Новини

16.02.2020Актуално по проект Образование за утрешния ден: въпроси и отговори от срещата на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование

files/image/News/BGer.jpg

До края на февруари или в началото на март училищата, участващи в дейността за извънкласни дейности по проект Образование за утрешния ден ще получат първия транш по проекта. По същото време ще стартират и първите обучения на учители за дигитални умения.  Всички училища, участващи в целия спектър от дейности на проекта и включени в списък 1 ще получат интерактивен дисплей, както и възможността да поръчат друга техника. Тези и още ред други неща станаха ясни по време на Националната среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование, организирана от Център Амалипе на 6-ти и 7-ми февруари в София. 

На втория ден от срещата директорите от мрежата Всеки ученик ще бъде Отличник“ дискутираха развитието на системните проекти на МОН с техните ръководители. Множество въпроси бяха отправени към Борис Герасимов, ръководител на проект Образование за утрешния ден. По-долу прилагаме някои от тях и получените отговори:

 

Кои са основните дейности по проекта? 

Проектът стартира с организирането на извънкласни занимания, но пълният спектър от неговите дейности включва:

1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформаза образователни услуги: Това е основата за изпълнението на всички дейности и за реалното въвеждане на  дигитално образование. На платформата ще бъдат качвани широк спектър от образователни ресурси,  3D  снимки  и клипове и още ред други неща, които са  от особен интерес за модерния ученик. Достъп до нея ще имат учители, ученици и родители, като няма да се изисква специална регистрация и ползването и ще става изключително лесно. Платформата ще дава шанс и за по-лесно оценяване на знанията и уменията на учениците - всеки учител ще има възможност, когато реши да направи тест, който учениците да попълнят на телефона си и така да провери знанията на всички.;

2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и т.н).;

3. Обучения на педагогически специалисти по и със средствата на ИКТ: това е една от основните дейности по операцията, като се предвижда 27000 учители да преминат обучение. В резултат от дейността учителите ще могат да използват създадената платформа, а част от тях - и да създават дигитални образователни ресурси;

4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала, приложения и игри, тестове и др. Те ще бъдат разработвани от учителите, което е специфична гаранция,  че ще бъдат практически приложими и отговарящи на реалните нужди на образователния процес;

5. Идентифициране и утвърждаване на дигитални образователни ресурси –международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги;

6. Организиране на извънкласни дейности - клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения: това също е една от основните дейности, която ще включи 60000 ученика. Именно тази дейност започна през декември и вече се реализира в над 2300 училища. ;

7. Информационни кампании.

 

В някои училища все още няма изградена wifi мрежа. Кога ще бъде изградена такава?

До края на настоящата учебна година, като това става със средства от Националната програма, а не от проекта. 

 

Каква техника ще получим и кога? 

Техника ще получат училищата от списък 1, които участват във всички дейности по проекта. Това са всички начални, основни, обединени и средни училища.  Техника ще получат и детските градини, които са включени в проекта, макар техният брой да е малък - 58. 

За съжаление, професионалните гимназии не са включени в дейност 2, тоест те няма да получат техника. И все пак, те ще могат да участват във всички други дейности - учениците им ще могат да участват в извънкласни дейности, учителите - да преминат обучение и да създават дигитално учебно съдържание, за което да бъдат заплатени… 

Всяко училище ще получи като минимум един интерактивен дисплей. Някои от училищата вече го получиха,  но не трябва да бързат с монтирането му. Монтирането и инсталирането се прави от специална фирма, която поставя и гаранцията. Останалите училища ще получат скоро тази доставка, със сигурност ще е до края на учебната година - сами разбирате, че става дума за голяма доставка от няколко Тира и няма как тя да се случи наведнъж… 

Освен интерактивният дисплей, училищата ще могат да поръчат и друга техника.  Това ще стане след като най-късно през юни в електронната платформа на проекта бъде отворен електронен магазин с артикули, от които училищата ще избират. Училищата ще имат различна квота - тя ще бъде базирана както на броя ученици в съответното училище,  така и на гарантиран минимум за всяко участващо училище. 

 

Какви обучения ще преминат учителите в рамките на проекта? Кога ще започнат те?

По проекта ще бъдат проведени 4 обучения. Обърнете внимание, че един учител може да премине само едно обучение! Затова е много важно самите учители и директорите да преценят кой в кое обучение е най-подходящо да участва. Четирите обучения са:

- Обучения за базисни дигитални компетентности и как да използваме дигитални ресурси в преподаването на останалите предмети:   то ще започне още през февруари. В него ще участват учители по различни предмети с изключение на информатика и информационни технологии. Те ще бъдат обучени как да използват дигитални ресурси и продукти в своята ежедневна преподавателска дейност. Обучението ще бъде организирано по начин, подобен на програма Квалификация. От регистрираните 3800 лицензирани обучителни курса, екип на МОН ще селектира около 200, които имат дигитална насоченост. Учителите ще имат възможност да изберат кой от тези курсове да преминат. 

-Обучение за програмиране/ кодиране, киберсигурност, защита на интелектуалната собственост и други: в него следва да участват учители по информатика или информационни технологии. Предвиждаме включването на 2200 учители, тоест средно по един от всяко училище;

-Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес: Това е изключително важно обучение, в което предвиждаме да бъдат включени 6500 учители, които след това ще създават дигитални уроци и друго дигитално учебно съдържание. Съветваме ви да включите в тези обучения колегите, които и сега ползват активно електронни платформи и дигитални уроци. Обучението ще им предостави три кредита, като те ще се научат как да създават дигитално съдържание;

-Обучение за работа с внедрената платформа за образователни услуги: То ще бъде проведено през новата учебна година, след като платформата вече е въведена.

 

Кой ще създава дигиталното съдържание за платформата? 

Идеята е учебните материали в платформата да бъдат изцяло в полза на учителите. От една страна, там ще бъдат включени множество налични и със свободен достъп дигитални учебни материали. От друга страна, ще бъде дадена възможност на учителите да качват учебни материали, след като те бъдат одобрени. Как ще става това? Учителите, които са преминали през обучението за създаване на дигитални учебни материали ще могат да разработят такива - това е основната задача на обучението. Очакваме в резултат на самото обучение да бъдат подготвени поне 5500 дигитални урока или друго учебно съдържание. След това те също ще продължат да го правят, ще има възможност и други учители да предлагат дигитални уроци.  Те ще преминават преглед и рецензия от експерти наети от МОН. Ако получат одобрение от двама експерта, уроците ще бъдат качвани за свободен достъп в платформата. Важно е да подчертаем, че учителите, които са автори на такива уроци, ще получат хонорар за своя труд - по 160 лв. на урок. В допълнение на това ще бъде и удовлетворението, че тяхно произведение, техен продукт, ще се ползва в цялата страна. 

 

Какви материали могат да бъдат купувани за нуждите на извънкласните дейности? 

Всичко, което не е дълготраен материален актив и не е компютри. За всяко издадено удостоверение за премината успешно извънкласна дейност училището ще получи 130 лв. След като се разплати с учителя, който води съответната дейност, директорът може да използва останалите средства за закупуването на каквито материали са му необходими. Моята интерпретация ( Борис Герасимов) е, че дори таблетите са материал, защото са под прага на ДМА. Ние няма да изискваме и няма да проверяваме самите фактури -  проектът използва така наречените опростени разходи подобно на проект Подкрепа за успех. Имате свобода, колеги. Използвайте я! 

 

Как ще бъде заплатен училищният екип на проекта? 

По начина, по който това се прави и в проект Подкрепа за успех. Над всички преки разходи ще бъдат начислявани 10% за управление. Подчертавам, че става дума за всички преки разходи -  не само извънкласните дейности, но и проведените обучение на учители,  дори хонорарите са дигиталните уроци ще бъдат превеждани на училищата и оттам на учителите - върху тях също ще бъдат начислявани 10% за управление. Директорът има обективен интерес в училището му да се реализират колкото се може повече неща по проекта. Това е също така обективен интерес и на учителите, както и на учениците - със сигурност дигиталното образование напълно ще промени учебния процес! 

 

Кога училищата ще да могат да очакват аванс по проекта? 

До края на февруари или най-късно в началото на март ще преведем авансово плащане на базата на регистрираните извънкласни дейности, които са провели поне един час. Авансът ще бъде от 30 или дори 50%.

 

 

Вижте още на:

Регистрирайте се за участие в проект Образование за утрешния ден!

Групите за занимания по интереси по проект Образование за утрешния ден

Национална среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование 'Всеки ученик ще бъде отличник'

Актуално по проект Подкрепа за успех: въпроси и отговори от срещата на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование

 

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< април 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter