Новини

30.11.2017Има ли шанс 'Нов шанс за успех' и кои са рисковете пред програмата

Неяснота в тълкуванието на Инструкцията за проект „Нов шанс за  успех” е на път да създаде хаос в плащанията, да ощети сериозно учителите и да постави под  въпрос бъдещето на тази важна инициатива. Колко следва да е заплащането на лекторския час по проекта и защо различните РУО верифицират различни стойности?

Проблемът идва от възможността за противоположни тълкувания на Инструкцията:

Чл. 18 от Раздел III. „Организиране и провеждане на обученията в курсовете” сочи
„Чл. 18. (1) Обучението в курсовете се извършва в учебни часове. Учебните часове се провеждат в блок от два последователни часа с обща продължителност 60 минути с почивка”

В друг раздел, „V. Отчитане и верификация на разходите” е посочено: „Чл. 37. (1) Предвидените в проекта на бюджета разходи за възнаграждения са в следните позиции и в следните размери: 1. на обучители – в размер на 17 лв. за астрономически час, както осигурителни вноски за сметка на работодателя”

По същество, двата члена са самостоятелни и между тях няма връзка. Те са в два различни раздела на Инструкцията. Докато първият реферира към организацията на учебния процес, то вторият регламентира плащането на един астрономически час, без да посочва обаче какво включва един астрономически час.

Нормалната практика по всички проекти е учебният час да включва и самоподготовка. Така напр. заплащането по „Твоят час” е за астрономически час, съгл. чл. 81 от Инструкцията за проект „Твоят час”. Това не означава, че заниманията с учениците са 60 мин. или че се приравняват към 60 мин. по модела 3 часа Х 40 минути  да се заплащат като 2 астрономически часа. Към времетраенето на учебния час се прибавя време за подготовка и така се получава астрономически час. По подобен начин бе организирана програмата и съответно плащането на взетите часове и по „Нов шанс за успех“ през учебната 2015/2016 г.

През изминалата 2016/2017 учебна година учителите, преподаващи на неограмотени възрастни по проект „Нов шанс за  успех” проведоха курсове от 600 учебни часа, съгласно утвърдения от Министъра учебен план. Понастоящем някои РУО верифицират разходите  за тях като 600 астрономически часа, следвайки логиката на „Твоят час” и всички други проекти, като включват в тези часове 600 учебни часа и съпътсващото ги време за самоподготовка.

В същото време други РУО поставят знак за равенство между чл. 18 и чл. 37 и оттам нататък се водят от тълкувание, че в 1 астрономически час влизат 2 учебни и само това се заплаща, т.е. не включват никаква самоподготовка. Това автоматично ощетява и намалява двойно заплащането на учителите: от 17 на 8,5 лв. за час (в които влизат и осигуровките за сметка на работодателя). Последното е необяснимо ниско: така напр. хонорарите по „Твоят час” са 12 лв. (без включени осигуровки за сметка на работодателя), като се работи с ученици, а не с отпаднали от училище възрастни.

За този проблем алармира Деян Колев по време на Седмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образоване за интелигентен растеж”, което се проведе на 24 ноември. Той посочи, че е абсолютно неприемливо от една страна да се омаловажава учителският труд, особено когато става въпрос за ограмотяване на възрастни, а от друга – да се прилагат различни стандарти за положен един и същи вид труд. Той настоя Управляващият орган да инструктира в оперативно бърз порядък експертите в РУО да верифицират проведените курсове по проект „Нов шанс за  успех” като 600 астрономически часа, включвайки и необходимото време за самоподготовка. От Изпълнителна агенция ОПНОИР изразиха съгласие, че трудът на учителите, работещи за ограмотяването на възрастни заслужава високо заплащане, не само заради спецификата и допълнителните усилия, които се полагат, но и защото това е програма с дългосрочен ефект и добавена стойност: безспорен факт е, че родителите, които имат по-високо образование, имат и по-висока мотивация и ангажимент към образованието на децата си. От Главна дирекция „Верификация“ също потвърдиха, че е недопустимо да се прилагат различни стандарти за положен един и същи вид труд. Те тепърва започват верификацията на разходите и ще изпратят тълкувание до всички РУО.

Проект „Нов шанс за успех” е насочен към възрастни, които са отпаднали от училище без да завършат основно или дори начално образование. Той стартира още през предходния програмен период и бе продължен по Оперативна програма „Наука и образоване за интелигентен растеж”. Настоящата фаза на проекта е с продължителност от 21.09.2016 г. до 21.12.2018 г. Планира се обучителни курсове да преминат 10 000 възрастни. През първата година, обаче, бяха включени едва 3343 обучаеми. Много е вероятно целевата стойност и цялата програма напълно да бъдат провалени, ако учителите, преподавали през предходната година не получат полагащото им се заплащане.

Снимка: freeimages.com

КАЛЕНДАР
<< октомври 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter