News

25.05.2019Още информация за допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи

За втора година МОН разпределя допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи между детски градини и училища с висока концентрация, като през 2019 г. вече са включени и учениците в средна степен, респ. – и професионалните гимназии. Това става на базата на чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането и таблиците към тях, актуализирани чрез ПМС 289 / 12.12.2018 г., публикувано в ДВ бр. 105 / 18.12.2018 г.

Въпреки че предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи се случва за втори път, много от конкретните особености не са до край изяснени и възникват множество въпроси. На базата на опита от 2018 г., натрупан в училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, Център „Амалипе” предлага отговори на някои от важните въпроси:

 

Кои училища и детски градини могат да получат средствата по чл. 52 а и 52б?  

- училищата и детските градини, които са попълнили информация в НЕИСПУО от работна карта "Характеристики на средата" за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците в основна степен. Изискване е също така  в тях да се обучават поне 15 деца / ученици в предучилищна, основна или средна степен;

- в тях концентрацията на деца от уязвимите групи да е поне 20 %. Уязвимостта е определена чрез образователния статус на родителите: ако родителите са с по-ниско от средно образование, учениците са застрашени /  от уязвими групи;

- да обучават в предучилищна, основна или средна степен: през 2018 не бе предвидено отпускането на средства за учениците от средна степен, но от 2019 г. това вече е факт.

През 2019 г. се получават средства на базата на информацията, подадена чрез НЕИСПУО до 28 февруари 2019 г. Училищата и ДГ, които са прропуснали да подадат актуална информация през 2018 г., или до 28 февруари 2019 г., няма да получават допълнителни средства, дори да са с висока концентрация и да са получавали такова финансиране през 2018 г. През 2020 г. също ще бъдат инвестирани допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, като ще бъде използвана информацията от юли 2019 г.

 

Защо има разлика между различните училища и детски градини?

Съгласно Наредбата,  училищата и детските градини с концентрация на ученици от уязвими групи получават допълнително между 40 и 200 в. на ученик за допълнителна работа със застрашените в предуучилищна и основна степен. Те са разпределени в 5 групи,+ като най-ниско е финансирането в първа група (40 лв. на ученик годишно), а най-високо – в пета група (200 лв. на ученик годишно).  В средна степен стандартите са двойно по-ниски.

В коя от петте групи за допълнително финансиране ще попадне съответното училище или градина, т.е. с каква сума ще бъде допълнително финансирано, зависи от два фактора:

- процент на родителите с по-ниско от средно образование;

- процент на родителите с по-ниско от основно образование

Как точно са групирани училищата е посочено в Приложение 6а към чл. 52б от Наредбата за финансирането.

 

Защо в средна степен стандартите са двойно по-ниски?

През 2018 г. средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи се отнасяха единствено до обучаващите се до седми клас, като училищата с ученици в основна и средна степен получиха допълнително финансиране само за основните класове. Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник” инициираха подписка и разговори с МОН за предоставяне на аналогичен ресурс и в средна степен. Министър Вълчев ги подкрепи и от 2019 г. ресурс ще бъде предоставен както за основна, така и за средна степен. През 2019 г. стандартите за ученик в основните класове остават същите, а за гимназиалните класове са два пъти по-ниски. Надяваме се, че през 2020 г. стандартите за ученик в гимназиалните класове ще достигнат нивата за основна степен

 

За какво могат да бъдат използвани тези средства?

Отпусканите средства са за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за плащания по извънтрудови правоотношения. С тях директорът би могъл да заплати:

- допълнителния труд на участващите учители в  Екипите за обхват;

- назначаване на образователен медиатор, социален работник и др. Допустимо е назначаването на всякаква позиция, вкл. пазач, огняр..., като идеята е въпросният човек  да подпомогне  работата с родителите и цялостните усилия за връщане на децата в класните стаи;

- допълнителни часове по български език: имайте в предвид, че трябва стриктно разграничение от обученията по проект „Подкрепа за успех”. Нашият съвет е по-скоро да не използвате  средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи за допълнителни часове по български език – използвайте  „Подкрепа за успех”;

- персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование: по  същество това означава възможност за увеличаване на заплатите на учителите.

С тези средства не могат да бъдат правени ремонти, не може да се закупува техника или да се правят разходи, различни от заплати / хонорари.

 

Може ли да бъде ангажирана неправителствена организация?

Да. Промяна в чл. 52 а дава експлицитно възможност детската градина или училището да използва средства за работа с уязвими групи за възлагането на част от допълнителните дейности на външни изпълнители / НПО, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности.  Това е предвидено в новата ал. 4 на чл. 52а от Наредбата за финансирането ПМС 289 / 12.12.2018 г., публикувано в ДВ бр. 105 / 18.12.2018 г.

Възможността за ангажиране на НПО е една от евристичните насоки, които трябва да бъдат доразвити и използвани.

 

 Има ли връзка между средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи и  „Подкрепа за успех” ?     

Да. Училищата, получаващи средства за работа с ученици от уязвими групи следва да участват и в  „Подкрепа за успех”, като това не е двойно финансиране!     

Списъците с училища, които участват в проект „Подкрепа за успех” през настоящата учебна година са на базата на информацията в НЕИСПУО от работна карта "Характеристики на средата", попълнена през юни 2017 г. През 2018 г. училищата с концентрация на деца от уязвимите групи над 20 % получиха допълнителни средства, като същите училища следва да са включени в списъка с висока концентрация по проект „Подкрепа за успех”, за което Център „Амалипе” писа още през юли 2018 г. 

Училища с ниска концентрация на уязвими групи са тези, в които учениците от уязвими групи в основна степен са между 2 и 20%.  Те също участват в проект „Подкрепа за успех”, но не получават допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи по чл. 52 а и 52б от Наредба за финансирането

 

Списъкът с училищата и детските градини, които получават допълнително финансиране за 2019 г. е наличен на уеб-страницата на МОН. Можете да го изтеглите и от тук

 

Вижте още:

Допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи през 2019 г.

        

Автор: Деян Колев

CALENDAR
<< October 2020 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter