News

19.07.2018Важно съобщение за училищата и детските градини

Училищата и детските градини, които не са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта "Характеристики на средата" все още имат шанса да го направят! Въпреки че крайният срок бе през юни, системата отново е отворена за кратко. Защо е важно училищата и детските градини да се възползват от този шанс?

ЦМЕДТ „Амалипе” заостря вашето внимание на това, че попълването на работна карта "Характеристики на средата" дава поне две много важни възможности:

1. Да се получи допълнително финансиране по чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането (публикувана в ДВ бр. 31 / 2018 г.). През 2018 г. за първи път образователното министерство разпредели близо 25 млн. лв. между училищата и детските градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи.

Съгласно Наредбата,    училищата и детските градини с над 20 % родители с по-ниско от средно образование получават допълнително между 40 и 200 в. на ученик за допълнителна работа със застрашените. Средствата се   представят за увеличение  на заплатите, за допълнителни занимания по български език, за назначаване на медиатори, психолози и др. В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

- образователният статус на родителите;

- за какъв процент от родителите е попълнена работна карта "Характеристики на средата"

Ако училището или детската градина не попълни информацията, то няма да получи допълнително финансиране по чл. 52 а и 52б, дори и всички родители да са с по-ниско от средно образование!

2. Възможност да участва в проект „Подкрепа за успех”, който ще продължи „Твоят час”:  Съгласно критериите за „Подкрепа за успех”, проектът ще достигне до учениците в риск в два типа училища: 940 училища с над 20 % ученици в риск от ранно отпадане, както и 560 други училища с над 2 % ученици в риск от ранно отпадане.

Ако училището или детската градина не попълни работна карта "Характеристики на средата", то няма да може да участва в в проект „Подкрепа за успех”!

 

През 2017 г. много училища, в които има над 20 % родители с по-ниско от средно образование не попълниха информацията и затова през настоящата година не получиха допълнително финансиране по чл. 52 а и 52б. ЦМЕДТ „Амалипе” призовава всички училища и детски градини оперативно бързо да попълнят работна карта "Характеристики на средата"! Това става на https://safeschool.mon.bg/, раздел „Посещаемо училище”. Дайте шанс на своето училище / детска градина!

Повече информация за проект "Подкрепа за успех" вижте тук 

Автор: Деян Колев

  

CALENDAR
<< March 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter