Новини

20.11.2017Финална конференция по проект "SerCo" се проведе в Атина

В периода 03.11.2017 г. – 05.11.2017 г. представители на ЦМЕДТ „Амалипе“ взеха участие в работна среща и финална конференция, организирана от Изследователският център на университета в Пирея (UPRC), Гърция, в раките на  проект „SERCO - Социално предприемачество в ромска общност“, в гр. Атина, Гърция.

Проектът SERCO има за цел да реши проблема на социалното и икономическо приобщаване на ромските общности в страните партньори чрез прилагане на концепцията на социалната икономика като иновативно решение за намаляване на риска от бедност и насърчаване на предприемачеството.

Работната среща на 03.11.2017 г. се проведе в хотел „Аиротел Стратос Василокос“, Атина.  По време на срещата партнъорите по проекта уточниха последните детайли за финалната конференция.

Финалната конференция бе на тема „Насърчаване на социалното предприемачество за уязвимите групи” и се проведе на 04.11.2017 г. Поканените да вземат участие бяха гръцкият главен секретар по Социална интеграция на ромите, гръцкият главен секретар за Cоциална и солидарна икономика, началник отдел „Планиране, координация, мониторинг и оценка на политиките“ към Министерство на труда в Гърция, президента на ромската асоциация „Елито“ и други.

Организиране бе кръгла маса на тема: “Насърчаване на социалното предприемачество и ролята на публичната администрация“.

По време на конференцията партньорите по проекта представиха своите дейности и  постигнатите резултати, труднотите и предизвикателства, срещнати при изпълнение на проекта.

The European Commission support for the production of this text does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

20.11.2017Останалите средства по проекта за средищните училища и по Твоят час 2016/17 година

 

 

Много училища разполагат с неизразходвани средства по проектите "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища...” и „Твоят час”. Какво могат да правят с тези средства?

Отговорът е различен за средствата по двата проекта:

- проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" все още не е изцяло приключен. Училищата не бива да харчат останалите средства по него! До края на годината те ще бъдат известени от МОН и Агенция ОПНОИР каква част от наличните неизползвани средства ще трябва да бъдат възстановени;

- средствата, преведени  в началото на ноември по проект „Твоят час” са финално плащане за учебната 2016/17 година. Училищата следваше да разплатят до 15 ноември неизплатените разходи. Ако са им останали средства, те могат да ги използват за покриване на разходи по проект „Твоят час” за учебната  2017 / 18 година: напр. за материали, хонорари и т.н. Тези средства ще бъдат прихванати от аванса за настоящата учебна година. Очаква се авансът да бъде преведен на училищата в края на ноември или началото на декември.

 

Проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" бе един от двата големи системни проекта, изпълнявани от МОН през предишния програмен период (заедно с проект УСПЕХ). Той покриваше разходите за организиране на целодневно обучение в средищните училища, вкл. заплатите на учителите, провеждащи заниманията по интереси и полуинтернатните групи. Проектът не бе продължен през настоящия програмен период, а основните разходи за целодневна организация се обезпечават от бюджета на МОН. Това бе едно от основните предложения на множество експерти и НПО (вкл. на Център Амалипе), тъй като целодневната организация в средищните училища е законово изискване и системните политики не следва да са зависими от външно финансиране.

 

20.11.2017Свободно работно място за позиция Логопед в рамките на проект 'Заедно намираме решения'

Център Амалипе обявява свободно  работно място за длъжност

Логопед в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017, по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център Амалипе приема документи на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност: „Логопед” в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ) в общините Велико Търново, Златарица, Горна Оряховица, Стражица и Павликени.

I. Основна цел на длъжността.

Логопед в ММЕ предоставя подкрепа, като посещава проектните училища по предварително определен график, за да оказва съдействие за реализирането на дейностите на терен чрез:

-       консултации на ученици с говорни затруднения;

-       методическа подкрепа за провеждането на извънкласни дейности и групови дейности за превенция на отпадането;

ІІ. Области на дейност.

1.     Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;

2.     Повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;

3.     Включване на родителите в дейността на образователните институции;

4.     Организиране на родителски лектории и консултации;

5.     Превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на ранни и насилствени бракове;

6.     Работи пряко с училищата, включени по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“;

III. Изисквания към кандидатите:

1.     Образование – висше; минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър; Професионално направление - „Логопедия”

2.     Да са физически и психически здрави;

3.     Да не са осъждани;

4.     Да имат мотивация и нагласа за работа с хора от различни етноси;

5.     Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.

6.     Компютърна грамотност и позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие.

IV. Необходими документи:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)
4. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, 40 часа месечно, за период от 20 месеца
.

Повече информация за проект "Заедно намираме решения" вижте тук

Срок за подаване на документи: 15 декември 2017 г. Моля, посочете в “темата” на имейла позицията, за която кандидатствате! Документи се подават на имейл jobs@amalipe.com

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

КАЛЕНДАР
<< октомври 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter