News

12.09.2018 Свободнo работнo място за позиция Психолог в рамките на проект ' BG05M2OP001-3.002-0050 Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област'

 Център „Амалипе“ обявява свободни работни места за длъжност

 

 

Психолог в Мобилен мултидисциплинарен екип

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017, по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център Амалипе приема документи на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност: „Психолог” - Велико Търново в Мобилен екип за подкрепа в общините Велико Търново, Златарица и Горна Оряховица.

 

Основна цел на длъжността.


Психологът осъществява психологическа подкрепа, като посещава проектните училища по предварително определен график, за да оказва съдействие за реализирането на дейностите на терен чрез:

 • психологически консултации: със застрашени от отпадане, случаи на насилие, девиантно поведение, проблеми в семейството, затруднена адаптация и др.
 • методическа подкрепа за провеждането на извънкласни дейности и групови дейности за превенция на отпадането;


Области на дейност. 

 • Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 • Повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 • Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 • Организиране на родителски лектории и консултации;
 • Превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на ранни и насилствени бракове;
 • Работи пряко с училищата, включени по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“;

Изисквания към кандидатите: 

 • Образование – висше; минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър; Професионално направление - „Психология”
 • Да са физически и психически здрави;
 • Да не са осъждани;
 • Да имат мотивация и нагласа за работа с хора от различни етноси;
 • Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.
 • Компютърна грамотност и позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие. 
 • Притежаването на шофьорска книжка и се счита за предимство

 

Необходими документи:

 

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)
 • Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, съгласно работен график, за периода на проекта (до изпълнение на дейността).


Срок за подаване на документи: 27 септември 2018 г. Моля, посочете в “темата” на имейла позицията, за която кандидатствате! Документи се подават на имейл amalipe.vt@gmail.com или на място в офиса на организацията

 

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

 

CALENDAR
<< December 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter