Новини

08.12.2017П О З И Ц И Я на Министерство на образованието и науката и граждански организации, работещи в сферите образование, закрила на детето, екология, демокрация, образователна интеграция, гражданско образование, дарителство, във връзка с писмо на МОН № 9105-390

 

След проведена среща между МОН и представители на неправителствените организации, страните се споразумяха, че с писмо, изх. № 9105-390/17.11.2017 г., на Министерството на образованието и науката не се въвежда нов режим на достъп до училищата за представителите на неправителствените организации. Писмото напомня, че изграждането и поддържането на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност между всички работещи с деца и ученици е от изключителна важност за тяхното развитие и за гарантиране на правата им.  

МОН и представители на неправителствените организации, подписани по-долу, обединяват усилията си за съвместна работа в най-добрия интерес на детето при спазване на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и училищното образование и застават обединени зад общи принципи на работа и взаимодействие с училищата, техните екипи, учениците и родителите, а именно:

Ø    Взаимно зачитане на законово регламентираното право на автономия на училищата и правото им да определят партньорите, с които работят, както и уважаване на правото на директорите и училищата да организират дейностите и проектите по законосъобразен начин в интерес на безопасността на живота и здравето на децата и учениците;

Ø    Зачитане на правото на мнение на родителите и децата за участие в дейности, срещи и проекти;

Ø    Недопускане на религиозна и политическа пропаганда в училище.

Директорите на училищата отговарят за осигуряването на здравословна и безопасна среда за обучение и осъществяват взаимодействие с представители на организации и общности. При необходимост могат да потърсят подкрепа от МОН и РУО.

На това споразумение могат да се позоват участниците в предучилищното и училищното образование.  

Министерство на образованието и науката оценява високо партньорството с неправителствения сектор и  иска то да продължи в конструктивен дух, както и досега. Сътрудничеството с неправителствените организации предлага на децата, педагогическите специалисти и родителите достъп до различни форми на подкрепа  и обогатява образователния процес и ползотворното партньорство на всички участници в него. Чрез съвместните дейности в училище гражданските организации допринасят за постигане на целите на предучилищното и училищното образование, включително подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта му, потребностите и интересите му; развиване на умения у учениците за реализация в живота и за активно гражданство; придобиване на компетентности за прилагане на принципите на устойчивото развитие, на демокрацията и правовата държава; формиране на толерантност и уважение към етническата, националната и религиозната идентичност  на всеки гражданин.

Неправителствените организации се ангажират при работата си в училище с прилагане на етичните правила и на Конвенцията за правата на детето на ООН, както и да спазват всички разпоредби на директора на съответното училище  при провеждане на срещи, обучения и събития с учeници.

Страните се споразумяха, че през м. януари 2018 г. ще бъде проведена среща между представители на Министерството на образованието и науката,  регионални управления по образование, директори на училища и експерти на неправителствени организации с цел оптимизиране на съвместната работа и обсъждане на конкретни мерки за подобряване на взаимноизгодното партньорство.

 

 

Национална мрежа за децата (национална мрежа от 144 организации)

Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“

Форум Гражданско Участие (национална мрежа от 122 организации)

Български дарителски форум

Национален младежки форум

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Сдружение „Център за приобщаващо образование“

Фондация „Заедно в час“

Фондация „Европейски институт“

WWF - България

Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“

Фондация „Саворе“

Дружество на ООН в България

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“

Асоциация на парковете в България

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

СНЦ" Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)

Фондация „Рома-Лом“

Сдружение „Младежки Клуб Рома – Столипиново”

Сдружение “Л.И.Д.Е.Р. - ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ"

Българско дружество за защита на птиците

Сдружение „Мечти и отбори България“

Сдружение "Европейски пространства 21" Русе

Фондация Блулинк

Български център за нестопанско право

Фондация Капитал

Фондация "ЕкоОбщност"

НЧ „Любен Каравелов“, с. Куртово конаре

Читалище „Умение - 2003“ – Ямбол

Център „Образование и демокрация“

Център за европейски инициативи, Пловдив

Зона Ловеч

Сдружение „Човеколюбие“, Пазарджик

НСНЦ " Инициатива Родопа планина 21 век"

Сдружение "Семеен център – Мария"

Сдружение "Велоеволюция"

Сдружение „Надежда 2002“

Клуб на нестопанските организации, Търговище

Асоциация „Съвременни читалища“

Център за култура и дебат „Червената къща“

Бизнес инкубатор Гоце Делчев – Център за подпомагане на предприемачеството

Асоциация за европейско развитие на българското село

Платформа АГОРА

Център по правата на човека "Васил Левски" - Карлово

Национално сдружение на обучителните организации

Българска асоциация на микропредприятията

Сдружение "Еко посоки 21" - Плевен

Ромска фондация "Искра" - Шумен

КАЛЕНДАР
<< юни 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter