Новини

03.11.2017Планиране и разпределяне на бюджета на групите по Твоя час

Голямата част от училищата вече регистрираха групите си по проект "Твоят час" за учебна 2017 / 2018 г. и започнаха планирането на бюджета.

Въпреки сериозното намаляване на бюджета на проект "Твоят час" (една от мерките, чрез които МОН отразява препоръките на Европейската комисия, за да "размрази" ОПНОИР), няма да бъде намаляван бюджета на Училищните програми "Твоят час". Намалението ще е за сметка на реализирани по-евтино обществени поръчки и на съпътстващи дейности.

От екипа на проекта вече са уточнили бюджета на всяко едно училище и уверението за тази година е, че той няма да варира, а ще остане константата, която е в началото на учебата година, независимо от движението на учениците. Корекции в края на година ще има само ако не са изпълнени индикаторите, посочени в Инструкцията за 2017/2018 г. (минимален брой ученици обхванати в групи за обучителни затруднения, минимален бюджет, насочен към групите за обучителни затруднения, минимален бюджет за хонорари на ръководителите на групите и т.н). През миналата учебна година това не беше уточнено в самото началото и бюджетът се промени след промяна в броя на учениците в Админ-системата.

Ето и основните принципи за формирането на бюджета на всяко училище:

1. Ежегодният бюджет за извънкласни  дейности ще бъде формиран на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите. 

За повече информация за формирането на бюджета, виж таблиците на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3087&lang=1

Посочените като „условно-постоянните разходи” също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – разходи за ремонти са недопустими по тази операция, а необходимата за някои дейности техника бе предоставена след заявка от страна на директора до екипа на проекта. МОН организира централизиран търг, чрез който закупи и предостави техниката по училища. Предоставената техника бе за цялото изпълнение на проекта, т.е. през новата учебна година няма да има ново предоставяне на техника.

Посочените като „условно-постоянните разходи” не са и за  хонорари на директор / счетоводител: техните хонорари се получават от средства по проекта извън посочения бюджет.

2. Минимум 62,7 % от средствата, които всяко училище, участващо в проекта, ще получи за изпълнение на Училищната програма „Твоят час” трябва да бъдат за хонорари на ръководителите на групите. Съгл. чл. 82 от ИНСТРУКЦИЯта за изпълнение на дейностите по проект ”Твоят час” ( вижте страници 27 и 28) допустимото разпределение на средствата, получени за изпълнение на училищната програма „Твоят час” е:

·         материали, пряко свързани с извънкласните дейности: до 30 %

·         консумативи – тонер и др.: до 2 %

·         външни услуги: до 5 % (тук влизат разходи за наем на помещения за провеждане на публични прояви; разходи за организиран транспорт за участие на ученици в конкретно занимание съгласно тематичната програма на извънкласната дейност; разходи за организиран транспорт за участие на ученици в междуучилищни извънкласни дейности; разходи за застраховки на ученици, при организирани пътувания; разходи за посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни и др. обекти, включени в тематичната програма на извънкласните дейносити; разходи за командировки по чл. 79, т. 13.)

·         логистика за заседанията на съвета „Твоят час”: до 0,3 % (през предходната година бе до 3 %)

·         От предвиденото в чл. 82 логично следва, че средствата за хонорари на ръководителите на групи – включително и на външните лектори – трябва да са минимум 62,7 %. Това означава, че е необходимо тези училища, които са предвиждали по-нисък процент от този, да увеличат броя на групите. Всички други разходи са в зависимост от лекторските.

Ако е предвиден по-висок процент от 62,7 %, това не е проблем:  определените в чл. 82 стойности за материали, консумативи, външни услуги и логистика могат да бъдат и по-ниски. 

През учебната 2017 / 2018 година ще се прилага нова, по-благоприятна схема за плащания към училищата и учителите. Съгл. Чл. 93 от Инструкцията училищата получават средства за финансиране на проектните дейности като аванс и като възстановени средства за извършени разходи (междинни плащания и окончателно плащане). Плащанията ще стават по следния начин:

·         Авансово плащане в размер до 50 % от определените средства за изпълнение на проектните дейности

·         Следващите плащания са на базата на направени и отчетени от училището разходи. Училищата ще могат да се отчитат всеки месец и така да разчитат на по-чести междинни плащания. Разбира се, директорите трябва да имат в предвид, че възстановяване / реимбурсиране на средства се прави на базата на направени и признати разходи. Не е достатъчно учителите да са реализирали занятията; необходимо е да са изплатени хонорарите за тях и те да са верифицирани.

·         Т.е. ако сте училище с бюджет 20 000 лв., авансово ще получите 10 000. Ако имате 15 групи, които имат средно по 2 часа седмично, всяка от групите за 1 месец ще има разход между 120 лв – 150 лв. , т.е. за един месец разходът ви за възнаграждения ще е около 2250 лв. Можете още първият месец да закупите всички материали, които в този случай ще са 6000 лв. (30%*20 000) (или част от тях), както и тонера/ консумативи (400 лв.). Така ще можете още в края на първия месец са си отчетете разходи, които покриват стойността на аванса и с възстановените средства да покриете следващите разходи за ръководителите на групи. Можете също така да изчислите колко средства от аванса ще са ви необходими за изплащане на заплащането на ръководителите до края на декември (за да могат всички ръководители да си получат заплащането преди нова година) и останалите средства да закупите материали. При всички положения е добре максимално бързо да подадете първи отчет с максимално висок процент изхарчени средства, за да задвижите процедурата за възстановяване на тези средства.

·         Много важно е да не се допуска грешката от миналата година – първо да се изчака получаване на 100% от средствата и тогава да се правят разходи (както се случи при някои училища миналата година)

·         Няма ограничния каква част от аванса за какви допустими разходи може да бъде използвана.

NB!!! Директорите следва да имат в предвид, че разходите за материали ще бъдат признати ако са направени преди края на извънкласните дейности! Т.е. логично е те да се правят в един по-ранен етап, като може да се използва част от аванса.

4. Нова е и възможността изплащането на възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности да се извършва значително по-често, дори ежемесечно. Чл. 81 от Инструкцията (вижте страница 27) позволява месечни отчети, докато през предходната година единствената възможност бе на тримесечие. Дали през 2017 / 18 г. учителите ще получават хонорарите си ежемесечно, на тримесечие или по-рядко, ще зависи преди всичко от финансовото състояние на училището и от оперативността на директора  и на РУО и МОН. Колкото по-често се изплащат хонорарите, толкова по-често училището ще може да иска осребряване / възстановяване на направените плащания от МОН.  

За улеснение на колегите и тази година сме направили таблица, подобна на миналогодишната, в която са заложени автоматично формули, които да ви помогнат по-лесно да изчислите бюджета по пера. (Моля, изтеглете таблицата и нанасяйте в нея след като сте я изтеглили. В противен случай ще нанасяте във файла, достъпен за всички, които ползват линка. Можете да я изтеглите и от архивирания файл). Под бюджетната таблица, можете да намерите таблица, в която са изчислени минималният процент разходи за обучителни затруднения според категорията на съответното училище. Ако отделите групите с обучителни затруднения, лесно можете да видите дали сте покрили този процент. В таблицата е заложено актуалното разпределение на процентите между бюджетните пера за 2017/2018 г.

 

Теодора Крумова

КАЛЕНДАР
<< ноември 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter