Новини

12.01.2018Център ,,Амалипе” ще отбележи по традиция Ромската Нова година - ,,Василица“ в страната

Празникът Василица се отбелязва от много ромски групи в България и на Балканите като начало на Новата година, поради което придоби популярност като Ромската Нова Година. Празничният церемониал представлява синкретизъм от ромски и български ритуали, като показва взаимното влияние между фолклора и обичаите на различните етноси, живеещи на Балканите. Важна част са ритуалите, свързани с наричане и пожелаване на „здрава“ година.  Много активисти, центрове , училища и доброволци ще отбележат този празник. 

Ето как по места, ще се отбележи Ромската Нова година: 

Област Бургас 

Във връзка с отбелязването на Ромската нова година - Василица, ОУ "Отец Паисий", с. Равна гора, общ. Созопол на 15.01.2018 г. ще проведе редица инициативи. Учениците ще представят постановка, с която ще пресъздадат обичая Вечерница - Ромската бъдни вечер. Ще бъде представена и драматизация на легендата за Банго Василий. На родители и местната общност ще се представи и презентация на тема: Зимни празници при различните етноси. Всички гости на събитието ще бъдат сурвакани за здраве.

Област Благоевград

Учениците от СУ "СВ. Паисий Хилендарски" гр. Кочериново ще поднесат на 15.01.2018 г. поздравления пред местни и държавни институции. Учениците са подготвили литературно – музикална програма представяща основни традиции от празника.

 Област Велико Търново

Празникът Василица се отбелязва от много ромски групи в България и на Балканите като начало на Новата година, поради което придоби популярност като Ромската Нова Година. Празничният церемониал представлява синкретизъм от ромски и български ритуали, като показва взаимното влияние между фолклора и обичаите на различните етноси, живеещи на Балканите. Важна част са ритуалите, свързани с наричане и пожелаване на „здрава“ година. Затова и на 11.01. от 18:30, в гр. Велико Търново в център „ТАМ“ , Център "Амалипе“ ще отбележи Ромската Нова година с литературно – музикална  програма. В център „ТАМ" ще бъдат представени  стиховете и историите на Усин Керим, български поет от ромски произход, родом от гр. Тетевен. Вечерта продължи с изпълнения на "Цигански романси“, изпълнени от самодеен ансамбъл , съставен от активисти на местната ромска общност, с които работи  Център "Амалипе“. 

В ОУ „Петко Рачев Славейков”  с. Церова Кория ще се проведе дискусия на тема „Как празнуваме в моето семейство „Василица”?. В дискусията ще вземат участие всички ученици и всеки ще разкаже за традициите в семейството си за празника. Участниците от групата „Фолклор на етносите” ще изпълнят наричания характерни за празника 

ОУ „Васил Левски“ с. Върбица празникът ще се отбележи със запознаване на учениците с празника и провеждане на беседи с учениците в Часа на класа. Организиране на викторина със състезателен характер. На викторината ще бъдат поканени всички учители от училището и представители на родителския клуб.  

В община Стражица отбелязване  на празника  „Василица – ромската нова година“  ще се проведе в СУ „Ангел Каралийчев, гр.Стражица. В група „Фолклор на етносите“ V – VII клас, с ръководител Катина Иванова учениците ще отбележат празника с възстановка: „Как празнуват ромите Банго Василий (Васильовден)”. Родителите им с участие на децата ще приготвят празнични ястия. В група „Фолклор на етносите“ I - IV клас, с ръководител Елка Нейкова ще отбележат празника с беседа:Как празнуват ромите? Какво е общото с празниците на българи и турци?; Кой е Банго Васил?- спасителят на всички роми. Драматизация -  „Предание за Банго Васил”- по разказа на Димитър Ангелов. Сурвакане на кмета и  обществени личности в града.

Образователният медиатор Ирена Михайлова към Център за развитие на общността, гр. Стражица заедно с деца  от СУ "Ангел  Каралийчев" и  ръководител г-жа Елка Нейкова, ще сурвакат кметския екип в община  Стражица  на 12 януари 2018г. (петък) в 09:30 часа. Ритуалът е част от проявите за празника ,,Василица“,  който ромската общност почита, като начало на Новата година, а децата пожелават здраве и берекет. При всички ромски групи вечерята  на 13 срещу 14 януари е  изпълнена с богата символика, а на трапезата се слага  сърми, питка с късмети.

В ОУ „Св. Климент Охридски“ село Виноград, децата от клуб "Фолклор на етносите" ще представят възстановка на обичая "Василица", съвместно с родителите от "Родителския клуб". След това ще поздравят и сурвакат представители на местната власт, читалището и пощата.

В община Павликени: отбелязването на Банго Васил Ромската нова година в Община Павликени ще започне още на 12.01.2018 година от 10:00 ч., където  сурвакари от ОУ “Св Климент Охридски „град Павликени, ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква ще сурвакат за здраве  представителите на институцията. От местната власт,  са осигурили подаръци и лакомства за всички участници.

След това сурвакарите ще сурвакат в Дирекция социално подпомагане град Павликени. Следващата институция, която ще бъде посетена от сурвакарите ще бъде Дирекция Бюро по труда град  Павликени.

В ОУ „Св. Климент Охридски“ град Павликени по повод празника Василица се организира: Четене на митове и легенди за Банго Васил; Изготвяне на информационно табло за обичаите и традициите на Василица; Сурвакане в институции в града. Ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак ще сурвакат  местните институции  като: Кметството, читалището и ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ за здраве и берекет през Новата година. 

Златарица: В СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Златарица ще отбележат Василица със сборна група деца - сурвакари,  участващи в дейностите по проект на Амалипе "Заедно намираме решения" . Те ще запознаят съучениците си и преподавателите с традициите и обичайте, свързани с празнуването на Василица и ще сурвакат за здраве с характерното пожелание на ромски и български език. Децата ще представят празнично програма на 12.01. в РУО - Велико Търново, а в понеделник на 15.01. в Община Златарица. 

Област Враца

Празнична програма са подготвили и учениците от Начално училище „Христо Смирненски” в град Бяла Слатина. Учениците ще представят ромския обичай Банго Васил с характерната за трапеза: прекаждане, искане на прошка от възрастните, теглене на късметчета от баницата. С пожелание за здраве и берекет ще се чуят и сурвакарски наричания. Възпитаниците на г-жа Й. Рашева са подготвили и информацонно табло, което е поставено във фоайето на училището. 

Бяла Слатина: Център за развитие на общността град Бяла Слатина, ще отбележи Ромската нова година-Василица, в село Баница, заедно с Обединеното училище „Христо Ботев“. Учениците  ще представят,програма свързана с традициите на празника и ще поднесат послание на ромски език, подготвено от ЦРО-Бяла Слатина. Също така от столовата на училището, ще се приготвят традиционни ястия за празника. Програмата ще премине в стихове песни на ромски език и сценки със сурвакарчета.

В Основно училище „ Васил Априлов“  -  с. Хърлец учениците от пети и шести клас имат подготвен специален поздрав към своите родители. Инициативата ще се проведе в Стаята на етносите и включва пресъздаване на традицията. За подготвката са изпозвани мотиви от популярни ромски приказки.

Училищата от община Враца в с. Баница, с. Девене, с. Тишевица и с. Паволче ще се присъединят към инициативата на Младежки център  за посещение на местни институции и поднасяне на сурвакарски поздрав по повод празника.

Област Варна 

В ОУ " Св.Св.Кирил и Методий" с.Старо Оряхово, ще се отбележи празника със  сурвакане по институции . Родители ще участват при изработването на сурвакници.

Област Габрово 

В СУ „Максим Райкович“ град Дряново от "Фолклор на етносите" ще се организира изложба на сурвакници. Баба на ученик от клуба, ще разкаже как се празнува в тяхното семейство този празник и ще предложи на децата баница с късмети. 

Област  Добрич

В ОУ"Васил Левски", с. Хитово , обл. Добрич на 10.01.2018г./сряда/ в занятие на "Фолклор на етносите "ще се дискутира  темата "Василица". С учениците ще се проведе беседа за това, кой е Банго Васил и какви обичаи се спазват от ромите на този ден;децата ще четат легендите:"Банго Васил и ромите"и "Предания за овчаря Банго Васил".  На занятието ще присъстват родители на ученици, участници в групата ЗИ-"Фолклор на етносите".

Учениците от ОУ "Васил Левски", с. Божурово, общ. Добричка ще отбележат празника Василица на 12.01.2018г. Групата по Фолклор на етносите ще запознае учениците с традициите и обичаите характерни за празника. Ще разкажат легенди за ромите, ще сурвакат за здраве, ще представят драматизации на ромски приказки. Програмата ще завърши с танц.

В ОУ "Кл. Охридски" , с. Смолница, обл. Добрич основно участие  в подготовката на празника вземат учениците от клуб "Фолклор и традиции", които на 04.12.2017 година изработиха сурвакници със своите родители.  На 12.01.2017 година Райме Али  ще отвори вратите на своя дом, за да ни пренесе в света на ромската култура и бит. Домакинята ще покаже богатия свят на ромската празнична общност. Учениците от своя страна ще разкажат ромски легенди и предания, които са изучили в часовете по "Фолклор и традиции" и ще се представи обичая"сурвакане". Малките сурвакарчета ще отправят своите сурвакарски наричания към домакините. Така заедно ще споделим традициите на Банго Васил.

 

Област Пловдив

В ОУ „Панайот Волов“ – Пловдив за  Василица представителна група от ученици – сурвакарчета ще поднесат своите поздравления в  кметството   на район Северен  към  кмета г-н Ральо Ралев и администрацията.

НУ „Св. Св. Кирил и Методии“, с. Борец - сурвакане и литературна програма със стихотворения на ромски (и превод на български) език и песен. Децата ще сурвакат в кметството, читалището, кооперацията и в семейства  от ромската махала.

ОУ „Христо Данов“ , с. Розино - на 13.01.2017г. от 10.00ч. с ученици от групите по "Твоят час" и Проект "Цветовете на надеждата"-"Фолклор на етносите",  ще представят театрална постановка посветена на  празника Василица.  На тържеството са поканени кмета на с.Розино-г-н Шаламанов, кмета  на община Карлово-г-н Кабаиванов, председателя на ОбС-г-н Шойлеков, зам.-кмета на община Карлово-г-н Минев, родители и учители от училищата партньори по проекта.

 

Област Плевен 

В Начално училище "Христо Ботев" в с.Дисевица  Василица ще бъде отбелязана  във всичките класове.  Учениците от първи до четвърти клас  ще пресъздадат легендата за Банго Васил  и ще споделят за семейните традиции. Предвидени са и тематични конкурси  с награден фонд, осигурен от Училищното настоятелство. 

Група от  Средно училище „ Христо Смирненски“ – гр. Койнаре ще гостуват в ЦДГ „ Пролет“ за да отбележат заедно ромската нова година. Най–хубавите песни  и наричания  ще бъдат споделени, а най – малките жители на града  ще се въплатят в роли, пресъздавайки обичая.  Ученичка  от 3 а клас ще разкаже легенда с презентация за Василица, и защо Свети Васил е застъпник и защитник на ромите, как били  спасени от светеца.

Представителна група от ученици в  Основно училище „ Св. Кл. Охридски“ – с. Буковлък  ще поздравят  доц. д-р Й. Нунев в Педагогически колеж, гр. Плевен. 

Банго Васил ще бъде отбелязан в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Търнене, общ. Плевен, на 11 януари от 13 часа. Учениците от групата по ромски фолклор по проект "Твоят час" с ръководител Даниела Димитрова ще пресъздадат ромската традиция на този празник - обредната трапеза, обичаите, знаците, по които се гадае дали ще е добра годината. Учениците ще гостуват и на кмета на селото Преслав Панов. Те ще го сурвакат за здраве и късмет, а той им е подготвил лакомства и изненади 

Образователния медиатор на ЦМЕДТ "Амалипе" в гр. Пордим също ще отбележи Ромската Нова година.  

В отбелязването  ще  сурвакат  ученици от КЛУБ „Веселяци“ – Балканско настроение“ с ръководител Красимир Калинков  и ученици от КЛУБ „Веселяци – Етника“ с ръководител Борислава Симеонова. Също така са поканени: екип по проект„Толерантни заедно“ от Община Пордим, както и кмета на Общината Г-н Детелин Василев и родители от общността. 

Област Монтана

Василица – ромската нова година по традиция се отбелязва в училища и детски градини от северозападен регион. Цяла седмица в навечерието на празника вървят различни мероприятия. Представителна група от Средно училище „ Христо Ботев“ – гр. Брусарци ще посетят Кметството. В празничната програма има включени наричания за здраве, музикален поздрав и пресъздаване на легендата за Банго Васил.

В Средно училище „Иван Вазов“  в гр. Върщец  по повод Василица се проведе интердисциплинарен урок „Загадката на равенството“  в  шести, седми, осми, девети и единадесети клас. Основните акценти бяха : представяне на проучвания на учениците за ромските истории, бит и култура, както и  драматизация на легендата за празника. Финалът на инициативата беше с конкурса „ Мис Успех,2018“, който се проведе  в Актовата зала на училището. Организатори на финалното събитие „Мис Успех, 2018“ бяха  училищни клубове от 11 клас, работещи по Национална програма „ Научи се да даряваш“. „ В нашата страна в мир и хармония живеем заедно българи, арменци, евреи, турци, роми  и представителит на по – малки етнически групи. Всяка от тях има свои бит, традиции и обичаи, които съхраняват нейната идентичност. Всяка от тях почита и своите традиции и светци. Но ... най – хубавия празник е този, който е споделен и общ.“

Участничките отправиха пожелание за здраве, усмивки, любов  и вяра във възможностите. Компетентно жури определи за победител Екатерина Илиянова от шести клас. 

Област Разград

В ОУ „Христо Ботев“ с. Китанчево, общ. Исперих от днес стартира седмица, посветена на Василица – Ромската нова година.  Ще бъде специален празник, на който ученици, учители и родители ще се насладят на стиховете, песните и танците, посветени на Банго Васили. Като на истински празник ще има почерпки и специални награди за участниците.

Със саморъчно приготвена пита и други традиционни ястия, учениците от ОУ „Елин Пелин“ с. Стражец, общ. Разград ще сурвакат кмета и ще му разкажат легендата за Спасителят на ромите. Родителите също са специални гости на започващите тържества, по случай настъпването на Ромската нова година. 

Област Русе

Учениците от ОУ"Св. св. Кирил и Методий" с.Сеново ще сурвакат доктор Мехмед Хасан Мехмед-председател на общинския съвет в община гр. Вятово.

Област Стара Загора

В Първо основно училище "Свети Климент Охридски" град Раднево ще се отбележи празника Василица , със изработване на табло с фотографии, посветени на традицииите, свързани с празника. Също така ше се проведе и тържество, на което ученици към клуб „Фолклор на етносите“ ще представят драматизации от ромският фолклор.

Инициатива за Банго Васили в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Черна гора - По традиция,  групата по СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" гостува   на ромско семейство.  

Област Силистра

В ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, ученици от клуб  "Фолклор на етносите" по проект "Твоят час" ще изготви календари на ромските празници през 2018 г. Ще  бъдат подарени на всички паралелки на 15.01.2018 г.

Област Търговище

Ученици от ОУ „Г. С. Раковски“  от с. Голямо ново ще поднесат приветствия и наричания пред държавни институции в София. 

Област Шумен 

Родители и гости от различни институции ще се наслаждават днес 12.01.2018 , от 12.30 часа на наричанията, песните и танците на учениците от ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара, общ. Шумен. Празничната програма е посветена на Банго Васил – спасителят на ромите, по случай настъпващата ромска нова година.

На 15 януари, група сурвакарчета от СУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен, ще сурвакат за берекет Кмета на Община Шумен – г-н Любомир Христов. Учениците са подготвили благопожелания за целия екип на общинска администрация Шумен. По-късно децата ще бъдат приети от г-жа Светлана Милева, началник на РУО Шумен, където ще  сурвакат за здраве и берекет експертите на образователната институция. Тяхна последна дестинация за сурвакане ще бъде Областната администрация, където ще ги посрещне проф. Желев - Областен Управител на област Шумен. Момичетата и момчетата ще наричат благопожеланията си на ромски и на български език, а техните домакини ще им подарят подаръци.

Образователните медиатори от община Смядово, ще отбележат ромската Нова година „Василица“ с ученици и родители от община Смядово. Учениците от СУ „Кирил и Методий“, гр. Смядово ще представят легенди свързани с празника, а родителите ще покажат как се празнува и какви ястия те приготвят в навечерието на „Василица“. Съвместно с учителите образователните медиатори ще представят презентация за обичаите на ромската Нова година. 

Очаквайте информация за проведените събития на уебстраницата на ЦМЕДТ "Амалипе".
КАЛЕНДАР
<< декември 2018 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter