Новини

01.07.2016Интеграцията на ромите: въпреки значителния напредък, все още има препятствия и дилеми, съобщава европейската сметна палата

На 28 юни европейската сметна палата публикува доклад за състоянието на политиката за интеграция на ромите в 5 страни със значителен дял на ромското население. Една от тях е България. Център Амалипе бе посетен по време на визитата, както и някои от училищата, с които работим. Поздравяваме европейската сметна палата за доклада и призоваваме правителството на България да предприеме спешни действия за приемане и прилагане на препоръките, описани в него!

Ето и документа в резюме:

Политическите инициативи на ЕС и проектите, финансирани от ЕС за насърчаване на интеграцията на ромите са постигнали значителен напредък, но все още съществуват пречки и дилеми, които пречат на постигането на възможно най-голямо влияние, е описано в нов доклад на Европейската сметна палата. По-специално, казват одиторите, напредъкът бе възпрепятстван от липсата на подходящи данни, включително данни за етническа принадлежност.

Одиторите оценяват дали политическите инициативи на ЕС и финансовата подкрепа са допринесли ефективно за интеграцията на ромите през последното десетилетие. Те посетиха четири държави-членки: България, Испания, Унгария и Румъния.

"Както стоят нещата, ние наистина не знаем колко добре се интегрират ромите, защото нямаме солидни данни; дори не знаем колко роми живеят там. Разбира се, етническата принадлежност е чувствителен въпрос; но ако този проблем не бъде решен, изработването на политики скоро ще бъде възпрепятствано по целия път до 2020 г.," каза г-н Хенри Гретхен, член на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.

Одиторите са установили, че Комисията е постигнала значителен напредък в определянето на политически инициативи на ЕС за насърчаване на интеграцията на ромите и че всички държави-членки са разработили Национална стратегия за интегриране на ромите до 2012 г. Но това дойде твърде късно, за да окаже въздействие върху програмите и проектите за 2007- 2013 г., и редица недостатъци останаха. Първо, стратегиите не показват какво  ниво и размер на финансиране е необходимо; второ, не бе обърнато достатъчно внимание на анти-дискриминацията и по-специално на антициганските нагласи; трето, не бе взето предвид необходимостта от по-активно участие на представители на ромите; и накрая, националните контактни точки за роми, създадени, за да координират разработването и прилагането на националните стратегии бяха подкопавани от несъответствие на ресурси и отговорности.

За периода 2014 - 2020 г., одиторите отбелязват редица подобрения: включването на ромите е изрично посочено в регламента на европейските структурни и  инвестиционни фондове и бе въведен специален приоритет на финансиране, за да се справи с него. Държавите-членки с конкретни препоръки, издадени в рамките на Европейския семестър, свързани с интеграцията на ромите са длъжни да отделят средства от ЕС, за да го насърчават. Въпреки това, одиторите посочват, че са необходими допълнителни усилия от страна на Комисията и на държавата-членка, за да се увери, че тези промени ще доведат до финансирането на проекти, които да допринесът повече за включването на ромите.

Повечето от проверените проекти са постигнали своите цели, въпреки че те не са конкретно свързани с ромите. Проектите, избрани и изпълнявани в съответствие с критериите за добри практики, приети от Съвета, бяха възприети за по - ефективни.

Одиторите направиха редица препоръки към държавите-членки и Европейската комисия.

Държавите-членки следва да предприемат следните стъпки:

• При преразглеждане на националните стратегии за интегриране на ромите, те трябва:

да посочат размера на финансирането, необходимо за интеграционните мерки, предложени в съответните си стратегии;

да включва показатели и цели, които се занимават с анти-дискриминация или, по-точно, антицигански нагласи;

да гарантира, че представители на ромите са консултирани и включени в планиране на интеграционните мерките; и

да дефинира ролята на Националните контактни точки по-подробно.

 

• При изпълнението на своите оперативни програми, те трябва:

да се възползват от критерия за добри практики за интеграция на ромите в предложенията и при подбора на проекти; и

да допълват настоящите показатели за крайните продукти и резултати със специфични показатели, ориентирани към ромите, когато това е целесъобразно.

 

• Трябва също да се обмислят съвместни действия, за да се осигури правна сигурност за използване на средствата от ЕС за социално включване, независимо от средствата за заетост.

 

Комисията следва да:

• гарантира, че мерките, провеждани под ESIF са с интегриращ характер и съдържат разпоредби, насочени към борба със сегрегацията;

• използва пълноценно докладите от държавите-членки относно ефективни мерки за интеграция на ромите;

• гарантира, че целите за приобщаване на ромите в националните стратегии за интегриране на ромите са отразени в рамките на ESIF;

• обмисли законодателство, което да гарантира, че от 2020 г., разпределението на средствата между държавите-членки да взема под внимание показателите за социално включване;

• работи с държавите-членки върху обща методология за събиране на данни за ромски произход, за да се следи тяхното социално включване; и

• да насърчава държавите-членки да събират подробни статистически данни за етническа принадлежност в рамките на следващите две години.

 

Повече информация вижте на:

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7030

КАЛЕНДАР
<< юни 2023 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter