Новини

12.12.2008ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

 

Ние, представители на неправителствени организации и експерти, работещи за интеграция на ромите, изразявайки своето дълбоко убеждение че:

 

Интеграцията на ромите е един от основните национални приоритети, постигането на който ще направи българското общество по-справедливо и проспериращо;

Интеграцията на ромите е в съзвучие с неотменимите ценности и принципи на Европейския съюз;

Интеграцията на ромите е процес на развитие и модернизация на ромската общност като специфична и неделима част от българската нация: тя има за цел повишаването на образователния, социално-икономическия, здравния и жилищния статус на ромите до нивата на статуса на мнозинството от българските граждани;

Интеграцията на ромите не е асимилация: запазването и обновяването на ромската идентичност е неделима част от процеса на интеграция;

Интеграцията на ромите е съвместна задача на органите на централната и местната власт, неправителствените организации и гражданското общество;

Интеграцията на ромите не би могла да се случи без активното участие на ромската общност във всички нива на този процес: от планирането през изпълнението до наблюдението и оценката;

Интеграцията на ромите не би могла да се случи “от само себе си”, без целенасочени действия за постигането и: необходимо е инвестирането на финансови, човешки и административни ресурси;

Процесът на интеграцията на ромите трябва да се осъществява при отчитане на местната специфика на проблемите и с активното участие на местната власт;

Процесът на интеграция на ромите изисква да се отчете разнородността на ромската общност, в която има различни социални слоеве и групи. Това предполага допълнителни усилия за прилагане на специфични подходи, съобразени с различните групи в ромската общност. С особено внимание трябва да се подходи към интеграцията на уязвимите групи в самата ромска общност, които са обект на множествена дискриминация: напр. ромите, обитаващи големите градски гета, ромите от селските райони, ромската жена, децата и подрастващите и др.;

Процесът на интеграция на ромите до този момент не успя да постигне резултатите, които бяха очаквани както от ромската общност, така и от мнозинството. В същото време са налице и успехи, които не могат да бъдат отречени;

Причините за досегашните неуспехи в процеса на интеграция се крият в ниския статус на нормативната му основа, липсата на финансиране, неясните административни ангажименти на отговорните институции, липсата / неефективността на механизми за реално участие на гражданското общество, местната власт и ромската общност;

Съществуващите в момента документи за интеграция на ромите, одобрени от три последователни български правителства представляват добра основа за процеса на интеграция, която трябва да бъде осъвременена и допълнена с реално финансиране,  ясни административни отговорности, както и с работещи механизми за участие на гражданското общество, местната власт и ромската общност;

Ускоряването на процеса на интеграция на ромите е една от първостепенните задачи пред българското общество днес;

Необходимо е да се премине от планиране на интеграцията към реални действия за интеграция на ромите

 

настояваме българските институции да продължат усилията за интеграция на ромите, съвместно със структурите на гражданското общество и ромската общност, както и да положат допълнителни усилия за ускоряване на процеса на интеграция  като предприемат следните мерки:

1. Стратегически документ, определящ дългострочната национална политика за интеграция да бъде приет от Народното събрание: посоченият документ да продължава принципите на РПРИРБО от 1999 г. и да бъде приет с Решение на Народното събрание;

2. Да бъде приет от Министерски съвет План за действие за равноправно интегриране на ромите в българското общество, задаващ конкретните насоки на процеса на интеграция през близките години: посоченият документ да е в съзвучие с принципите на РПРИРБО, да бъде в съзвучие с приетите документи за интеграция в областите образование, здравеопазване и жилищни условия, да бъде в съзвучие с Плана за действие по Десетилетието на ромското включване  и да бъде приет с ПМС;

3. Да бъде създаден подходящ механизъм за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на документите по т.1 и 2: необходимо е този механизъм да бъде снабден с достатъчно административни правомощия; необходимо е също така ромската общност и ромските организации да участват в него;

4. Документите по т. 1 и 2 да бъдат приети с обезпечено финансиране (от републиканския бюджет и структурните фондове), ясни административни отговорности, механизми за гражданско участие и участие на ромската общност, механизми за участие на местната власт. Нашето дълбоко убеждение е, че без такова обезпечаване тези документи няма да бъдат изпълнени и ние не бихме се ангажирали с тяхното приемане и реализация;

5. Документите по т.1 и 2 да съдържат мерки в приоритетните области образование, заетост и икономическа активност, здравеопазване, жилищни условия, култура, анти-дискриминация, сфери на действие спрямо най-уязвимите групи в ромската общност (ромска жена, роми от големите градски гета, роми от селските райони), ромско участие: необходимо е консенсусните предложения на гражданските организации по посочените области да формират основата на документите по т. 1 и 2 в посочените области;

6. Документите по т. 1 и 2 да бъдат изработени с реалното участие на ромските НПО и НПО, работещи за интеграция на ромската общност;

7. Основните принципи на документите по т. 1 и 2, както и на останалите документи за интеграция на ромите, приети до този момент, да бъдат включени в основните закони и в нормативната база, регулираща развитието на основните сфери от обществения живот.

КАЛЕНДАР
<< октомври 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter