Новини

20.10.2019Семинар за бъдещи политики за ромите се проведе в Брюксел

 

Продължаваща след 2020г. инициатива на ЕС относно ромското включване и равенство трябва да постигне по-сериозен прогрес. Тя трябва да бъде насочена към антициганизма, дискриманцията и социално-икономическото включване едновременно. Ревизираната от ЕС Рамка и новите препоръки на Съвета трябва да имат по-силен фокус върху преодоляването на антициганизма, засилване на мониторинга и оценката на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите, овластяване на гражданите и участие на ромите. По отношение на съдържанието е необходим разширен подход към постигането на равенство и интеграция, където борбата с антиджипсизма е самостоятелна тематична област и междусекторен приоритет, също насърчаване на борбата с бедността и засилване на защитата на децата, а ромската общонст в ЕС да бъде включена в Националната стратегия за интегриране на ромите. Относно терминологията, думата „интегриране“ е необходимо да се заместни с „включване“ и  да се акцентира на „лишаване от права“ за ромите вместо поставянето на етикета „уязвими“ за хората от ромски произход.

 

Това са част от заключенията, достигнати по време на семинар за бъдещите политики за ромско включване, организиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на 1ви октомври в Брюксел. На събитието присъстваха 130 участници, включително от  Националното звено за контакт по проблемите на ромите от ЕС и региона за разширяване, представители на Европейския парламент, представители на гражданско социално общество на европейско, национално и регионално ниво, представители на международни организации и екип от услугите на Европейската комисия. България беше представена от Росица Иванова (Национално звено за контакт по проблемите на ромите) и Деян Колев (Център Амалипе).

 

Г-жа Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равенопоставеността между половете, подчерта, че Рамката на ЕС показа положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите. Комисарят Йоурова подчерта обаче, че работата далеч не е свършена и посочи първите резултати от ново проучване на Евробарометър относно дискриминацията, което показва, че ромите все още са особено засегнати от дискриминация. Тя призова всички участници да се противопоставят на продължаващото социално-икономическо изключване на ромите, дискриминацията и антиджипсизма и изрази желанието си следващата Комисия да засили още повече политиките си за насърчаване на равенството и приобщаването на ромите.

Дневният ред беше разделен на четири сесии:

1. Политически опции за действия на ЕС за равенство и приобщаване на ромите след 2020 г.

2. Измерване на напредъка в равенството и приобщаването на ромите след 2020 г.

3. Борба с антициганизма и насърчаване на участието на ромите след 2020 г.

4. Съотнасяне с многообразието сред ромското население след 2020 г. 

 

За да се улесни дискусията в рамките на сесиите, документи бяха подготвени предварително и бяха представени в началото на всяка сесия, заедно с набор от въпроси за дебата: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma- and-eu/roma-integration-eu/workshop-future-policies-roma_en


Дискусиите бяха много интензивни и ползотворни. Подробна информация за дискусиитеможе да намерите  тук
.

 

Четвъртата сесия беше фокусирана върху въпросите как една потенциална инициатива след 2020 г. може да отразява по-добре и да се справи с многообразието сред ромското население, по-специално с нуждите на жените, младежите, децата, както и мобилните граждани на ЕС и мигрантите. Сесията бе представена от Деян Колев, Център Амалипе, който посочи термина „ром“ като обощаващо понятие и фактът, че подходът „един размер приляга на всички“ е неефективен. Той посочи единството на ромите, което съществува зад многообразието на общността и че с оглед на инициативата на ЕС за приобщаване на ромите след 2020 г. може да се получи реална полза от достигане и ангажиране на всички социални слоеве чрез комбинация от мерки и подходи, включително - по-добре образовани и сравнително добре интегрирани роми. Той подчерта, че инициативата на ЕС след 2020 г. може да донесе значително добавяне на стойност чрез определяне на конкретни цели на ЕС по отношение на жените, младежите и децата от ромски произход, повишаване на осведомеността относно различното отношение между половете и правата на детето във всички останали области, насърчаване на държавите-членки да се възползват пълноценно. на наличните възможности за финансиране на ромски жени, младежи и деца; и свързването му с изпълнението на задължения, произтичащи от европейското законодателство като Директивата за равенството между половете и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Презентацията на Деян Колев може да видите тук

 

 

В заключение на семинара г-н Саболч Шмит, ръководител на отдел "Недискриминация и координация на дейностите за ромските общности“, обясни, че ГД „Правосъдие и потребители“ започна подготовка за нова инициатива след 2020 г. за равенството и приобщаването на ромите. Подготовката ще включва оценка на въздействието на възможните варианти на политика и изготвянето на политическата инициатива. Настоящият график за приемане на такава политическа инициатива, включвайки насоки за националните ромски стратегии след 2020 г., е през втората половина на 2020 г.

Той подчерта, че този семинар е един от елементите на целенасоченото консултиране на заинтересованите страни, с цел създаване на новата инициатива. Г-н Шмит обяви и че ще има повече възможности за обсъждане, включително на следващото заседание за Националната стратегия за интеграция на ромите , следващата редовна среща с гражданското общество, двустранните специални срещи с организации, даващи принос, по врече ва Европейската ромска седмица и други. Като непосредствена следваща стъпка Генерална дирекция „Правосъдие“ ще бъде благодарна да получи допълнителни писмени коментари относно основните документи до края на октомври 2019 г., които да бъдат изпратени до функционалната пощенска кутия JUST-ROMA-POST- 2020@ec.europa.eu.

 
Г-н Шмит обясни, че дискусиите на семинара, предстоящите приноси, както и документите за позицията, вече получени от гражданското общество преди семинара, ще спомогнат за оценката на въздействието и развитието на инициатива след 2020 г. за равенството на ромите и включването им по различни начини :

- Оценката на въздействието ще включва оценка на възможните варианти на политика и ще отразява мненията, изразени от заинтересованите страни (с надлежно внимание на потенциален комбиниран вариант) - преди, по време и след семинара.

- Агенцията на ЕС за основните права ще доразвие представената рамка на показателите въз основа на получените коментари. Рамката на индикаторите потенциално би могла да стане неразделна част от нова политическа инициатива за равенство и приобщаване на ромите.

- Коментарите към дискусионните бележки относно антициганизма, участието и многообразието ще послужат за финализиране на специални доклади по тези три теми. Докладите се подготвят за Комисията от експертния консорциум, присъстващ по време на семинара. Това са тематични доклади, съсредоточени върху това как да се адресират тези три въпроса в инициатива след 2020 г. Докладите ще предоставят съвети на Комисията, но очевидно няма да заменят съставянето на инициативата след 2020 г., което е отговорност на Комисията след надлежно разглеждане на получениият принос.

 

КАЛЕНДАР
<< юни 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter