News

01.06.2019Какво бе решено на единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПНОИР?

files/image/News/594-800-0.jpg

 

Над 9800 средношколци ще бъдат включени в дуална система на обучение, с което броят на професионалните гимназии и други училища с професионални паралелки, които прилагат дуално обучение ще достигне 147. Отново ще стартира операцията за студентски практики. През настоящата година ще бъде обявена и операция за квалификация на педагогическите кадри за работа в мултикултурна среда.  Очаква се да бъде одобрена нова операция за подобряване на достъпа образование и обучение през целия живот на уязвими групи, като вероятно по нея ще могат да кандидатстват училища, университети и неправителствени организации.  Това стана ясно след единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж “, което се проведе на 29 май в София.

Заседанието бе ръководено от Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на Агенция ОПНОИР. Участие взеха зам.-министър Ангелиева, представители на ГД „Заетост” и ГД „Регионално развитие” на Европейската комисия, МОН, други национални институции, социални партньори  и НПО. Групата организации, работещи за интеграция на уязвими групи бяха представени от Деян Колев от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

Към 30 април по програмата са договорени 831 млн. лв. и са разплатени близо 350 млн.лв., информира Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той акцентира върху важността на предлаганите нови операции „Студентски практики 2“, на стойност 46 млн. лв. и „Подкрепа за дуалната система на обучение“, на стойност 24,5 млн. лв., с които се цели да бъде засилена връзката на българското образование с актуалните нужди на пазара на труда.

Комитетът за наблюдение одобри методология и критерии за подбор на операции „Студентски практики 2“ и „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Целта на втората операция е “Подпомагане на въвеждането на дуалната система на обучение в България и по-конкретно създаване на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.” Операцията ще бъде реализирана от конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, което ще подсигури участието на 147 професионални гимназии и други училища с професионални паралелки. Минимум 9800 ученици ще участват в различни форми на дуално образование, които ще обхванат и двата гимназиални етапа. Ще бъдат реализирани широк спектър от дейности, насочени към учениците, бизнеса, училищата и родителите. Презентация на операцията вижте тук.

В своето изказване Деян Колев апелира Комитетът за наблюдение да излезе с ясна и категорична интерпретация, че участието на училищата в Интегрираната процедура “Социално-икономическа интеграция” по ОПРЧР и ОПНОИР не следва да води до изключване на училищата от участие в проект „Подкрепа за успех”. Двете процедури подкрепят различни типове дейности, като вероятността от припокриване е в много малко от случаите. Голямата част от училищата, които участват в интегрираната процедура, не залагаха допълнителни обучения по български език, именно защото бяха наясно, че ще стартира проект  ”Подкрепа за успех”. В тези училища са необходими множество интервенции, за да бъдат постигнати изискванията на член 27 от Наредбата за приобщаващото образование и за да бъде постигнат реален напредък на процеса на образователна интеграция, аргументира се Колев.

В отговор Кирил Гератлиев посочи, че изложените аргументи имат своята тежест. За Управляващия орган е важно да се гарантира липсата на двойно финансиране, както и да се подпомогнат училищата и учениците, които в най-голяма степен се нуждаят от допълнителни обучения. Ще направим всичко възможно още от началото на следващата учебна година училищата да могат да участват и в двете програми, обеща Гератлиев.

При обсъждането на Индикативната годишна работна програма за 2019 година Деян Колев предложи планираната операция "Подкрепа на уязвими групи за достъп до образование и учене през целия живот“ да бъде заложена като „Процедура за подбор на проектни предложения” с бенефициенти училища, университети и  НПО, а не като директно предоставяне на средства на МОН. Той настоя и мярката да бъде разделена на две операции - "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” и „Ограмотяване на възрастни”. В отговор Кирил Гератлиев изрази съгласие с направените предложения и предложи те да бъдат детайлно разработени и отразени в окончателните Критериите за избор на операция, които се очаква да бъдат одобрени на ноемврийското заседание на Комитета за наблюдение.

 

Повече информация и материали от заседанието вижте на страницата на ИА ОПНОИР

 

 

CALENDAR
<< May 2020 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter