Новини

01.12.2017Какви операции са планирани по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" през 2018?

 

По време на заседанието си от 24 ноември Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ прие Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. Общата стойност на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включени в ИГРП е  180,5 млн. лв. Те ще бъдат разпределени  чрез 4 процедури за конкурентен подбор на проекти и 5 процедури за директно предоставяне на средства.  

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ ще старитират две процедури за подбор на проектни предложения:

- „Изграждане на регионални научни центрове“: на обща стойност 100 млн. лв. С проекти между 1 и 7 млн. лв. ще могат да кандидатстват научноизследователски организации, БАН, Селскостопанската академия, НПО, местни власти. Очаква се конкурсът да бъде отворен през май да се кандатства до август 2018.

 - „Уникални научни инфраструктури“: на обща стойност 100 млн. лв. С проекти ще могат да кандидатстват научноизследователски институти, университети, БАН, Селскостопанската академи. Очаква се конкурсът да бъде отворен през август и да се кандиидатства до декември 2018.

По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ ще бъдат отворени пет процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент МОН: „Да работим в България“, „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“, „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“, „Въвеждане на дуална система на обучение“ и „Усъвършенстване на националната система за валидиране“.

По Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще бъдат стартирани две процедури за подбор на проектни предложения::

- "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“: тази операция ще прилага - за първи път - така наречените „опростени разходи“. Операцията има за цел да повиши броя и процента на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания, представители на етническите малцинства и други непредставени или слабо представени групи.

Операцията ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти в два компонента. По Компонент 1 ще бъдат подкрепени леки ремонти, за да се направи средата достъпна за студенти с увреждания, като ще кандидатстват университетите. По Компонент 2 ще бъде подпомогнато записването и обучението на студенти от етническите малцинства и други уязвими групи в средни и висши училища. Предвижда се това да стане чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи, доброволчески дейности в уязвими групи, чрез която подкрепените младежи ще запазят своята връзка с общностите, от които произлизат. С проекти ще могат да кандидатстват училища и НПО. Одобрените проекти ще бъдат двугодишни. Проектите по Компонент 2 ще са на стойност между 50 000 лв. и 100 000 лв. Така ще бъдат подкрепени 1000 студенти с увреждания и 1200 ученици и студенти от етническите малцинства.

Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през февруари 2018 г., а кандидатстването да става до май;

- "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“: операцията ще подпомогне практически обучения на 2000 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. За разлика от другата квалификационна операция („Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“), тази ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват училища, университети и НПО, имащи регистрация по чл. 222 от Закона за училищното образование.

Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през февруари 2018 г., а кандидатстването да става до май.

Актуализираната ИГРП вижте тук

 

Индикативната работна програма е документ, който задава намерения, но не гарантира тяхното изпълнение, особено в предвидените срокове. Т. напр. операциите па ос 3 бяха залагани в три предходни ИГРП

КАЛЕНДАР
<< октомври 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter