Новини

09.02.2018МОН одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за квалификационни курсове за учители и директори

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

1. „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“

Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с историята на ромите с акцент върху историята на ромите в България, представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, представяне на основните елементи от фоклора и културата на ромите: приказен фолклор, календарни и семейни празници, музикален фолклор, език и др. Вторият модул включва представяне на учебни помагала и тетрадки за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор, представяне на интерактивни педагогически методи и техники. Програмата подготвя учителите да преподават и организират часове / занимания по Фолклор на етносите във всички етапи под разнообразни форми – като факултативна подготовка, разширена подготовка, извънкласни дейности, в рамките на целодневната организация и др.

2. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към: - Запознаване с проблемите на отпадането и ранното напускане на училище; - Запознаване с основните законодателни, нормативни и стратегически документи, касаещи отпадането и ранното напускане на училище; - Представяне на успешни практики за въвеждане на интеркултурно образование като средство за намаляване на отпадането от училище Вторият модул включва: - Подготовка на доклад за собствена педагогическа практика за въвеждане на интеркултурно образование като средство за превенция и намаляване на отпадането и ранното напускане на училище; 

3. Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник"

Тя се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и основните елементи от културата на ромите, като средство за повишаване на мотивацията на ромските деца от една страна към активно участие в образователния процес и преодоляване на прояви на нетолерантност Вторият модул включва представяне на педагогически методи и техники за работа в мултикултурна среда

4. Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към запознаване с феномена „ранни бракове“ и проявата му в ромска общност - състояние на ранните бракове при различните ромски групи; различни подходи на справяне с проблема според спецификата на дадената група. Вторият модул включва запознаване с добри практики за превенция на ранните бракове.

5. Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността

Програмата се реализира в три основни модула с продължителност 32 академични часа. Първият модул включва представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи, запознаване с важни елементи от законовата и нормативната уредба: иновативни и обединени училища, ДОС, обществени съвети, анти-сегрегационни текстове в ЗПУО и др. Вторият модул включва представяне на успешни практики за управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността. Третият модул е насочен към представяне на финансови възможности за подкрепа на проекти за образователна интеграция.

6. Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на основните ромски групи и подгрупи в България с акцент върху образователните нагласи. Вторият модул включва представяне на успешни практики за участие на родителите и подготовка на конкретен план за активизиране на родителите. Специално внимание е отделено на конституирането на работещ Родителски клуб и на Обществен съвет

7. "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност.

Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първият модул е насочен към представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане: - ученически парламент. Различното в модела, прилаган от Център Амалипе е, че той насърчава включването на неформалните ученически лидери (част от тях – деца с агресивно поведение). Това е начин не само за справяне с агресията, но и за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора - развитие на практиката на ученици – наставници - организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Вторият модул е насочен към изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи (включително и добавянето на нови) според конкретната специфика в даденото училище.

Одобрените програми са вписани в информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН, съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози. 

Обучения по одобрените програми могат да бъдат заявявани индивидуално от всяко училище на телефон 062/600-224 и имейл: center_amalipe@yahoo.com, Десислава Стефанова

Център Амалипе също ще обяви дати за обучения, в които могат да се включат желаещите, информация за което ще бъде публикувана своевременно на страницата на Център Амалипе

КАЛЕНДАР
<< февруари 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter