Новини

13.03.2017Одобрени са концепциите на 52 общини по интегрирана процедура за подкрепа на изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите

Петдесет и две общини продължават напред по интегрирана процедура за подкрепа на изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Техните концепции за интегрирани проекти са одобрени от Междуведомствена група към Централното координационно звено и общините ще бъдат поканени да разработят проектни предложения като конкретни бенефициенти.  Списък на одобрените общини вижте тук.

 Концепциите на други 26 общини не са одобрени, тъй като не покриват формалните критерии. Те ще могат да коригират пропуските си при последващо набиране на проектни концепции.

Одобрените концепции са на стойност  по-ниска от 26 млн. лв., което е значително по-малко от заделените 55 млн. лв. Очаква се с останалия ресурс  да бъдат отново поканени общини, които отговарят на изискванията по Компонент 1: имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите. Това са общини от т.нар. „селски райони”, както и тези урбанизирани общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР.

 

Одобрените 52 общини, както и общините от Компонент 2 (урбанизирани общини, които имат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР и също така имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите) ще бъдат поканени да разработят проектни предложения през м. април.

 

На 10 ноември Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. Конкретен бенефициент на операцията са общините, които имат одобрени – с решение на Общинския съвет - Общински план за интеграция на ромите 2015 – 2020 г., като те могат да кандидатстват единствено в патньорство с НПО, училище / детска градина и работодател.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);
  • Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (Направления 1-4). Това са общините от т.нар. „селски райони”, както и тези урбанизирани общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. (Направление 5)

 

Обшините по Компонент 1 трябваше да подадат концепции до 15 декември 2016 г. Проявеният интерес бе относително нисък и едва 78 общини кандидатстваха, въпреки изключително облекчените и лесни за попълване формуляри. От публикуваното официално съобщение на http://www.eufunds.bg става ясно, че голяма част от подадените концепции са с не-високо качество. Ще бъде необходимо допуснатите пропуски да бъдат преодоляни при подготовката на конкретните проектни предложения.

КАЛЕНДАР
<< януари 2022 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter