Новини

26.01.2009Конкурс за регионални партньори по проект ПЛАТФОРМА

Институт “Отворено Общество” – София

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

 

 

за избор на регионални партньори от ромски неправителствени организации

по програма ПЛАТФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – „Структурните фондове на ЕС като средство за равноправна интеграция на ромите в българското общество”.

 

 

 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Целта на ПЛАТФОРМАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ (ПЛАТФОРМА) е да насърчи разработването и изпълнението на конкурентоспособни проекти в областта на интеграцията на ромите по оперативните програми и други програми с европейско финансиране, включително и по Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България. Проектът се реализира от Консорциум с водеща организация Институт “Отворено общество” – София, в партньорство с Ресурсния център по децентрализация и общинско развитие, Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и Националната асоциация на служителите, работещи по ромските въпроси в публичната администрация и с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”.

 

“Институт “Отворено общество” – София, в качеството си на координатор на ПЛАТФОРМАТА за България, ще осигурява безвъзмездна консултантска подкрепа на общини, НПО и бизнес-организации при изготвяне на проектни предложения.

 

“Институт “Отворено общество” - София обявява конкурс за избор на пет неправителствени организации за регионални партньори по ПЛАТФОРМАТА в следните планови райони (NUTS 2):

 

 • Северозападен (административни области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен);

 • Североизточен (административни области Варна, Добрич, Търговище, Шумен);
 • Югозападен (без София – град) (административни области Благоевград, Кюстендил, Перник, София);
 • Южен централен (административни области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково);
 • Югоизточен (административни области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол).

 

Подробна информация е представена в приложения документ “Общи условия за участие”.

 

Максималната общо сума на договора, който ще бъде сключен с избрания регионален партньор, е в размер на 6000 евро за периода до края на 2009 г., с опция за продължаване на договора за период от още 12 месеца при същите условия.

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО

 

Избраните регионални партньори ще действат като пет регионални информационни центъра и ще координират дейностите по ПЛАТФОРМАТА в съответния район.

Те ще работят под прекия надзор на “Институт “Отворено общество” – София.

Основните задачи, които ще изпълняват регионалните партньори, включват:

 • Широко оповестяване на проекта;
 • Предоставяне на информация и консултации за същността на ПЛАТФОРМАТА и за възможностите, които тя предоставя и механизмите за достъп до безвъзмездна консултантска помощ;
 • Стратегическо планиране: приоритизиране на основните проблеми на ромската общност в съответния район и на основните проекти, които трябва да бъдат подготвени;
 • Мотивиране на общини, НПО и бизнес организации за разработване на проекти и програми, свързани с интеграцията на ромите;
 • Предоставяне на първоначални консултации за разработване и внасяне за разглеждане на идейни проекти;
 • Осигуряване на логистична и техническа подкрепа за осъществяване на качествени консултации за създаване на конкурентоспособни проекти по места;
 • Обучения и консултации на бенефициенти;
 • Участие в формални и неформални работни срещи, промоционални, застъпнически и други дейности, насочени към доброто изпълнение на проекта.

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Ромска НПО или обединение от организации, които познават задълбочено политиките и предизвикателствата пред интеграцията на ромските общности в областите и общините в съответния район и имат опит в управление на програми и проекти, свързани с интеграцията на ромите и изградени партньорства с граждански организации и публичната администрация в района;
 • Наличие на материална база (вкл. офис, комуникация (осигурена интернет и телефонна връзка) и офис оборудване) за едно работно място на пълен работен ден (за експерта за района, който координира дейностите по ПЛАТФОРМАТА) за период от 1 г. и с опция за продължаване за период от още една година.
 • Наличие на опит в работа по проекти с европейско финансиране;
 • Изразена готовност и намерение за устойчиво изпълнение на дейности по ПЛАТФОРМАТА и след края на проекта за период от 2 г.
 • Капацитет на предложен от организацията експерт за района, който да координира дейностите по ПЛАТФОРМАТА, който следва да разполага с отлични познания, умения и опит в областта на разработването и реализацията на програми, политики и проекти в областта на интеграцията на ромите в областите и общините в съответния райони, както и в областта на изграждането на партньорства между граждански организации, публичната администрация и бизнеса за целите на проектирането, планирането и изпълнението на проекти и програми за интеграция на ромите.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ И СРОКОВЕ

Очаква се Кандидатите да представят техническо предложение на български език, което да съдържа следните компоненти:

 • Формуляр – с представяне на информация за кандидатстващата организация/и (вкл. подробно описание на всички реализирани проекти през изминалите 5 години). Вж. Приложения Формуляр за регионални партньори “Платформа за създаване на проекти”;
 • Подробно CV на предлагания експерт;
 • Концепция за изпълнение на координационни и консултантски дейности с оглед изпълнението на ПЛАТФОРМАТА в региона (до 3 стр.).

 

Всички предложения ще бъдат оценени в срок от 1 месец след крайния срок за внасяне на документите.

 

При оценката на предложенията ще бъдат прилагани следните критерии:

 • (40 точки) Капацитет на организацията (или обединението от организации);
 • (40 точки) Капацитет на предложен от организацията експерт;
 • (20 точки) Качество на предложената концепция.

 

Срокове и процедура за изпращане на кандидатури

 

Крайният срок за изпращане на документи e 17 часа на 06.02.2009 г., като пристигнали по-късно предложения няма да бъдат разглеждани. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата не по-късно от 06.03.2009 г.

 

Лице за контакт

 

Дружемира Чилева,

Програмен координатор

“Платформа за създаване на проекти”,

тел. 02- 930 66 30

тел. 02- 930 66 16

факс. 02 – 951 63 48

e-mail: dtchileva@osi.bg

 

Всички документи следва да бъдат изпращани, за предпочитане на електронна поща:

pgf@osi.bg, или на адрес: Институт “Отворено общество” – София, “Платформа за създаване на проекти”, ул. „Солунска” 56, 1000 София.

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< септември 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter