Новини

27.09.2018Свободни работни места за позиция ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР в рамките на проект 'Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област'

Център Амалипе обявява свободни работни места за длъжност

Образователен медиатор (сътрудник социална работа в ромска общност)

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017, по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Център Амалипе приема документи на кандидати за заемане на 2 вакантни длъжности: „Образователен медиатор - сътрудник социална работа в ромска общност” - Велико Търново за училищата: СУ „Вл. Комаров“, гр. Велико Търново и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Горна Оряховица, - 1 свободно място за пълен работен ден и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Батак – 1 свободна позиция за половин работен ден.

I. Основна цел на длъжността.
Модераторът подпомага развитието на образователната интеграция и намаляването на отпадането и модернизацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата в риск, предоставянето на услуги, базирани в общността и по-доброто взаимодействие с институциите на общинско ниво.

ІІ. Области на дейност.
1. Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
2. Повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
3. Включване на родителите в дейността на образователните институции
4. Организиране на родителски лектории и повишаване на капацитета на родителската общност
5. Превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на ранни и насилствени бракове;
6. Работа в общността по повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, клубове за професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в общността
7. Превенция на изоставянето на деца в институции;
8. Превенция на домашното насилие;
9. Професионално ориентиране;
10. Посредническа – застъпничество

III. Изисквания към кандидатите:
1. Длъжността се заема от лице, което има завършено минимум средно образование.
2. Той/ тя трябва да познава местната ромска общност, нейните културни особености и да владее нейния език.
3. Компютърна грамотност и позитивна нагласа за работа с уязвими общности, мотивация за професионално развитие.
4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

Необходими документи:
1. Мотивационно писмо;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование (представя се при интервюто)
4. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, пълен работен ден/ половин работен ден.

Повече информация за проект "3.002-0050 Заедно намираме решения" вижте тук

Срок за подаване на документи:  5 октомври 2018 г. Моля, посочете в “темата” на имейла общината, за която кандидатствате! Документи се подават на имейл amalipe.vt@gmail.com

За точния час и място на интервюто ще бъдат известени САМО одобрените по документи кандидати.

 

gh

КАЛЕНДАР
<< юни 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter