News

06.02.2019Заниманията по интереси: допълнителни въпроси и отговори

files/image/News/thought.jpg

По време на Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“, която се проведе в Пловдив на 31 януари и 1 февруари, директорите поставиха множество въпроси, свързани със заниманията по  интереси (ЗИ). На тях отговориха Соня Кръстанова, директор на дирекция "Финанси" и Грета Ганчева, Директор на дирекция "Приобщаващо образование".

Ето част от тях:

Има ли минимален или максимален брой ученици, които да бъдат включени в занимания по интереси?

Не. Наредбата за приобщаващо образование  не определя минимален/ максимален брой ученици за групата по занимания по интереси. Оставено е изцяло на вниманието на съответното училище, според нуждите на учениците и вижданията на педагозите, според дейностите, според спецификата на училищата.  Наредба 7, определяща минимален брой от 13 ученика, не се прилага за заниманията по интереси.

Ще се качват ли разпределенията и отчетите за заниманията по интереси в електронната платформа, така както бе по „Твоят час”?

Не, всичко ще е организирано само на училищно ниво – нищо, свързано с програмата, дневникът или отчитането на ЗИ няма да се качва в Платформата

Трябва ясно да разграничаваме ЗИ, финансирани от държавния бюджет, от проект „Твоят час“ и другите ОПНОИР проекти. В никакъв случай не следва да пренасяме автоматично подхода по проект „Твоят час“ в дейностите, които се организират в момента. Изцяло в правомощията на директорите и учителите е да си направят работните графици, групите, да си определят ръководителите и т.н. Съответно, тъй като това не е проект, няма предварително изготвени бланки, лога и т.н. Ако искате да и създадете бланка, то тя трябва да е на официалната бланка, която Вашето училище използва. Платформата class.mon.bg, която бе разработена по регистриране на училищата, ФЛ и ЮЛ е изцяло за среща на предлагането с търсенето по ЗИ. Тя няма за идея да генерира графици, справки, документи и т.н. Това не е информационна система, която да работи, както е работила системата по „Твоят час“.

Какъв е максималният процент за материали?

Няма ограничение. Може да ползвате много повече от 30 % (ограничението по „Твоят час”). Следете да постигнете: минимум 20 %  включени ученици, както и разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти (заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт) да не надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства. Заплащането на лекторските часове трябва да е съобразно предвиденото във ВПРЗ. Оставащите средства можете да използвате за материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, както и за изяви – без да има процентни ограничения.

Могат ли ВПРЗ да определят диференцирано заплащане на лекторските часове за занимания по интереси, така че то да е различно от други лекторски часове?

Да, директорът има свободата да го направи, както и да променя вътрешните  правила. Важно е да бъде разписано във ВПРЗ какво ще е заплащането за заниманията по интереси.

ЦМЕДТ „Амалипе” съветва директорите да се съобразят и с факта, че в края на настоящата учебна година ще стартират заниманията по проект „Подкрепа за успех”, който продължава „Твоят час”. Нормално е заниманията по интереси да бъдат заплатени по едни и същи ставки, независимо от източника на финансиране.

Кога ще се отчита евентуално неизпълнение на изискването за минимум 40 % STEM и минимум 5 % ЗИ, делегирани на външен изпълнител?

В края на учебната година. Изискванията са заложени в Наредбата за приобщаващото образование, чл. 21, а тя визира учебна (не календарна) година. Това важи и за настоящата учебна година. Т.е. сега, през втория срок, тези пропорции трябва да са спазени.

Какво се случва, ако не бъдат покрити изискванията за 5% ЗИ, делегирани на външен изпълнител и 40 % STEM?

Съгласно чл.21 от Наредбата за приобщаващото образование, Общината редуцира палщането към съответното училище с непокритите проценти. Тези удържани средства Общината следва да използва за междуучилищни изяви на учениците, участващи в ЗИ в съответната община в рамките на същата календарна година. Неусвоените от Общината средства за ЗИ през календарната година се възстановяват в държавния бюджет.

Обърнете внимание, че училищата имат право да прехвърлят като преходен остатък средствата за ЗИ за следваща календарна година със задължението те да бъдат използвани единствено и само за ЗИ, докато общината няма това право.

Има ли ограничение в колко ЗИ може да участва един ученик?

Няма ограничение в броя ЗИ, в които може да участва един ученик, но при отчитането на 20-те% включени ученици, той се брои като един ученик.

Много е вероятно  ЗИ да се провеждат в неучебно време – през ваканции или събота и неделя. Ако ръководителят на дейността е пътуващ учител – как ще се покриват разходите му, при положение, че училището покрива пътните разходи на пътуващите учители само в учебни дни?

Средствата за пътни разходи на ръководители на дейности, когато те са в почивни дни, могат да се покриват от целевото финансиране на ЗИ и попадат в 10-те % разходи за посещения на културни, исторически и спортни обекти(вкл. транспортни разходи).

Свързани новини:

Срокът за публикуване на занимания по интереси е удължен до 31.01.2019

Заниманията по интереси – нови въпроси и отговори

Занимания по интереси, предлагани от Център Амалипе като външен изпълнител

Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношение

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?

Снимка: Pixabay.com

CALENDAR
<< July 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter