News

12.02.2019Важна информация за училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи

В началото на втория учебен срок системата НЕИСПУО, работна карта "Характеристики на средата" бе отворена за актуализиране / попълване на информацията, касаеща настоящата учебна година. Училищата и детските градини, които не са попълнили информация или имат нужда да я актуализират, могат да го направят до 1 март. Защо е важно училищата и детските градини да се възползват от този шанс?

ЦМЕДТ „Амалипе” заостря вашето внимание на това, че попълването на работна карта "Характеристики на средата" дава поне две много важни възможности:

1. Да се получи допълнително финансиране за работа с уязвими групи по чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането: вкл. за учениците в средна степен.

През 2018 г. за първи път образователното министерство разпредели близо 24 млн. лв. между училищата и детските градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи.  Съгласно Наредбата,    училищата и детските градини с над 20 % родители с по-ниско от средно образование получават допълнително между 40 и 200 в. на ученик за допълнителна работа със застрашените. Средствата се   представят за увеличение  на заплатите, за допълнителни занимания по български език, за назначаване на медиатори, психолози и др. В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

- образователният статус на родителите: процент на родителите без средно образование и процент на родителите без средно образование;

- за какъв процент от родителите е попълнена работна карта "Характеристики на средата"

Ако училището или детската градина не попълни информацията, то няма да получи допълнително финансиране по чл. 52 а и 52б, дори и всички родители да са с по-ниско от средно образование!

2. Възможност да участва в проект „Подкрепа за успех”, който ще продължи „Твоят час”:  Съгласно критериите за „Подкрепа за успех”, проектът ще достигне до учениците в риск в два типа училища: 940 училища с над 20 % ученици в риск от ранно отпадане, както и 560 други училища с над 2 % ученици в риск от ранно отпадане. Ако училището или детската градина не попълни работна карта "Характеристики на средата", то няма да може да участва в проект „Подкрепа за успех”!

 

Особено важно е на тази възможност да обърнат внимание професионалните гимназии. През 2018 г. те не получиха допълнително финансиране, тъй като средствата за работа с уязвими групи по чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането се отнасяха само за учениците в основна степен. Много от професионалните гимназии не попълниха работна карта "Характеристики на средата", макар че трябваше да го направят.

От 2019 г. ресурс ще бъде предоставен както за основна, така и за средна степен, като стандартите за ученик в основните класове остават същите, а за гимназиалните класове са два пъти по-ниски. Промените в чл. 52а  и 52б бяха предложени от Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, като МОН ги подкрепи и те вече са в сила.

 

Свързани публикации: 

Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?

Допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи: за какво са и как могат да бъдат използвани?

Допълнителна информация за средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

CALENDAR
<< May 2019 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter