Новини

04.12.2018Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПНОИР

files/image/News/opnoir2018.jpg

Напредъкът по изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, вкл. проектът „Квалификация на педагогическите специалисти”, както и новите планирани операции през 2019 г. бяха обсъдени на Десетото заседание на Комитета за  наблюдение на ОПНОИР.  То се проведе на 29 ноември в гр. София.

Зам.-министър Ангелиева подчерта, че през изминалата година е постигнат съществен напредък  по програмата. Договорен е близо половината бюджет и е започнало изпълнението на научните проекти по Приоритетна ос 1. Стартиран е и проектът „Квалификация на педагогическите специалисти”, по който МОН като бенефициент вече успешно организира обучения на територията на цялата страна. В следващите 3 години се осигурява допълнително обучение и квалификация на близо 40 000 педагогически специалисти с финансирането от ОП НОИР. Тя обърна внимание, че миналата седмица Управляващият орган е поканил МОН да подготви проект по процедура „Подкрепа за успех” с бюджет от 130 млн. лв., който продължава „Твоят час”. Проектът, който подготвя екипът на МОН, ще обхване 1500 училища, като целта е да се надгради и допълни Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.

В своето обръщение Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обобщи, че над 365 хиляди деца и ученици са включени в дейности по оперативната програма. Повече от 26 000 деца от етническите малцинства или други уязвими групи са получили подкрепа. Предоставени са стипендии на над 30 000 студенти, които се обучават в приоритетни за икономиката направления. Над 40 000 студенти са участвали в студентски практики в реална работна среда. В резултат на удължаване на срока за изпълнение на Проект „Студентски практики“ до края на 2018 г., вече се реализират допълнително 1 650 практически обучения, информира Гератлиев.

Управляващият орган отчете, че към 31 октомври 2018 г. стойността на договорените средства достигна 654 млн. лв., което е близо 50% от обшия бюджет на стойност 1, 371 млн. лв. Реално изплатените средства са близо 285 млн. лв. или малко над 20% от бюджета на ОП НОИР.

В същото време станаха ясни и продължаващите трудности пред ОПНОИР.  Общо 100 млн.  лв. бяха прехвърлени от приоритетна ос 1 (съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и насочена към университетите /научнните организации) към ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Застрашен е и резервът по ос 2, ако до края на 2018 г. не бъдат квалифицирани  12000 учители. Това е причината РУО да бързат с провеждането на обученията още през декември.

Янка Такева, председател на СБУ, както и Деян Колев, представител на ромските НПО, поставиха въпроса защо са ограничени учителите над 54 години от ефективно участие в проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, въпреки че им предстои още десетилетие работа. В отговор Кирил Гератлиев поясни, че това се отнася само за краткосрочните обучения по Дейност 1, а в останалите обучения ще участват учители от всички възрастови групи.

В  свое изказване Деян Колев  възрази на утежняващата  се бюрокрация и допълнителни изисквания към бенефициентите, които затормозяват изпълнението на проектите. Той даде пример с изискването всички договори за извършена работа да бъдат трудови – налага се дори за един открит урок да пускаме трудов договор и да начисляваме няколко минути полагаем отпуск, каза Колев. Безумията не идват от Брюксел, а от  Управляващите органи в София, като често „кихване в Брюксел води до пневмония в София”, пошегува се той. В отговор Кирил Гератлиев пое ангажимент да организира среща с бенефициенти за опростяване на правилата.

Дискусии предизвика Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г. Предвидената грантова  схема „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда”, насочена към националните организации на работодателите и към синдикатите бе разкритикувана именно от тях, които я определиха като изкуствено направена.

Деян Колев остро възрази на това, че не е включена операция "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Процедурата бе единодушно одобрена от КН на ОПНОИР на Третото и на Петото заседание на Комитета. Тя има за цел да повиши броя и процента на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания, представители на етническите малцинства и други непредставени или слабо представени групи.

Съгласно одобрените Критерии за избор на операция, тя ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти в два компонента. По Компонент 1 ще бъдат подкрепени леки ремонти, за да се направи средата достъпна за студенти с увреждания, като ще кандидатстват университетите. По Компонент 2 ще бъде подпомогнато записването и обучението на студенти от етническите малцинства и други уязвими групи в средни и висши училища. Предвижда се това да стане чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи, доброволчески дейности в уязвими групи, чрез която подкрепените младежи ще запазят своята връзка с общностите, от които произлизат.

От Управляващия орган отговориха, че не възнамеряват да обявят операцията, тъй като тя не допринася за постигането на индикаторите на ОПНОИР. Деян Колев възрази на това и подчерта ключовата нужда от операцията, както и факта, че Критериите за избор на операция са с по-висок статус от ИГРП, поради което е недопустимо процедура, която е одобрена от Комитета за наблюдение и не е отменяна, да бъде „пропусната” от ИГРП.

   

Документите от Десетото заседание вижте на уеб-страницата на ОПНОИР

КАЛЕНДАР
<< декември 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter