News

06.04.2018СТАНОВИЩЕ НА ЦМЕДТ АМАЛИПЕ По Националните програми за развитие на образованието – 2018 г.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” е неправителствена организация, работеща за образователната интеграция на ромската общност. В своята дейност взаимодействаме с 247  училища в цялата страна. Предложенията по-долу са почерпани от тази съвместна дейност.

Приветстваме предложените Национални програми за развитие на образованието – 2018 г.! Изключително положително е заявеното политическо намерение на Министерството на образованието да спре да финансира закриването на училища, като вместо това да подкрепи всички училища с покриването на обезщетения при пенсионирането на учители и оптимизацията на вътрешната структура на персонала. Навременна и необходима е предложената програма, която ще обезпечи средствата, необходими за екипите по обхват, като училища ще получат допълнителен ресурс за работа с родителите и ще могат да привлекат организации, читалища и други партньори в това усилие.

В същото време предложените програми могат и следва да бъдат допълнени в следните насоки:

1. Национална програма „Заедно за всяко дете”: Предлагаме да бъде увеличен бюджета на Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”

Въвеждането на този модул е изключително положително намерение, както и предвидената възможност да се делегират дейности и ресурс на организации с опит. В същото време ресурсът за това е твърде малък: едва 150 000 лв., т.е. подкрепа  за около 30 училища. Потенциалните заинтересовани училища, в които има потребност от прилагането на модула е многократно по-голям. Затова е необходимо увеличаване на бюджета на модула. Целесъобразно е възможност за участие в него да имат училища от всички региони, които имат желание и необходимост от това;

 

2. Национална програма „Квалификация”: Възможните бенефициенти да бъдат разширени с „университети и организации, регистрирани съгл. чл. 232 от ЗПУО”

Програмата предлага много полезни обучителни курсове. В същото време широкият кръг на потенциалните институции, предоставящи тези обучения е ограничен до         Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). Пропуска се фактът, че обучения се предоставят също така от университети и от лицензирани организации, много от които имат натрупан практически опит и висока експертиза. По този начин НП „Квалификация” ограничава възможността на училищата да избират кой да ги обучава, което е предпоставка за намаляване на качеството на обученията.

Целесъобразно е НП „Квалификация” да включи възможността училищата да избират обучаващите ги организации, като това включва широк спектър лицензирани обучители, вкл. университети и организации, регистрирани съгл. чл. 232 от ЗПУО;

 

3. Национална програма ”Осигуряване на съвременна образователна среда”: включване на обединените училища по Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Според така предложената програма единствен бенефициент са професионалните гимназии. Целесъобразно е по тези модул и дейност бенефициент да могат да бъдат и обединените училища, които също предлагат професионално обучение. Към момента обединените училища като нов вид институции, регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование не разполагат с почти никаква материално-техническа база, което поставя училищата в доста затруднена ситуация предоставянето на професионална подготовка;

 

4. Национална програма ”Осигуряване на съвременна образователна среда”: По Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ да отпадне показателя най-ниска сума, искана от училището за съфинансиране от МОН

Този показател определено ще създаде предпоставки „малките“ училища в България, които не разполагат с достатъчно бюджетни средства, с които да поемат по-голямата част от финансирането за закупуване на шкафчета за учениците си да не се класират или да получат недостатъчно средства, което ще направи модула неефективен. Предложението ни по тези модул е финансирането да се извършва на база брой ученици, както е по Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;

 

5. Националната програма "С грижа за всеки ученик",  да бъдат предвидени средства за възнаграждение на директорите на училищата, които ще организират и ръководят изпълнението на НП на ниво училище.

CALENDAR
<< March 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter