News

11.03.2018Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2018 г.

 

Министерство на образованието спира да финансира закриването на училища, като вместо това ще подкрепи всички училища с покриването на обезщетения при пенсионирането на учители и оптимизацията на вътрешната структура на персонала. Специална програма ще обезпечи средствата, необходими за екипите по обхват, като училища ще получат допълнителен ресурс за работа с родителите и ще могат да привлекат организации, читалища и други партньори в това усилие. Квалификацията на учители и директори също ще бъде допълнително подкрепена със средства от държавния бюджет.

Тези и ред други иновативни елементи са заложени в публикуваните за обществени консултации проекти на Национални програми за развитие на образованието 2018 г. За развитие на образованието през 2018 г. Министерството на образованието и  науката (МОН) предлага да се финансират 13 национални програми (НП). Чрез тях МОН  предвижда дофинансиране на предучилищното и училищното образование с 63 430 000 лв. През 2016 г. средствата за НП бяха 59 500 000 лева, а през 2016 година сумата бе 50 394 000 лева. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

Три от предлаганите 13 национални програми са нови, а останалите 10 са изпълнявани през 2017 г. Нови програми са: „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ (изпълнявана в предходни години, с изключение на 2017 г.) и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която са разработени три нови модула:

-„Музеите като образователна среда“, който цели създаване на по-интересна и привлекателна среда в училищата;

- „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;

- „Осигуряване на ученически шкафчета“ за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическата раница.

 

Национална програма „Заедно за всяко дете“ ще подкрепи усилията на междуинституционалните екипи по обхват, като ще подсигури 250000 лв. за командировка на екипите при осъществяване на мярка „посещение на адрес“, съгласно Наредбата за командировките в страната. Други 50000 лв. ще получат РУО за дейности по популяризиране на резултатите. Програмата подсигурява и 150 000 лв. по модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. По не го ще кандидатстват детски градини и училища с проекти до 4950 лв. Те ще могат да привлекат организации, читалища и други партньори в това усилие като им делегират част от дейностите.

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” ще подсигури 28 млн. лв. за покриване на изключително важни и неизбежни разходи: за обезщетенията на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1 , 2 и 3 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на модула се финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от десет брутни работни заплати на педагогически специалист, ако отговаря на условията на чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и осем брутни работни заплати на лице от  непедагогическия персонал. Тези разходи няма да тежат на делегирания училищен бюджет, което ще бъдесериозна помощ за училищата.

 

Предложените национални програми съдържат и определени слабости. Така например, средствата по модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ са твърде  малко и ще стигнат едва за 30 училища. Вероятно интересът ще бъде много по-висок.

 НП „Квалификация” съдържа много добри идеи за обучения. но е предвидено те да бъдат осъществявани единствено от Националния център за квалификация и преквалификация – НЦПКПС. Т.е. тя не позволява училищата / директорите / учителите сами да изберат кой да ги обучава - НЦПКПС, университет или организация, лицензирана по чл. 236 от ЗПУО

Бенефициент по Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база" на НП „Осигуряване на съвременна  образователна среда” са само професионалните гимназии, а не и обединените училища, които осъществяват професионално обучение. Те имат особено остра нужда, а са пропуснати ...

Предложенията за Национални програми вижте тук

Да 6 април всички заинтересовани могат да изпратят коментари и предложения на: t.petkova@mon.bg

  

CALENDAR
<< March 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter