News

14.05.2019Как да избегнем опасността от не-признаване на разходите по проект Подкрепа за успех заради двойно финансиране?

 

Училищата с концентрация на ученици от уязвими групи вече работят активно по проект „Подкрепа за успех”. В работата им продължават да възникват множество въпроси. По-долу прилагаме някои от въпросите, с които колеги – учители се обърнаха към Център Амалипе и отговори, които получихме от колеги в МОН:

 

Нашето училище получава средства за работа с уязвими групи по чл 52а от наредбата за финансирането. Също така,  Имаме проект към Центъра за образователна интеграция. Може ли да участваме и в проект "Подкрепа за успех"?

Разбира се. Идеята на всички тези възможности е да уплътни времето на учениците и те да усвоят необходимите знания и умения . Чудесно е, че има толкова много възможности и в колкото повече дейности се включват учениците,  толкова по по-голям е шансът те да се справят добре в училище. Разбира се, важното е всички тези занимания да бъдат полезни и интересни, така че от тях да има смисъл.

 

В заявлението за участие трябва да декларираме, че не изпълняваме други проекти . Какво да направя?

Всъщност, в заявлението за участие  декларирате друго: “училището не е включвано и не участва в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., държавния бюджет или от какъвто и да било друг източник на финансиране, с дейности идентични с тези по проект BG05M2ОP001-2.011-000 „Подкрепа за успех“...” Обърнете внимание -  декларирате, че училището не участва със същите дейности, а не че не участва в друг проект. Смисълът от тази декларация е да гарантирате, че един час не е заплатен два пъти от различни източници. Направете така, че да сте сигурни в липсата на двойно финансиране и спокойно подпишете заявлението!

 

Как да избегнем опасността да не ни признаят разходите заради двойно финансиране?

Както посочихме по-горе,  важно е да гарантирате,  че един час не е заплатен два пъти от различни източници. Един практически съвет към директорите: Направете заповед, чрез която ясно да посочите в кои дни се провеждат допълнителните обучения по проект „Подкрепа за успех“ и в кои дни се провеждат други допълнителни обучения .

 

Как да спазим изискванията на Член 27 от Наредбата за приобщаващото образование през тази учебна година?

На практика това е невъзможно, ако разчитате само на „Подкрепа за успех“. Член 27, ал. 2, т. 1,2,3 от Наредбата за приобщаващото образование конкретизират точно учениците, към които се насочва допълнителното обучение за превенция на обучителните затруднения, а именно:

1.      Ученици с чужд майчин език

2.      Ученици със годишна оценка слаб (2), слаб (2) на НВО,

3.      Ученици със срочна оценка слаб (2) или три последователни текущи оценки слаб (2)

Сформирайки групите съгласно чл.17, чл.27 и чл. 30  Наредбата означава следното:

-          За ученици с чужд майчин език – минимум 60 часа годишно в учебно време. Това няма как да се спази през тази учебна година.

-          За ученици със слаби оценки за годината и на НВО – минимум 60 часа годишно в учебно време. Не е възможно да се спази наредбата.

-          За учениците със срочна оценка слаб 2 и с три последователни двойки – до 10 учебни часа в учебно време. Само тази точка от Наредбата може да бъде спазена към момента на стартиране на проекта, но пък броя ученици по този показател е много малък.

В никакъв случай не включвайте в групите за допълнително обучение само учениците със срочна оценка “слаб 2” и с три последователни двойки. Напротив,   включете всички нуждаещи се!

За да изпълните изискванията на наредбата, използвайте и другите проекти, които вашето училище има. Ако не можете през тази учебна година  да изпълните изискванията на наредбата, направете го през следващата учебна година . Тогава дори и само проектът„Подкрепа за успех“ ще е достатъчен.

 

  

Вижте още:

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

Как ще бъде продължен проект Твоят час?

 

 

CALENDAR
<< February 2020 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter