Новини

22.05.2018Какви операции предстоят по ОП Наука и образование за интелигентен растеж?

Операция „Подкрепа за успех” ще замени проект „Твоят час”, като вероятно между тях ще има „времева дупка” от един учебен срок или дори от година. Новият проект няма да е механично повторение на предходния, нито на проект „УСПЕХ” от преди години, а ще въведе и някои нови елементи.

Това стана ясно, след като Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” одобри обновена Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на свое заседание от 18 май. Тя съдържа 10 нови операции,  една от които - „Активно приобщаване в сферата на приобщаващото образование” – бе одобрена на заседанието. След като Европейската комисия размрази плащанията по ОПНОИР дни преди това, шансът одобрената индикативна програма да бъде реализирана е голям. Какво предвижда ИГРП – 2018?

Операция „Подкрепа за успех” е един от трите големи „системни” проекта,  които се очаква да бъдат реализирани от Министерството на образованието и науката като конкретен бенефицент. Тя ще бъде подкрепена със 130 млн. лв. С тях училищата ще реализират пет типа дейности:

1. Допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание;

2. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка;

3. Занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – с учениците, участващи в дейност 1;

4. Кариерно ориентиране за подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието или за участие на пазара на труда – за учениците в VII, Х и в ХII клас.

5. Дейности за включване на родителите в образователния процес с цел намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Очаква се операцията да бъде гласувана от Комитета за наблюдение на 29 юни. Според ИГРП МОН ще получи покана за разписване на проекта през август, което трябва да направи до октомври. Ако този график бъде спазен, както и ако подписването на договора и изработването на указанията стане оперативно бързо, има шанс училищата да получат средства за тези дейности най-рано през втория учебен срок на учебната 2018/ 19 година. Вероятността от забавяне и реален старт едва през учебната 2019 / 20 година  е  много висока.

 

Другата голяма системна операция, която е предвидена за 2018 г. е „Образование за утрешния ден”, чрез която МОН ще получи 105 млн. лв. за развитие на дигитално образование. Други операции приоритетна ос 2 са насочени към професионалното и дуалното образование.

По Приоритетна ос 3 ИГРП предвижда обявяването на две операции, които Комитетът за наблюдение гласува още  през 2015 г., а именно:

- "Подкрепа на уязвими групи за .достъп до висше образование“: Операцията има за цел да повиши броя и процента на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания, представители на етническите малцинства и други непредставени или слабо представени групи.

Операцията ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти в два компонента. По Компонент 1 ще бъдат подкрепени леки ремонти, за да се направи средата достъпна за студенти с увреждания, като ще кандидатстват университетите. По Компонент 2 ще бъде подпомогнато записването и обучението на студенти от етническите малцинства и други уязвими групи в средни и висши училища. Предвижда се това да стане чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи, доброволчески дейности в уязвими групи, чрез която подкрепените младежи ще запазят своята връзка с общностите, от които произлизат. С проекти ще могат да кандидатстват училища и НПО. Одобрените проекти ще бъдат двугодишни. Проектите по Компонент 2 ще са на стойност между 50 000 лв. и 100 000 лв. Така ще бъдат подкрепени 1000 студенти с увреждания и 1200 ученици и студенти от етническите малцинства.

Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през декември 2018 г., а кандидатстването да става до март 2019 г.;

- "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“: операцията ще подпомогне практически обучения на 2000 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. Операцията ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват университети и НПО, имащи регистрация по чл. 222 от Закона за училищното образование. На заседанието на Комитета Деян Колев, представител на  групата НПО, работещи за интеграция на малцинствени групи, повтори предложението си училищата и детските градини също да бъдат възможни бенефициенти и партньори

Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за проекти по операцията да бъде обявен през юли 2018 г., а кандидатстването да става до октомври 2018.

 

Актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2018 г. вижте тук

Още новини от заседанието на КН на ОПНОИР вижте тук

КАЛЕНДАР
<< януари 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter