Новини

13.01.2020Василица ще бъде отбелязана в цялата страна чрез разнообразни събития

Традиционно посрещането на Ромската нова година – Василица ще бъде отбелязана с много и разнообразни събития в цялата страна. Ето как училищата в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и Центровете за развитие на общността ще я посрещнат.

Област Силистра

В ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище празникът ще премине чрез  Сурвакане и поздравяване на учители и служители в училището, гости и родители на 14.01.2020 г., от 7,45 часа. Предвидено е и посещение и сурвакане в НЧ „Ст. Караджа 1943“ – с. Средище. Ще приключи с открито занятие с учениците от групата за ДП по ФЕБРФ на тема: „Общото и отличителното в посрещането на Ромската Нова година в ромските групи от Кюстендилско, Великотърновско и в село Средище“.

Празнуването на Василица, в ПГПТ "Евлогий Георгиев" гр.Силистра ще протече като ще има определени 10 минути в часовете за запознаване на всички ученици с традициите на Василица. 10 ученици ще представят стихотворения и обичай, свързан с Василица и ще оформят кът в учебния корпус на гимназията.

В Спортно училище „Дръстър“, гр.Силистра, празникът ще  протече под мотото: „Единство в разнообразието“. Групата по занимания по интереси, изучаваща традициите и празниците  на етносите и ученическия съвет ще разкажат как протича „Василица“ . Ще се представят „Ромски празници и обичаи“, които показват богатия свят на ромската празнична обредност с песни и танци. Събитието ще се проведе в стола на училището на 14.01.2020 г.

Област Варна

ОУ" Св. св. Кирил и Методий" с. Старо Оряхово  ще отбележи ромската Нова година със сурвакане от учениците от групите по занимания по интереси "Чрез фолклора на етносите към толерантност" с  ръководители Н.Чанкова и М.Добрева на 14.01.2020 г. Ще посетят кмета на община Долни чифлик, кмета на  с.Старо Оряхово, местни ромски лидери.  

ПГСС "Земя", град Провадия ще отбележи ромския празник "Василица" във вторник в основната училищна сграда повреме на голямото междучасие. За празника  ученици ще изготвят информационно табло, а в самия ден с презентация и почерпка, подготвена отново от учениците,  ще се отбележи този ден.

Област Добрич

ОбУ ”Добри Войников”, с. Победа, общ. Добричка на 14.01.2020 г. по време на заниманията по интереси ще се проведе училищен празник, който ще включва конкурси за Най-добър рецитатор на стихотворения за приятелството; Най-красиво и елегантно ромско момиче и момче; Най-добър танцьор на ромски танци. Ще бъде представе и изложба с рисунски на тема „Василица“.

Преди обяд ще се организират и следните инициативи в прогимназиален и гимназиален етап: 5 и 6 клас – представяне на презентация по ромската приказка „Градината на народите“ и четене на ромски приказки в часовете по БЕЛ-ИУЧ; „Обичаи на ромската общност“ – дискусия в 7 и 8 клас в часа на класа; „Как празнуваме у дома ромската нова година?“ – дискусия в 9 и 10 клас; „Анимирана история на ромите“ – филм -5-10 клас и „Кои са ромите?“ – филм-очерк по музика на  Ханс Цимер, създадена за международния ден на ромите.

Шабла - Във връзка с 14-ти януари Ромската Нова Година  образователният медиатор ще отбележи празника, заедно с ученици от 5-6 клас, като се сурвака общината и ръководителите от училището.

Област Пловдив

В ОУ,,Христо Смирненск“ с. Ново село  Василица ще представлява празник в училището с участието на ученици по класове. Ще включва и прочит на историята за произхода на празника и как се празнува. Децата ще отправят пожелания едно към друго.

Празникът „ Василица “ ще бъде отбелязан в ОУ „ Христо Ботев “ с.Долно Големанци по следния начин: Ще бъде посетена ромска къща и домакините ще разкажат на учениците как празнуват „Василица”. Ще бъде проведено събиране  с учениците, на което участниците от клуб „ Който пее, зло не мисли” , ще запознаят присъстващите с различните легенди за Банго Васил, като ще има и тематична музикална програма.

Кратка празнична програма и сурвакане за здраве се предвижда в кметството на село Граф Игнатиево от учениците.

Кратка празнична програма се организира в ОУ „Христо Ботев“, гр.Стамболийски. Учениците от ФУЧ-БЕЛ-Ромски фолклор 6 клас  ще представят драматизация на ромски легенди. Учениците от начален етап от 1 до 4 клас в клубовете по проект "Учим и успяваме" към ЦОИДУЕМ ще осъществят интердисциплинарни уроци на тема "Василица". Изготвени са табла и рисунки на тема "Василица" от учениците по класове. Посещение на институции.

По повод отбелязване на Василица в ОУ „Панайот Волов“, гр.Пловдив е предвидено членовете на групите от ФУЧ „Фолклор на етносите“ да изработят сурвакници в историческия кабинет – музей на училището. С традиционни наричания за здраве, късмет и берекет ще сурвакат своите учители и ръководството на училището.ф Образователните медиатори ще проведат неформални срещи с хората от общността и общината по повод празника Василица на тема „Как отбелязваме Василица в квартала“.

Област Пазарджик

Учениците от Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство гр.Септември са подготвили програма, която ще бъде представена от ученици и учители: децата ще разказват легендите за ромския празник, ще представят ритуал „Посрещане на ромската Нова година“ с изработени от тях сурвачка, гевречета, питка с паричка.

 

Област Шумен

В голяма част от училищата в Шуменско ще се отбележи празника Василица. Ще се представят известните легенди, наричания и песни, ще се изтанцуват танци, ще се приготвят трапези с традиционните за празника ястия. Ще бъдат изготвени презентации, които ще разкрият магията на не остаряващата традиция. Ще бъдат изработени от детските ръце сурвакници, с които ще се сурвакат възрастните с пожелания за здраве и берекет.

ОбУ „Христо Ботев“ с Ивански – учениците от групата по „Фолклор на етносите“ ще изготвят и представят презентация за празника. След това ще изиграят сценка, с която ще направят възстановка на една от легендите.

ОбУ „Панайот Волов“ с. Тодор Икономово - ще бъде отбелязан с програма, която включва стихотворения, танци и легенди.

ОУ „Панайот Волов“ Мадара – пред родителите от родителския клуб учениците от  клуб „Мама и татко са страхотни учители“ ще претворят обичая със сценка, а песни и танци, характерни за празника ще заредят и участниците и публиката със добро настроение.

СУ „Трайко Симеонов“ Шумен – учениците ще изработят сурвакници за празника, ще свирят на инструменти най-известните автентични песни за Василица, а Вяра и Мариян, заедно със своя баща ще участват в предаване на БНР, където на живо ще пеят и свирят и ще разкажат легендата за Банго Васил.

На 14.01.2020г в ОБУ “П. П. Славейков“,  с. Марково с ученици от групата по ромски фолклор с ръководител Детелина Лазарова, ще припомнят легендите за куция Васил, след това  ще наричат със сурвачки за здраве, късмет и берекет. Съвместно с учители и образователни медиатори ще представят презентация за легендата, традицията и обичая на ромския празник-Банго Васил. Образователният медиатор Марин Ангелов Маринов заедно с учениците от ОБУ "Христо Ботев" Каспичн  ще отбележат празника Василица като сурвакат кмета на с. Каспичан. Учениците ще подготвят и пиеса

Образователният медиатор Зелиха Реджеб на 20.01.2020г. от 15:00ч. заедно с учениците от ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска ще отбележат  празника Василица със песни, танци и драматизация на приказката Банго Васил.

Община Никола Козлево ще отбележи Василица - Ромската нова година като образователните медиатори - Миглена Иванова, Пламенка Лазарова и Силвия Митева заедно с родители, ученици и учители ще изготвят традиционни ястия, ще осъществят тържество с песни и стихотворения и изработване на сурвакници.

Област Търговище

В Търговищките училища също ще се отбележи празника: ОУ „Георги Бенковски“ Беломорци – учениците от групата по „Фолклор на етносите“, подпомогнати от образователния медиатор  ще облекат ромски носии и ще наричат на ромски за здраве и щастие през новата година. Ще изтанцуват танци, с които да се зарадват душите и да предадат традицията в следващите поколения.

На 14.01.2020 г. в Център за развитие на общността - гр. Антоново  ще се отбележи Ромската Нова Година – Василица. Събитието е част от Дейност 1: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0004-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.

Кампанията за честването на Василица цели популяризиране на културната идентичност на етнически общности. Василица – Ромската Нова година - един от най-големите и най-почитаните празници от всички ромски групи у нас

Област Разград

В Разградската гимназия по облекло ще се представят легендите за спасителя на ромите Банго Васил, ще се представят традиционните ромски облекла, както и ще се подготви трапеза с традиционните ястия за празничната трапеза.

Област Видин

В ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци  и ОУ „ Димитър Благоев“ – с. Гара Орешец децата изработват сурвачки, с които ще сурвакат, така както повелява традицията. За историята на Василица, за легендите и  за характерните ястия, които всяка една домакиня трябва да приготви са подготвени презентации от групите по „ Фолклор на етносите – Ромски език“.

Ново Село - Образователните медиатори заедно с младежкия координатор ще отбележат Ромската Нова Година в Община Ново Село, като с децата от ДГ ще изнесат кратка програма, като ще включва песни, танци и стихотворения.

Област Ловеч

 В СУ "Васил Левски" -  гр.Ябланица  учениците от начален етап ще направят възстановка  на популярна ромска приказка, която разказва за ромския празник, а танцовия състав ще представи букет от популярни хора, характерни за българския и ромския етнос. Представителна група ще се присъедини към кампания „Василица“ и ще  посети институции в София.

Област Враца

Родители и ученици от ОУ „Отец Паисий“ – с. Борован и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Малорад, общ. Борован организират възстановка на празника в ромско семейство. След учебните часове на 14 януари ще се проведе празничен концерт с участието на представители от всичките класове. Подготвени са драматизации на ромски приказки, песни и танци.  Авторите на най – хубавите рисунки, пресъздаващи  Василица ще бъдат поощрени с награди. На 14 януари местните институции в Община Бяла Слатина  ще бъдат посетени от представителни групи от НУ „ Хр. Смирненски“  и ПГО – гр. Бяла Слатина, ОУ „ Г.С. Раковски“ – с. Търнак, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Търнава, СУ „Христо Ботев“ - . Галиче, СУ „ Христо Ботев“ -  Габаре.  Ще представят легенди и  песни, ще отправят  сурвакарски наричания на български и ромски език  за празника, с пожелание за здраве и берекет. В профилираните паралелки по готварство в ПГО – гр. Бяла Слатина и СУ „ Хр. Ботев“ – с. Габаре ще бъдат приготвени традиционни ястия от празничната трапеза на ромите.

По повод отбелязването на ромската нова година  представителна група от ученици – сурвакари от Обединено училище  „ Св. Св. Кирил и Методий“ -  с. Девене, Обединено училище „ Христо Ботев“ – с. Баница и Обединено училище „ Св. Климент Охридски“-  Тишевица ще посетят Кметството и общински институции във Враца, за да наричат за здраве и берекет. Учениците от  началните класове на ОУ „ В. Априлов“ – с. Хърлец са подготвили тематична изложба, която ще бъде средена във фоайето, а най – добрите ще получат специално подготвени за случая награди. За поредна година учениците от ОУ „ Н. Й. Вапцаров“ – с. Селановци освен с участието си в националната кампания „ Василица“  ще отбележат с многообразни инициативи ромския празник. За тяхната подготовка активно  се включва  Й. Йорданова, която работи като социален работник по проект „ Подкрепа за успех“. Празникът ще бъде отбелязан и в СУ „ Иван Вазов“ – гр. Мездра, а за организацията са се заели членовете на ученическия съвет. Обединено училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Краводер ще се включи в общинската инициатива по отбелязване на Василица, заедно с всички образователни институции.

На 14.01.2020г. от 10:00ч. ще се отбележи Васильовден  в ОУ “Отец Паисий“, с. Борован от групата с Факултативни учебни часове „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ -7.клас и клуб „Пръски от извора“ – 5.клас по проект „Аз, ти, тя и той заедно за социална интеграция в Община Борован“ с подготвената литературно – музикална програма за сурвакане под наслов „Василица – здрава и щастлива“. Учениците от двете групи с ръководител госпожа Ива Гачовска ще сурвакат за здраве на 14 януари и ще поздравят със своите изпълнения общинската администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ и читалището в село Борован.

с. Добролево

Образователният медиатор Пламен Методиев заедно с  деца от основно училище „Св. Св.  Кирил и Методий“ ще сурвакат кметството за здраве, както и учителите.  Децата са подготвили песни и стихотворения за ромски празник Василица.

Във връзка с Ромската Нова година - Васильовден съгласно заложените дейности по проект ,,Заедно можем повече" в училищата на територията на Община Криводол: СУ ,, Св. св. Кирил и Методий" гр. Криводол, ОУ ,, Васил Левски" с. Ракево и ОБУ ,, СВ. св. Кирил и Методий " с. Краводер ще бъде проведена кампания с най - разнообразни дейности, а именно: Пресъздаване на обичая Василица; Провеждане на беседи във връзка с обичая;  Изработване на най хубава рисунка на тема Василица; Посещения на различни институции ( читалище, кметство и др.)

Област Монтана

Учениците от СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец ще се включат активно в отбелязването на Василица с различни инициативи: представителна група ще се присъедини в националната кампания  и ще посети институции в гр. София; ще бъдат посетени местни общински структури, както и читалището. С пожелания за здраве и берекет  и с питка с късмет ще бъдат поздравени всички ученици и учители. Учениците от берковските  І ОУ „ Н. Й. Вапцаров“ и ІV ОУ "Г.С.Раковски" , както и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово ще посетят кметската институция. Децата ще сурвакат със саморъчно изработени автентични сурвачки, ще изречат наричания от ромския фолклор за Василица. Ученици от СИП „ Фолклор на етносите - Ромски фолклор” подготвят литературно – музикална програма, с която ще се представят на  тържество по повод Василица, организирано от ромската общност в центъра на квартала.

В Община Вълчедръм представителни групи от  Основно училище “Христо Ботев” -  с. Златия, Обединено училище „ Хр. Ботев“ – с. Долни Цибър, І ОУ „ Васил Левски“ – гр. Вълчедръм и ІІ „ Иван Вазов“ – гр. Вълчедръм ще  проведат редица дейности. За празника посветен на Василица ще се представят презентации с любопитни факти около празнуването му. Подготвени са изложби от ръчно изработени сурвакници, както и  тематични рисунки. Сурвакари от СУ „Христо Ботев“ – гр. Брусарци, І ОУ „ Н. Първанов“ – гр. Лом, ще посетят общинската администрация за да пожелаят берекет и здраве! Двете училища в с. Ковачица, общ. Лом ще отбележат Василица с музикално – литературна програма в която ще се включат групите по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, които направиха  истински фурор по време на Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ .

Област Плевен

На организирани общоучилищни тържества, ученици от ОбУ„Отец Паисий“ – с. Радомирци, ОУ „ Христо Ботев“ – с. Рупци, СУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Койнаре, ОУ  Хр. Ботев“ – с. Глава, ОбУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, НУ „Хр. Ботев“ – с. Дисевица, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен , ОУ „ Н. Рилски“ – с. Градина, ПГСС „ Проф. Ив. Иванов“ – гр. Д. Дъбник  ще представят новогодишни  ромски песни  и танци, ще прочетат легенди за Банго Васили, ще разкажат за обичаите и традициите, свързани с празнуването на Ромската Нова година, ще споделят лични впечатления във връзка с подготовката и посрещането на празника в техните семейства. СУ „Хр. Смирненски“ в гр. Гулянци ще отбележи Василица  с  ученически конкурс за рисунка и сурвакница. Представителни групи от ОУ „А. Страшимиров“ – с. Бохот, ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Буковлък и ОУ „В. Левски“ – с. Еница ще посетят местната управа, читалища и пенсионерски клуб за да пожелаят здраве и берекет!

Област София

В 75.ОУ ще отбележат празника като: Учениците от ученическия съвет ще подготвят торба с късметчета (имитирайки традиционната баница с късмети) и ще посрещат учениците на входа, като всяко дете ще изтегли по едно късметче. На обяд между двете смени е подготвена театрална програма от ученици, на която да представят на училищната общност как се посреща празника.

Група ученици от ОУ "Христо Ботев", с. Лопян ще сурвакат в кметство Лопян и лекарски кабинет. В часа на класа в начален етап ще се осъществи презентация "Василица"- ромската Нова година, а в прогимназиален етап - дискусия "Как празнуваме Василица"?

София -  124 ОУ ще организира училищна изложба от рисунки по темата.Ученици ще представят и кратка литературно-музикална програма.

Област Перник

ТПГ "Никола Йонков Вапцаров"- град Радомир ще отбележи Василица с пресъздаване на обичая Банго Васил.

Област Благоевград

Петрич - В ПГМЕТ "Юрий Гагарин" ще отбележат Василица с кулинарно - битова изложба на ястия и носии; презентация по темата, изготвена от ученици, с помощта на педагогичесикя съветник, която ще тече през целия ден на големи монитори в коридорите. А във фойето, където ще  бъде инсталирана изложбата ще имам озвучаване като фон с песни, посветени на Василица. Ще бъдат  поставени на табло  поздрави на ромски език  за празника.

СУ "Св.Паисий Хилендарски" с. Микрево, община Струмяни смята да отбележи и тази година на 14.01.2020г. от 16:00часа в залата на читалището на селото празника Василица с активното участие на всички ученици.

Област Кюстендил

В СУ "Христо Ботев" град Кочериново Василица ще бъде отбелязана с тематично табло и надиграване.

Област Велико Търново

На 3 януари от 17:30ч. в клуб 7 доброволци към Център ,,Амалипе“ ще отбележат Василица с вечер на ромската култура, бит и традиции. Събитието ще започне с театрална постановка с участието на доброволци, които ще ни покажат как се празнува Васильовден в едно ромско семейство. След това може да се насладите на ромските песни, които ще бъдат изпълнени  от Елена Христова. Не на последно място ще бъдат  приготвени  традиционни ястия, които всеки един гост може да опита.

На 14.01.2020 от 10:00ч. с ученици от СУ “Бачо Киро“ град Павликени, ОУ“Бачо Киро“ град Бяла Черква и ОУ “Св Климент Охридски“ град Павликени ще сурвакат за здраве и берекет кмета на Община Павликени и общинската администрация.

Сурвакарите ще сурвакат и представители на Бюро по труда, Социални грижи и Отдел Закрила на детето. Ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак ще сурвакат за здраве и берекет кмета на село Батак и представители на институции. Това ще се състои на 15.01.2020 г.

На 14.01.2020г. И тази  година по инициатива на Образователния медиатор-Ирена Михайлова към Център „Амалипе” заедно с ученици от СУ "Ангел  Каралийчев" гр.Стражица с ръководител  г-жа Петя Калчева ще сурвакат кметския екип в община  Стражица  на 14 януари 2020г.(Вторник) от  09:00 часа. С автентични саморъчно направени сурвакници учениците ще сурвакат за здраве и късмет общинския кмет Румен Павлов., Ритуалът е част от проявите за празника Василица, който ромската общност почита, като начало на Новата година, а децата пожелават здраве и берекет с традиционните за ромския, българския  фолклор. След, което заедно с родители ще се проведе тематична среща на тема „Единни в Празниците” във връзка с празникът Василица, който се отбелязва от много ромски групи в България и на Балканите, като начало на Новата година.

Област Бургас

Екипът на ЦРО Средец ще отбележи 14 януари Ромската нова година „Василица“  в  Център за развитие на общността гр. Средец от 14:30 часа. Сценарият на мероприятието съдържа сценка,  която ще представят  младежи, ромски танци, които ще изпълнят ученици 1-4 клас, стихотворения и песни. Празникът ще бъде закрит с едно общо хоро.

А  кои национални институции ще бъдат посетени за празника научете тук

 

КАЛЕНДАР
<< май 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter