Новини

29.11.2008Информация относно проведено заседание на Комитета за наблюдение на ОР РЧР и позициите на наблюдателите от групата на НПО, работещи за интеграция на ромската общност

 

“Финансовата криза налага средствата от Европейския социален фонд, предоставяни на държавите-членки на Европейския съюз да бъдат използвани още по-целенасочено и концентрирано. Уязвимите групи трябва да са особен акцент в тези усилия, защото те ще бъдат най-засегнати от кризата! Трябва да се инвестира още повече в тяхната квалификация и заетост за да се преодолеят негативните последици от кризата върху уязвимите групи.” Това подчерта г-н Дейвид Койн – директор на дирекция А „ЕСФ, мониторинг на съответните национални политики, координация”, ГД “Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия при откриването на Второто редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Заседанието се проведе на 27 ноември в София. Участваха над 50 души: представители на институции, социални партньори (синдикати и съюзи на работодателите), наблюдатели от неправителствени организации. Участваха също така представители на Европейската комисия.

На заседанието бе одобрено отварянето на 8 нови операции. Сред тях са “Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, “Ограмотяване на възрастни” и “Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

“Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” е продължение на миналогодишната “Създаване на благоприятна мултикултурна среда...”. По схемата ще се финансират проекти за образователна интеграция на стойност от 50000 до 390000 лв. Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и засилване на мотивацията за включване в образователния процес. Ще се подкрепят широк спектър от дейности – подобряване на средата в приемните училища, работа с отпаднали ученици, дейности за съхраняване на културната идентичност на децата и за взаимното опознаване на културите на различните етноси, обучение на учители, информационни кампании. Могат да кандидатстват неправителствени организации, общини и училища, като се изисква партньорство на поне едно училище. По схемата ще бъдат разпределени 6 млн. лв.

Неправителствени организации могат да кандидатстват и по схемата “Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Чрез нея ще се подпомагат проекти за развитието на интегрираното и включващото обучение на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) чрез създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие и за професионална подготовка, специализирана подготовка на учители за работа с деца със СОП, промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение и др. Проектите ще бъдат на стойност от 50 000 до 390 000 лв. като ще бъдат раздпределени 10 млн. лв. Могат да кандидатстват училища, общини, НПО и др., като се изисква участие на поне едно училище.

НПО няма да могат да участват в схемата “Ограмотяване на възрастни”– тя бе предоставена за директно управление на МОН чрез Дирекция “Политика в общото образование”. Предвижда се ограмотяването на 10 500 възрастни, които ще преминат 5-месечни курсове в избрани от МОН училища и ще получат диплома за 4 клас, която ще им даде възможност да участват в последващи курсове за квалифкация.

 

Позиции, които заеха наблюдателите от групата на ромските организации:

На заседанието присъстваха Деян Колеви Радостин Манов, избрани за наблюдател и заместник-наблюдател от групата на НПО, работещи за интеграция на ромите. В хода на подготовката и провеждането на заседанието те отстояваха следните позиции:

1. Искане да бъде обявявана грантова схема за образователна интеграция на ромските деца: в края на октомври Деян Колев проведе разговори с г-жа Герджикова, Директор на Дирекция “Европейски фондове” в МОН с настояване да бъде отново обявена схема за образователна интеграция. След получения категоричен отказ, той инициира разговори с Управляващия орган на Оперативната програма (Министерство на труда и социалната политика) по този въпрос и получи нужната подкрепа. На последвали разговори между Управляващия орган и МОН бяха приети за основателни аргументите на ромските организации и МОН се съгласи да обяви схемата “Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” . По този начин процесът на образователна интеграция ще получи нови 6 млн. лв., като училища, НПО и общини ще могат да реализират проекти в тази насока.;

 

2. Относно предвиденото в схемата “Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”: по време на заседанието на 27 ноември Деян Колев направи изказване по предвиденото в критериите за схемата, където предложи:

- включване на “дейности за извеждане на ромските деца от кварталните сегрегирани училища и тяхната интеграция в етнически смесени училища” в допустимите дейности: този тип дейности не бяха предвидени експлицитно в дейностите, които ще се подкрепят. Д. Колев посочи, че десегрегацията е акцент в Стратегията за образователна интеграция на МОН и следва да бъде експлицитно включена в тази схема.

Беше отговорено, че предложението се приема;

- увеличаване на бюджета на схемата: ромските представители посочиха, че през 2007 г. част от качествените проекти са останали нефинансирани и за да се избегне това е добре бюджетът на схемата да бъде по-голям от 6 млн. лв.

Не бе получен конкретен отговор на това предложение и то ще бъде внесено писмено.

- други забележки, имащи по-скоро редакционен характер, които бяха приети

 

3. Относно схемата “Ограмотяване на възрастни”: Д. Колев направи изказване, в което предложи схемата да бъде обявена като грантова (т.е. да могат на конкурентен принцип да кандидатстват училища, НПО и др.) или ако бъде предоставена на МОН да се изиска включване на партньорство с НПО, които ще мотивират възрастните за включване в ограмотителния курс (респективно – за това ще бъде заделен ресурс). Той посочи, че цифрата “10 500 възрастни” за една година е нереалистична: повечето от неграмотните или са в чужбина или работят. Препоръча да се намери форма на провеждане на курса, която да е много отворена и адаптивна към времето на обучаемите: голямата част от неграмотните работят (макар и в сивата икономика, “работа ден-за-ден”) и малцина ще си позволят да оставят семействата си без този доход за да преминат ограмотителен курс, ако той не е в подходящо време. без участието на НПО, които да мотивират възрастните да се включат в курса, схемата ще пропадне.

Тези предложения не бяха приети от представителя на МОН г-жа Герджкова. Тя посочи, че НПО не е нужно да бъдат включени като задължителен партньор, който да мотивира обучаемите. Според нея неграмотните ще бъдат силно мотивирани от Бюрата по труда. Ромските представители посочиха, че ще продължат усилията си да убедят МОН да включи компонент “Мотивиране на участниците” в схемата “Ограмотяване на възрастни” и да предвиди НПО като партньор, реализиращ този компонент: в противен случай схемата най-вероятно ще се провали.

КАЛЕНДАР
<< октомври 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter