Новини

20.05.2014Областни научно - практически конференции „Интеркултурно образование, като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“ се проведоха на няколко места из България

Провеждащите се през месец април и май Научно – практическите конференции „Интеркултурно образование, като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“ са част от проект „ВСЕКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК”, реализиращ се от Център „Амалипе” с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива.  Тяхната цел е:

- да покажат добри практики по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“;

- да разширят пространството за популяризиране на добри практики и иновации, приложими в българското училище;

- да обогатят педагогическата общност със съвременни методи на работа с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на ромските деца от училище;

- да предоставят  на училищата научна подкрепа за развитие в по следващи учебни години.


 Област Бургас
 През месец април 2014 г., в Заседателната зала на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас Център „Амалипе”, съвместно с РИО-Бургас,  проведе Областна научно-практическа конференция „Интеркултурното образование за намаляване отпадането на ромски деца от училище”. На конференцията присъстваха директори  на училища и преподаватели от Поморие, Сунгурларе, училищата - партньори в Област Бургас и журналисти от местните медии. Конференцията бе уважена от Георги Даутев - Изпълняващ длъжността "Началник" на Регионален Инспекторат, Галя Николова – ст. експерт по начално образование, интегрирано обучение и специални училища – РИО гр. Бургас, които откриха конференцията и приветстваха гостите. Петър Малинов, регионален координатор , представи образователното направление в дейността на ЦМЕДТ „Амалипе”, идеята и целите на научно-практическата конференция. От присъстващите училища бяха представени доклади и презентации:

„Училището медиатор за приобщаване на деца от различни етноси” Станка Коева - Директор на ОУ "Отец Паисий" - с. Равна гора.

„Ролята на родителската общност в живота на училището ” – Мара Георгиева - Директор -ОУ "Васил Левски" - гр. Българово;

Иновативни методи за работа в мултикултурна среда". –Малина Георгиева – учител - СОУ „Христо Ботев” - гр. Камено.

ОУ "Христо Ботев" с. Маринка - преподавател Дияна Вълчева изнесе презентация за проведения на 17.04.2014г. в училището Великденски благотворителен концерт, с участието на училищата - партньори от Общини - Бургас и Созопол.

Активно участие в дискусията взеха Йордан Станев – модератор в ЦРО гр.Камено и Велчо Михалев , координатор по Програма ,,Младежта е толерантност”.

Област Ямбол
 
През втората половина на месец април, в зала на Ресурсен Център Ямбол ЦМЕДТ  „Амалипе”, съвместно с РИО-Ямбол,  проведе Областна научно-практическа конференция „Интеркултурното образование за намаляване отпадането на ромски ученици от училище”, по Проект ,,Всеки ученик може да бъде отличник”, с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.

Конференцията се откри от Началника на РИО гр. Ямбол, г-жа Пенка Илиева, и беше модерирана от Ваня Димитрова, старши експерт по интегрирано обучение и специални училища РИО Ямбол. Петър Малинов – регионалният образователен координатор към Център  „Амалипе” представи основните области на образователното направление . Г-жа Илиева взе активно участие в дискусиите и представи позицията и препоръките си към учители и директори  - да се търси по-активно взаимодействие с родители, лидери в общността, с цел ограничаване на отпадащите ученици.  Началникът на РИО  гр. Ямбол представи и идеята - апел да бъдат пренесени добрите усилия за превенция на отпадащите ученици и в средния етап на образованието. Участниците в събитието проведоха дискусия и за необходимостта от задължителното общуване на български език в училище.

Училищата взеха участие в конференцията ,като се представиха с доклади:

  • „Училище и родители – партньори по пътя към успеха” -  Йорданка Атанасова ОУ „Йордан Йовков” – гр. Ямбол ;
  • „Успяваме заедно”Нела Димова - Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол ;
  • „Проектната и извънкласна дейност в мултиетническа среда” Николина Георгиева ОУ „Йордан Йовков” – гр. Ямбол

Област Хасково

На 28 април 2014 г. в СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Симеоновград, се проведе Кръгла маса на тема „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“.

Във форума взеха участие учители от училища от област Хасково. Гости на събитието бяха г-жа Теодорина Иванова, секретар на Община Симеоновград, г-жа Даниела Деспова, гл. експерт о отдел „Образование и култура” в общината, и Пламена Иванова, председател на родителския клуб към училището-домакин. Специален гост и скъп приятел на училището и ромската общност в региона беше д-р Радосвета Димитрова, научен изследовател от Департамента по психология в Стокхолмския университет, която представи пред участниците последното си изследване „Идентичност и благоденствие на деца и юноши от различни страни и култури”.  Нейната презентация, както и четирите доклада, представени от ОУ „Иван Вазов”, гр. Симеоновград, ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Големанци, ОУ „П. К. Яворов”, гр. Кърджали, и СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Симеоновград, предизвикаха оживена дискусия за успехите и трудностите, свързани с обучението в мултикултурна среда.

Област Стара Загора
 На 29 април 2014 г. в Дома на културата в гр. Гълъбово се проведе Областна научно-практическа конференция на тема „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“.

Интерес към темата проявиха над 80 учители от училища в област Стара Загора.

Г-жа Емилия Гочева, главен експерт в отдел „Образование“ в Община Гълъбово, поднесе приветствие от кмета на общината Николай Тонев. Бяха представени доклади от седем училища, работещи по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” на Център „Амалипе”, както и от СОУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, които също пожелаха да споделят своя опит в интеркултурното образование. Авторите на докладите споделиха своя опит в общуването с родителите и приобщаването им към училищния живот. Докладите предизвикаха оживена дискусия.

С огромен интерес беше посрещнат доклада на учителите от ОУ „Поп Минчо“, с. Коларово, в направление „Модели за овластяване на учениците“ - „Форум театърът като метод за овластяване на учениците“ - една наистина иновативна практика, в която публиката става съавтор на пиесата, сътворена и пресъздадена от ученици по избран от тях проблем.

Област Пазарджик

Учителската конференция за  област Пазарджик се проведе в сградата на РИО-Пазарджик, на 9 април 2014г. РИО-Пазарджик не бяха само домакини на събитието, а и партньори при организирането и провеждането му. На конференцията бяха поканени много директори от областта, както и училища – партньори, работещи по Програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище – Всеки ученик може да бъде отличник”. На срещата присъства и от г-жа Валентина Кайтазова – Началник на РИО, придружавана от експерти на РИО-Пазарджик. Директорите на ОУ „Любен Каравелов“-гр. Пещера и ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Алеко Константиново представиха презентации на добри практики с родители, ученици и учители, на добри практики за работа на ученическия парламент, родителския клуб и ползите от Образователната програма реализираща се от ЦМЕДТ „Амалипе“.

Област Добрич
 

Над 70 представители на училища, общини и НПО взеха участие в инициативата на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе", в партньорство с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и РИО-Добрич. Конференцията бе проведена на 15 май 2014 год. от 14 ч. в зала „Европа" на Областна администрация. Заместник областният управител Даниел Петков даде старт на конференцията, като поздрави участниците и пожела успешна работа . Приветствие от името на Началника на РИО поднесе Райфе Мехмедова – старши експерт „Квалификация на педагогическите кадри” в РИО – Добрич. Теодора Крумова – програмен директор на Център ,,Амалипе” запозна присъстващите с дейността на Център ,,Амалипе” в сферата на образованието и в частност с резултатите от Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище”и с целите и дейностите по Проект ,,Всеки ученик може да бъде отличник”,който се реализира с подкрепата на Тръст за социална алтернатива.

Пред заинтересованите страни училищата, участници в Програмата  от област Добрич, показаха добри практики и иновации, приложими в българското училище, съвременни методи на работа с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на ромските деца от училище. Особен интерес сред присъстващите предизвика представянето на работещи модели за работа  с родители.Изграждането на Родителски клубове в училище е и задължителен компонент от Проекта ,,Всеки ученик може да бъде отличник”.

За да покажат на практика силата на мрежата от училища, да подкрепят своите колеги и да споделят опит бяха и директори на училища от областите Враца, Плевен и Шумен.

Регионалният координатор Нели Николова в заключение изрази задоволство от ползотворната конференция и от това,че всички участници са убедени: ,, Добри резултати се постигат само в екип”!

Областните конференции „Интеркултурно образование, като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“ са част от предстоящата НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“, която ще се проведе в края на месец юни в град Велико Търново от Център „Амалипе” съвместно с ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

КАЛЕНДАР
<< септември 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter