Новини

12.08.2019Нова рамка за интеграция на ромите в ЕС за периода след 2020 г.

Амбициозна нова рамка за интеграция на ромите в ЕС за периода след 2020 г. трябва да продължи съществуващата. Тя ще доразвие четирите настоящи приоритетни области (заетост, образование, здравеопазване и жилищни_ условия), като добави също конкретни цели и задачи за борба срещу антициганизма, многообразието в ромската общност и ромското участие. Европейската комисия ще организира специалена конференция за бъдещето на политиките на ЕС за ромите на 1 октомври 2019 г. След открит търг Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия избра консорциум (съставен от Фресно Консултинг, Централноевропейски университет и Център „Амалипе“ за предоставяне на експертна подкрепа за разработване на европейска рамка за интеграция на ромите след 2020 г. 

Рамката на ЕС за националните стратегии за интеграция на ромите (NRIS) беше приета като Съобщение на Комисията на 5 април 2011 г. и беше приветствана от Европейския съвет през юни 2011г. Той прикани държавите-членки да разработят национални стратегии за интеграция на ромите и да определят постижими национални стратегически цели, надграждайки четири цели за интеграция на ромите в ЕС в областта на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищата. Това изискване е включено като предварителна обусловеност в регламентите на Европейския социален фонд. В резултат 27 държави-членки на ЕС подготвиха своите НРИС.

През 2013 г. Съветът прие Препоръка на Съвета относно ефективната интеграция на ромите в държавите-членки, като засили Рамката на ЕС и въведе изискване  и механизъм държавите-членки да докладват за мерките, предприети за интеграция на ромите от 2016 г.

През 2017 г. беше извършена средносрочна оценка на рамката на ЕС. Тя стигна до заключението, че четирите приоритетни области (заетост, образование, здравеопазване и жилищни условия) продължават да бъдат ключови за приобщаването на ромите. Въпреки това, конкретна цел за недискриминация, наред с четирите цели за интеграция на ромите и по-силната насоченост към борбата срещу антициганизма, трябва да допълнят  и подсилят подхода за приобщаване.

Оценката също заключава, че рамката има ограничен капацитет за  адресиране на многообразието сред ромското население - отчитане на специфичните нужди на ромските жени, деца и младежи, както и отчитане на специфичните проблеми на ромите, мигриращи между отделните европейски държави и други. 

Освен това оценката установи, че на равнище ЕС и на национално равнище съществуват механизми за координация и управление на интеграционните политики, но тяхната функция все още е ограничена. Участието на гражданското общество се насърчава, но ромите все още имат само ограничени възможности за ефективно участие в политическия живот и на всички етапи на политическия процес.

Най- важните документи, свързани с междинната оценка, включително съобщението, прието на 4 декември 2018 г., и придружаващия го работен документ на службите на Европейската комисия може да намерите тук. 

На 4 и 5 март 2019 г. румънското председателство на ЕС организира конференция на високо равнище относно рамката на ЕС за националните стратегии за интеграция на ромите. По време на срещата на 15 март 2019 г. EPSCO председателството представи бележка, в която се подчертава, че участниците в конференцията на високо ниво канят Комисията да предложи амбициозна нова рамка на ЕС за периода след 2020 г. и призова държавите-членки и страните от разширяването да засилят ангажимента си. към ромската интеграция.

През юни ГД „Правосъдие“ на Европейската комисия ангажиран консорциум (съставен от „Фресно Консултинг“, Централноевропейски университет и Център „Амалипе“), за да предостави експертни съвети за разработването на рамката за интеграция на ромите в ЕС след 2020 г. Експертната помощ ще бъде предоставена въз основа на резултатите от междинната оценка, докладите за мониторинг на гражданското общество и съществуващи или предстоящи проучвания, доклади и статии, които се считат за подходящи. Експертите ще подготвят анализ и препоръки към Комисията относно потенциалната рамка на ЕС след 2020 г. и как новите документи:

- биха могли да отразят по-добре многообразието в ромското население в ЕС, например нуждите на ромските жени, ромските младежи, ромските деца, както и мобилните роми в ЕС и ромите мигранти или други групи;

-може да допринесе за борба с антиджипсизма;

-може да допринесе за насърчаване на политическото, икономическото, социалното и културното участие на ромите, както и участието в разработването, прилагането и мониторинга на политиката на местно, национално и европейско равнище.

Първият проект на препоръките ще бъде обсъден по време на семинара на 1 октомври, в който ще участват голям брой ромски и про-ромски активисти. Специална група за обратна връзка ще бъде създадена с цел да ангажира по структурен начин повече ромски и про-ромски експерти.

 

КАЛЕНДАР
<< ноември 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter