Новини

25.04.2019Седма научно – практическа конференция От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда: доклади и дискусии

За седма  поредна година Център „Амалипе“ организира Национална научно – практическа конференция „От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда“ като част от цикъла събития „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД УЧИЛИЩАТА, РАБОТЕЩИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“, проведени в хотел „Рачев Резиденс“ с. Арбанаси в периода 16-18 април 2019 г.

На 17 и 18 април в едно от най – приказните места край В. Търново – с. Арабанаси  се проведе VІІ Научно – практическа конференция „От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда“ с участието на близо 200 директори на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник “ .

Конференцията бе открита от г-жа Деница Сачева, зам.- министър на образованието и науката, а приветствия бяха отправени от областния управител на гр. Велико Търново – проф. Любомира Попова и председателя на Център “Амалипе“ –г-н Деян Колев.

При голям интерес премина първата сесия, на която зам. министър Сачева отговори изчерпателно на всички въпроси, касаещи не само новите образователни програми, но и породени казуси в училищата в резултат от прилагането им. Деян Колев представи пленарен доклад "Актуален политически и обществен контекст на образователната интеграция", в който обобщи основните предизвикателста - напр. отпадането от училище, вкл. поради миграция  в  чужбина, засилващата се вторична сегрегация и език на омразата. "Първите жертви на конфликти като Габрово, Войводиново, Гърмен и ред други стават децата, защото спират да посещават училище, каза Колев. Видяхме това преди седмица в Габрово. През януари фанфарите около разрушаването на махалата във Войводиново попречиха да бъде зададен въпроса какво се случва с учениците, които няма как а бъдат записани в  друго училище, тъй катто оставаше по-малко от месец преди края на срока". Докладът представи и оценката на 200 директори за предприеманите политически стъпки. Презентацията вижте тук.

Д-р Боян Захариев наблегна на необходимостта успешните практики да бъдат обобщавани в теоретични модели и обратно. С оглед на множеството креативни учители, които непрекъснато апробират иновации, България има шанса да предложи разнообразни модели, които да бъдат приложими и в други страни.  

Първият панел „От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда“ модерира проф. Мария Баева – СУ „Св. Климент Охридски“. В него бяха представени единадесет доклада от училищата в гр. Сеново, гр. Павликени, с. Добротица, с. Медковец, с. Дълго поле, с. Караджово, с. Сотиря, с. Сборище, както и бяха споделени добри практики на Бисерка Димитрова – образоватален експерт и Стефан Стефанов – образователен медиатор от екипа на „ Амалипе“. Акцентът на докладите беше върху прилагането на работещи модели и постигнатите резултати от прилагането на иновациите в интеркултурната среда, както и от различните възможности за финансирането им. 

Педагогическата конференция продължи през втория ден в две успоредни сесии, а именно:  „Иновативни модели в основното училище: представяне на добри практики“ и „Иновативни модели в гимназиална степен на образование: представяне на добри практики“. Модератори бяха Нели Николова и Бисерка Димитрова  - образователни експерти в Център „Амалипе“. В сесиите участие взеха директори и учители от училищата в с. Търнак, гр. Шумен, гр. Варна, с. Селановци, с. Дълго поле, с. Тишевица, с. Баница, гр. Бяла Слатина, с. Медковец, гр. Радомир, гр. Генерал Тошево, гр. Сухиндол, с. Долни Цибър. С презентирането на добри практики се включиха и Йонка Данова, Силвия Станчева, Валери Леков и Жанна Василева от образователния екип на организацията. Присъстващите с интерес наблюдаваха презентирането на практическите модели за привличане на бизнеса в процеса на обучението и успешната реализация на зъвършващите ученици на пазара на труда, както и иновативните модели приложени в обединени и средни училища, а също и в професионалните гимназии. ПГО „Ел. Багряна“ – гр. Бяла Слатина подреди и специален щанд, на който бяха изложени модели получили редица отличия от национални състезания на професионалните гимназии.  На конференцията участваха и група ученици от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре които представиха  реализирането на идеята си да проучат историята на родния край и да я съберат в книга. 

Презентациите от конференцията можете да видите тук.

Реализирането на  педагогическата конференция  се осъществи с любезното съдействие на  Фондация "Фридрих Еберт" и Тръста за социална алтернатива, дългогодишни партньори на Център „ Амалипе“ в  успешното въвеждане на модели за работа в мултикултурна среда.

25.04.2019Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

И двете групи училища, участващи в проект „Подкрепа за успех” – с висока и с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи – следва да идентифицират пропуските на своите учениици в усвояването на учебното съдържание и нуждите от допълнителни обучения. Срокът е 30 април.

Това става категорично ясно от писмо на г-жа Грета Ганчева, ръководител на проект „Подкрепа за успех” до РУО.

 

В проект „Подкрепа за успех” ще участват ученици от две групи училища:

1. Училища с висока концентрация на ученици от уязвими групи: това са училища, които получават допълнително финансиране за работа с ученици от уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането.  В  тях концентрацията на деца от уязвимите групи  е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи. Списък вижте тук;

2. Училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи: това са училища с между 2 и 20 % ученици от уязвими групи, както и професионални гимназии с по-висока концентрация. Списък вижте тук.

В някои от дейностите по проекта, извън тези за допълнителните обучения, ще участват училищата само от единия или само от другия списък, но за допълнителните обучения по учебни предмети участват всички училища и от двете групи.

 

Център Амалипе е неправителствена организация. Не сме структура на МОН, но тъй като работим с над 280 училища партньори, се опитваме да изясняваме въпросите, с които се сблъскват. За целта събираме и систематизираме въпросите, които идват от колегите и търсим отговори от партньорите в МОН.

Тъй като дейностите по проект „Подкрепа за успех” стартират за първи път и възникват множество въпроси, призоваваме колегите от МОН да направят секция „Въпроси и отговори”  

 

Вижте още:

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

Как ще бъде продължен проект Твоят час?

 

25.04.2019Списък на кандидатите за длъжността "Трудов медиатор" по проект "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Павликени"

lg4

 

 

Одобрил:

Инж.Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени

 

СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР” ПО ПРОЕКТ„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ПО ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01” С ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ  ПОДБОРА.

 

 

№ по ред

Вх.№ на заявленето

Име, презиме, фамилия на кандидата

Общ сбор точки

Класиране

1.

РРЕПП-01-02-2649/ 17.04.2019г.

Калтян Зюхтюева Якова

10 т.

І място

2.

РРЕПП-01-02-2657/ 17.04.2019г.

Росен Евгениев Николов

9,6 т.

ІІ място

 

 

 

Председател на комисията за подбор: …………………..

Гинка Николова

 

 

Изготвил: ………………….

Даниела Димитрова, координатор по проекта за ОП „РЧР”

 

25.04.2019г.

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КАЛЕНДАР
<< август 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter