Новини

22.06.2016Център „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

 

Условия за участие на учениците

1.      Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIIIXII клас);

2.      Да са мотивирани да продължат образованието си;

3.      Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;

4.      Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.

5.      Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

 

За програмата могат да кандидатстват само ученици, които: 

1. са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

или

2. са препоръчани от училище, включено в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе” за намаляване на отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик може да бъде отличник” или Център за развитие на общността към Център „Амалипе“

 

*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център „Амалипе“ или ТСА.

Срок за кандидатстване: 15юли, 2016г.

Необходими документи за кандидатстване 

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Център „Амалипе“ на адрес: ЦМЕДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново 5000, п.к. 113, за Програма „Равен шанс: достъп до средно образование”са:

1.      Формуляр за кандидатстване

2.      Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3.      Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2016-2017 година (при смяна на училището); За учениците, които ще се запишат след крайния срок за кандидатстване по Програма „Равен шанс” е необходимо да предоставят този документ до 15 септември, за да продължат участието си в Програмата. При непредставянето на такъв документ, кандидатът ще отпадне от класирането и на негово място ще влезе ученик от списъка на резервите

4.      Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5.      Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a.       Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b.      Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c.       Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6.     Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

7.      Декларация за предоставяне на лични данни от родител/ настойник

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Център „Амалипе“  информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2016г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2016г.

Учениците не получават пари в брой. Център „Амалипе“ поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК, ИЛИ НЕПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ! ЕДИН УЧЕНИК МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ПОДКРЕПА САМО КЪМ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ!

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на Център Амалипе на  20 август 2016 г.

 

КАЛЕНДАР
<< май 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter