстване до края на месец юни. Какво ще финансира тази програма и как става кандидатстването по нея?

Националната програма е иновативна,  подобна програма не е била финансирана досега със средства от Националния бюджет. Създаването и бе предложено от Националното сдружение на общините в Република България и от Център Амалипе като срещна подкрепата на МОН. Тя се координира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към МОН.  

 

Какви разходи финансира програмата?

Програмата ще финансира разходи, които до този момент общините трябваше да заделят от своя бюджет или от различни проекти.  На първо място, това са средства за вътрешноградски транспорт от ромските квартали до масовите училища. Подобни разходи не могат да бъдат покривани в рамките на финансирането за средищните училища, тъй като то се отнася единствено до закрити училища в друго населено място. Националната програма може да покрива също така разходи за учебни помагала и допълнителна работа с учениците интегрирани в масовите / приемните училища. Програмата не финансира назначаване на образователни медиатори, тъй като е базирана на предпоставката, че медиаторите от сегрегираните училища ще подпомагат този процес. В рамките на публичното обсъждане през месец февруари Център Амалипе посочи, че подобна предпоставка е трудно осъществим, но направената корекция бе единствено в посока разходите за назначаване на нови медиатори да бъдат признати като съ-финансиране от кандидатстващата община.

 

Кой може да кандидатства?

По програмата могат да кандидатстват единствено общините, тъй като те са реалния субект на политиките за десегрегация на сегрегираните ромски училища.  Изискване към кандидатстващите общини е да реализират  десегрегационни дейности в населено място с минимум три образователни институции, една от които  е сегрегирана. Програмата не се отнася до училища в селата – те не могат да бъдат определени като сегрегирани. Програмата може да бъде реализирана  и в градове, в които няма  сегрегирано училище или детска градина,  но  има наличие на обособени квартали  с преобладаващо ромско население  и риск за вторична сегрегация на образователни институции. Това е важна възможност  за превантивни дейности, насочени към стопиране на процеса на вторична сегрегация, който е наличен  както в големите градове, така и в по-малки населени места.

Задължително изискване е кандидатстващите общини да имат актуален план  или друг програмен документ  за осъществяване на образователна десегрегация, който е приет с решение на Общинския съвет. Имайте в предвид това, тъй като сесиите на Общинския съвет обикновено са в края на съответния месец. Също така се изисква приложена схема за реализиране на образователната десегрегация в съответната община, както и  подписано споразумение  със съответните приемащи училища или детски градини.

 Обърнете внимание, че общината може да предложи като приемаща институция единствено училища или детски градини, които не получават финансиране по чл 52а от Наредбата за финансирането, т. е.  училище или детски градини с ниска концентрация на ученици или деца от уязвими групи. Обратно, училищата или детските градини, от които ще се извозват деца трябва да бъдат институции с висока концентрация на уязвими групи.

 

Изисква ли се съ-финансиране на проектите по програмата?

Да. Необходимо е съфинансиране от 10%.

 

Как става кандидатстването?

Кандидатстването е леко и не изисква бюрократична работа. Общините следва да подадат проектно предложение по утвърден формуляр към ЦОИДУЕМ. Заедно с него се подават бюджет по формуляр, споразумение за партньорство и други съпътстващи документи.  Следва да подчертаем, че формулярите са освободени от излишни бюрократични подробности и се попълват лесно.

 

Какви са сроковете за кандидатстване?

Програмата е отворена до 30 юни 2019 година, като проектите се отнасят до учебната 2019 / 2020 година.

 

Защо да кандидатстваме по програмата?

Реализирането на политики за образователна десегрегация, както и за превенция на вторичната сегрегация е една от най-мъдрите и стратегически правилни инвестиции, които местната власт може да предприеме. Вредите от сегрегираното образование са добре известни - в огромната част от случаите децата получават некачествено образование и излизат неподготвени за пазара на труда и за живота. Нещо повече, обучението в сегрегирана образователна среда е своеобразна бомба със закъснител, тъй като децата и родителите от двата етноса не контактуват помежду си, което е сериозна предпоставка за етнически конфликти и напрежение.

В същото време процесът на сегрегация тече интензивно не само в големите градове, но и в по-малките градчета. Много училища и детски градини, които преди години бяха посещавани от различни етноси днес се превръщат в сегрегирани ромски институции, тъй като много от българските родители, както и по-образованите роми, записват децата си в други училища и детски градини. Местната власт не трябва да стои безучастна към този процес, тъй като той протича бързо, възпроизвежда се лесно и ще принуди общината да търси болезнени и непопулярни решения на проблемите на по-късен етап.  Вижте повече информация за тези процеси и решения в Благоевград и Габрово тук.

Осъществяването на общински политики за десегрегация е свързано и с неминуеми разходи, като Националната програма предлага уникална възможност за покриването им от държавния бюджет.  Не пропускайте тази възможност!

 

... и още нещо

Обърнете внимание, че промяна в Наредба 10 позволява деца от ромските квартали да бъдат насочвани и записване в други квартали включително над утвърдения училищен план-прием дори в общините, в които се прилага принципа на уседналост,. Това е предвидено в член 43 а от наредба 10, който прави възможен десегрегационния процес и най-големите общини.

 

Повече за Национална програма “Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация” вижте тук

Документите за кандидатстване вижте на уеб страницата на ЦОИДУЕМ

,

КАЛЕНДАР
<< ноември 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter