Новини

17.01.2017Важни въпроси и отговори за създаването на обединените училища

Първите пет месеца на настоящата година ще бъдат ключови за развитието на българското образование. Не заради политическите промени и очакваните смени на образователни министри, а заради това, че според новия образователен закон до края на май 2017 г. трябва да бъдат определени кои основни училища ще  се трансформират в „обединени” (т.е. обучаващи ученици до 10 клас), както и кои училища ще бъдат „иновативни”. Обединените и иновативните училища имат потенциала да модернизират българското образование в много по-голяма степен от който и да е министър на образованието. Затова месеците до края на май 2017 г. ще са наистина ключови.

Център „Амалипе” бе един от генераторите на идеята за „обединените училища” като шанс за повишаване на обхвата на младежите и девойките от селските райони в средно образование. Организацията съдейства на десетки основни училища, с които работи, да се трансформират в обединени. Затова често получаваме запитвания по конкретни проблеми, с които се сблъскват училищата при тази важна трансформация. По-долу прилагам някои отговори на често задавани въпроси относно обединените училища. Те са консултирани с юристи, както и с колеги от Комисията по образованието и науката към Народното събрание и от Министерство на образованието

1. Кога е срокът?: Законът за предучилищното и училищното образование позволява преобразуването на настоящите основни училища в обединени, т.е. обучаващи ученици от 1 до 10 клас. Поставеният от законодателя срок това да стане по относително опростена процедура е 31 май 2017 г. Разбира се, подобна трасформация ще е възможна и през следващите години, като се спазват изискванията на Глава 18 на ЗПУО и стандарта за институциите.

Чл. 8, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО постановява: „Предложения за преобразуване на заварените към влизането в сила на закона общински основни училища по чл.26, ал.1, т.3 от отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно не по-късно от 31 май 2017 г. След изтичане на този срок предложенията за преобразуване се внасят при спазване на срока на глава осемнадесет”

 

2. Кой решава? Общинският съвет предлага, а заповедта за преобразуването се издава от министъра на образованието. Необходимо е и становище от Регионалното управление на образованието, но то няма задължаваща сила: становището може да е отрицателно, но то не спира решението на Общинския съвет

 

3. Може ли РУО да спре трансформирането на основно училище в обединено? Не. Законът не дава такива правомощия на РУО и функцията им не е такава. Ал.4 на чл. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО казва „Заварените към влизането в сила на закона основни училища по чл. 26, ал. 1, т.3 от отменения Закон за народната просвета могат да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния общински съвет”. Обърнете внимание: изисква се „анализ и становище” на РУО, а не „съгласие / положително становище” на РУО! Т.е. становището би могло да е отрицателно или неутрално, но то не спира решението на Общинския съвет.

Идеята да се изисква анализ и становище на РУО бе предложена между първо и второ четене на ЗПУО от директори на училища (включително на форуми, организирани от Център „Амалипе”), притеснени от „политическо кадруване на местно ниво”. Като защитен механизъм народните представители включиха РУО:  с цел те да предлагат като обединени и училища, които са пропуснати от общините, а не за да стопират предложените от общините училища.

 

4. Задължителни ли са критериите за обединени училища, които в момента се разпространяват от РУО? Не, те са примерни и вероятно ще бъдат променени. ЗПУО не въвежда ограничения за основните училища, които могат да се трансформират в обединени.

Разпространяваните от РУО критерии са примерни и не са окончателни. Понастоящем работна група, в която участват експерти от Министерство на образованието и Националното сдружение на общините обсъждат примерни критерии. Очаква се те да бъдат финализирани на следващо заседание на работната група. Дори и финализирани, тези критерии ще бъдат примерни, а не задължителни. Преструктурирането на училищната мрежа е задача преди всичко на местната власт, а не на МОН. Критериите ще бъдат предложени на общините, които ще вземат „тежкото решение”: чрез съответните общински съвети. Дискутираните в момента критерии за обединени училища са изключително рестриктивни и биха обезсмислили самата идея за създаването на такива училища. Малко вероятно е те да бъдат приети от общините и от Националното сдружение на общините. Център „Амалипе” също ще се застъпи за тяхното съществено облекчаване.

 

5. Възможно ли е обединеното училище да предлага и професионално образование? Да, по първа степен на професионална квалификация или по част от професѝята.

Възможността за професионално образование в обединените училища е ключова, но са необходими учители и база. Най-лесният начин да се посрещнат тези предизвикателства е като се подпишат споразумения за партньорства „обединено училище – професионална гимназия”: така учители от определена професионална гимназия ще водят часове за първа степен на професионална квалификация в обединеното училище, а след това учениците вероятно ще продължат в 11 клас в същата професионална гимназия. Т.е. така ще спечелят и двете училища. Възможностите за споразумения за партньорства „обединено училище – професионална гимназия”.

Обърнете внимание: Това не влиза в противоречие с чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗПУО „В средно училище, в обединено училище и в профилирана гимназия може да се утвърждава държавен план-прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация при следните условия:... 3. няма друго училище на територията на общината, което да предлага същото обучение” Използвана дума е „обучение”, а не „професия”. Обединеното училище предлага обучение по първа степен, а професионалната гимназия – обучение по трета степен на професионална квалификация. Дори да става дума за една и съща професия, предлаганото обучение е различно, т.е. изпълнено е изискването на чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗПУО. Нещо повече – така се създава реална предпоставка учениците от обединеното училище да продължат и във втори гимназиален етап.

 

Създаването на обединени училища е начин да бъдат задържани в класните стаи повече младежи и девойки от малките населени места. Също така – начин за повишаване на качеството на образование и на атрактивността на училищата там. Този процес е особено важен за селата, в които живеят по-консервативни групи на ромите и други малцинства, при които образованието – особено на девойките – е приемливо, когато е в населеното място, в което живеят. С оглед на това, че българската икономика има все по-остра нужда от квалифицирана работна ръка, а обществото ни се нуждае от образовани граждани, създаването на обединени училища е ключова национална задача!

КАЛЕНДАР
<< април 2023 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter