Новини

26.09.2016'Твоят час': как ще се реализира финансирането и дейностите по проекта

Проект „Твоят част” си поставя амбициозни цели, които да постигне не само на национално ниво, но и във всяко училище. Вече са ясни и основните параметри на финансиране – поне през първата година. Как по-конкретно ще бъде финансирано изпълнението на училищните програми „Твоят час” и доколко то ще позволи постигането на заложените цели?

I. Финансирането на училищните програми „Твоят час” ще следва три основни принципа:

1. Ежегодният бюджет за извънкласни  дейности ще бъде формиран на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите.

Всяко училище ще получи финансиране за дейностите, включени в училищните програми „Твоят час” според следната таблица:


 (Следва да уточним, че „условно-постоянните разходи” също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – такива разходи са недопустими по тази операция. Не са и за  хонорари на директор / счетоводител: техните хонорари ще бъдат определени извън посочената таблица и ще бъдат изплащани допълнително извън този бюджет)

В същото време се очаква с тези средства училищата да включат в извънкласни дейности като минимум следните проценти ученици:

Всъщност при най-„рестриктивния” вариант, в извънкласни дейности могат да бъдат включени дори само 37 % от учениците (ако участващите в дейностите по интереси и в дейностите за преодоляване на обучителни затруднения са едни и същи – едни и същи деца, ако са с обучителни затруднения, те могат да бъдат включени и в двата вида дейности) и целевите стойности за достигнати ученици, които МОН изисква, ще бъдат постигнати. Вероятно в повечето случаи на училищно ниво в дейности, финансирани по „Твоят час” ще участват 50 – 60 % от учениците. Това означава, че на практика  финансирането на участващ ученик ще е значително по-високо от записаното в първата таблицата.  

Един пример: ако вашето училище се със сто и петдесет ученика и вие решите да включите в извънкласни дейности половината от тях, параметрите на Твоят час при вас ще бъдат следните, в зависимост от групата, към която принадлежи училището ви:

 

2. Дейностите за преодоляване на обучителни затруднения са акцент в проекта и затова колкото повече такива дейности се изискват, толкова по-голям е бюджетът на училището: затова училищата от група 1 получават два пъти по-високо финансиране от тези в група 7. Всъщност тази разлика е обоснована: в първата група минимум 60 % от получените средства трябва да бъдат използвани за дейности за преодоляване на обучителни затруднения, а в седма група този процент  е едва 8. В същото време максималният брой ученици в групите по различните дейности е различен: 10 при дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и 25 при дейностите по интереси. Т.е. училищата от група 1 обективно ще трябва да формират много повече групи. А това означава повече учителски часове,  респективно – по-голям бюджет: заплаща се всеки час, независимо пред колко ученици е.

Ако се върнем на примера с училището от 150 ученика, то следва да отдели следния бюджет за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения:

 

 

Голямото предизвикателство за всяко училище е да предложи подходящите дейности, които ще помогнат на идентифицираните ученици да преодолеят обучителните затруднения. Стандартните допълнителни занимания по български език и математика едва ли ще имат друг ефект, освен да отегчат учениците и да ги накарат да намразят  училището. А и в крайна сметка „Твоят час“ не е за няколко допълнителни часа ЗИП БЕЛ или ЗИП Математика, а за иновативни форми, които могат да доведат до повишаване на мотивацията и преодоляване на обучителните затруднения. Необходими са иновативни форми: напр. български език може да се изучава и чрез занимания по театър, фолклор на етносите и т.н. Училищата в рамките на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, в които се обучават деца, чийто майчин език не е български, имат вече натрупан достатъчно опит за подобни иновативни практики. Една от тях е на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Голямо Ново и изготвения от тях през годината „Учебник по доброта“. Още такива практики могат да бъдат намерени на www.romaeducation.com, както и в следните статии

За един по-добър старт "СИП Фолклор на етносите - Ромски фолклор"

Училището кани бащата - стремеж към едно обещаващо партньорство

Преодоляване на езикови интерферентни грешки в мултикултурна среда

Езикът, който ни разделя и събира

Споделяме за споделения опит

Щом сърцата са заедно, пътищата не ни разделят

Как да дадем на децата корени и крила

"Лалето чете" ...

Важно е да се има предвид също така, че се предвижда поне 5 часа от дейностите за преодоляване на обучителни затруднения трябва да се провеждат съвместно с родителите, т.е родител може да влезе в час и да разкаже за своята професия, за традициите, практикувани в неговото/нейното семейство в миналото, да се включи във форум театър, който организират в часовете. За тази дейност на родителите също няма да се заплаща – тя е на доброволен принцип.

Възможно е в рамките на тези часове да се провеждат и индивидуални консултации с деца и родители.

3. Отпусканите средства са за хонорари на учителите, материали, външни услуги и т.н., като няма определено съотношение между тези пера.  Проект УСПЕХ бе ценен заради това, че училищата ползваха материали за извънкласните дейности, организираха множество изяви и т.н. Твоят час предоставя средства за това. С тези средства училищата ще могат да закупят учебни продукти, да ушият декори и носии за учениците, да пътуват за участия във фестивали и др.

II. Регистриране в Платформата „Твоят час“ (http://tvoiatchas.mon.bg/). В Платформата всяко училище има профил; то трябва (освен останалите изисквани неща), да регистрира Предлагани дейности от училището“, съответно в категория ТИП „Дейности по интереси“ или „Дейности за преодоляване на обучителни затруднения“, със съответните характеристики: за каква възраст се предлага, с каква честота, минимален и максимален брой участници в групите, тематична област и подобласт. За момента не се изисква да се посочи кой ще води групите от училището. Отделно се регистрират ръководителите на групите и данните за тях – квалификация, опит, дисциплина, която преподава. НБ! Обърнете внимание, че регистрацията не е само за педагогическите специалисти, т.е. ако имате непедагогически персонал, който искате също да ангажирате, това е формата, под която може да стане (така могат да се ангажират родители, които са част от персонала в училище, но не са педагогически специалисти)

НБ! Платформата е отворена за регистрация до 7 октомври и до тогава могат да се правят промени и да се добавят нови неща.

НБ! Основно изискване по проекта е предлаганите от училището дейности да са на базата на заявените нужди и желание от страна на учениците и техните родители (Приложение 1 и 2) и да бъдат одобрени от Обществения съвет „Твоят час“

След затварянето на Платформата за регистрация, тя ще направи автоматично засичане на търсените от училището дейности и предлаганите – от училището или от външни изпълнители.

III. Обществен съвет „Твоят час“. НБ! Той е различен от Обществения съвет, който всяко училище трябва да избере съгласно чл. 270 на ЗПУО. До 18 септември беше срокът за регистриране на Обществения съвет „Твоят час“ в Платформата. Възможно е на места пълният състав на Съвета все още да не е ясен (ако например, Общината или съответния финансиращ орган не е упълномощил все още представител). В този случай се попълват наличните членове, а останалите се добавят допълнително.

 

Отворени въпроси

За съжаление, проектът не предвижда средства за работа с родители и близки на учениците. Макар да се изисква включването на такива дейности в училищните програми „Твоят час”, средства за тях няма да бъдат отпускани. Няма да бъде признат никакъв разход, ако той е свързан с родителите (дори и покриване на пътни разходи на родителите, например за участие в мотивационна среща с техните деца). Формалната причина е, че родителите не са целева група, което представлява твърде тясно тълкувание на регламента на Европейския социален фонд. Всъщност Регламентът позволява разходи и за участници, които не са целева група щом те са направени във връзка с целевата група, но Проектът не го е заложил. Отвъд схоластиката, понастоящем „Твоят час” няма да финансира дейности с родителите и това е една от много сериозните слабости на проекта.

Твърде съмнителна остава и ефективността във финансирането на друга от дейностите, която трябва да бъде включена в училищните програми „Твоят час”: междуучилищните извънкласни дейности. Такива могат да бъдат финансирани, но липсва какъвто и да е стандарт и изискване за минимален процент от финансирането. Така възможността за организирането на междуучилищни извънкласни дейности остава като добро пожелание, от което вероятно ще се възползват само най-инициативните директори. Това също е сериозен пропуск.

 

Параметрите и начините за финансиране на училищните програми „Твоят час” могат да се променят: както от следващата учебна година, така и от настоящата. Времето ще покаже кои от пропуските ще се окажат съществени и кои от тях ще бъдат коригирани.

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter