Архив бюлетини

Бюлетин на Център Амалипе 9 - 10.2009

Уважаеми колеги,
приложено ви изпращаме поредния брой на нашия бюлетин. В него ще намерите информация за:

НАБЛЮДАТЕЛ
Проведе се втора среща на Европейската платформа за ромско включване
Правителство закри Дирекция „ЕДВ”
Милен Миланов е новият Национален координатор на Декадата
Кръгла маса «Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите
Международна конференция „Здравето и ромската общност”
Среща на високо ниво „Приносът на европейски-те фондове за ромската интеграция”

АКЦЕНТ НА БРОЯ:
Обучение по застъпни-чество в сферата на ромското здравеопазване

KHERE (У ДОМА)
Седем проектни предло-жения по мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена актив-ност
Обучение на експерти за създаване на местни групи за развитие на селските райони

УЧИЛИЩЕ
Обучение на учители по “Фолклор на етносите – ромски фолклор”
15 септември: едно ново начало
Представяме ви: ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица , община Враца
Митонка

 
Поздрави:
Екипът на Център Амалипе

20.11.2009

Бюлетин на Център Амалипе 6-7/ 2009

 Уважаеми колеги,

В новия брой на Бюлетина ще намерите:

 НАБЛЮДАТЕЛ–

# Стартира кампания “Не продавам гласа си”

# Европейският комитет по социални права реши, че България нарушава правото на социално подпомагане

# IV-тото заседание на Комитета за наблюдение на НСРР

 # Roma Fashion

# Конференция за селска-та  бедност в Будапеща

# Пето заседание на КН на ОПАК

 

[  АКЦЕНТ НА БРОЯ:

# Парламентарни избори 2009: Какво предлагат политическите партии за ромите

[ KHERE (У ДОМА)

# Платформа за създаване на проекти – първи оценки и перспективи за развитие

# Създаване на модел за намаляване на отпадането от училище на ромски деца

# Работилница за идеи “Успешни практики за намаляване на отпадналите ромски ученици”

 

[УЧИЛИЩЕ

# Зелено училище

# заедно с децата на Търново на 1 юни

# С деца на море ….

# Срещи с родители от Шереметя и Малки чифлик

# Занимания трогателни с децата любознателни

 

 

24.08.2009

Бюлетин на Център Амалипе 05/2009

Уважаеми колеги,

В новия бюлетин на Център Амалипе можете да намерите информация за:


НАБЛЮДАТЕЛ
Международна конференция за образованието на ромите
Международна конференция “ромската миграция – европейско предизвикателство”
Ромските организации ще участват в Комитета за наблюдение на ОП “Конкурентоспособност”
Ромските организации ще бъдат представени в Комитета за наблюдение на ОПАК
Становище на ромски НПО по предложението за рамкова програма на МТСП
Одобрени са първите проекти, консултирани по проект платформа

АКЦЕНТ НА БРОЯ:
VI Детски ромски фестивал “Отворено сърце” – 30-31 май 2009 г

KHERE (У ДОМА)
Обучение на специалисти, работещи в “Защитено жилище” – Габрово

УЧИЛИЩЕ
Кръгла маса в Дряново: „Ние сме различни, но мечтите ни са общи”
Осмокласници избираха къде да продължат образованието си
Компютърен курс ‘Възможностите на икт за интеркултурно образование’
24 май в с. Шереметя

ШАРЕНА ЧЕРГА
Хубав празник е Великден, дваж по-хубав е Гергьовден…

09.06.2009

Бюлетин на Център Амалипе 04/2009

В броя:
НАБЛЮДАТЕЛ
Новата рамкова програма за интеграция на ромите – на съгласувателна процедура в МС
Заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси”
Проблеми със създаването на Съвет по социалното включване
ГЕРБ представи платформа за интеграция на ромите

KHERE (У ДОМА):
Проект ПЛАТФОРМА бе представен в Северен централен регион
8 април – Международният ден на ромите, и още нещо …
 
УЧИЛИЩЕ
Дебат “Как да върнем децата в училище”
ПОКАНА: Шести детски ромски фестивал “Отворено сърце” – В.Търново, 30-31 май 2009 г.

ШАРЕНА ЧЕРГА
Великден в Павликени

08.05.2009

Бюлетин на Център Амалипе 03/2009

В мартенския брой на бюлетина можете да намерите информация за:

НАБЛЮДАТЕЛ

# Ромски организации предложиха обобщен вариант на нова Рамкова програма

# Първо заседание на НССЕДВ за 2009 г.

Заседание на Общинския съвет - Тетевен

# ПП ГЕРБ се ангажира да работи за интеграция на ромите и за ромско участие

#  Стартира програма за ромски трудови посредници

#  10-та национална среща на организациите, работещи по проблемите на жените

 

 АКЦЕНТ НА БРОЯ

# Проектът на закон за училищното образование

# Център Амалипе изготви прдложения към ЗУО

# Проведе се национална кръгла маса за ЗУП

 

 

УЧИЛИЩЕ

 

# На чаша руски чай и калдарашко кафе в ОУ “П.Р.Славейков”-В.Търново

# Празник на буквите в ОУ “Св.Иван Рилски” -Балван

# Предсатвяме ви: ОУ “П.Яворов” – с.. Крушевец

# Предсатвяме ви: 106 ОУ “Гр.Цамблак” – гр. София

# ПОКАНА: Шесто детски ромски фестивал “Отворено сърце” – В.Търново, 30-31 май 2009 г.

 

ШАРЕНА ЧЕРГА

# Сирни Заговезни - Зопостит

 

 

 

 

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ

06.04.2009

Бюлетин на Център Амалипе 01/2009

В броя:

НАБЛЮДАТЕЛ–

 # Проект “ПЛАТФОРМА” – да насочим повече фондове към ромите

 # Ромските организации се обединиха за внасянето на Рамковата програма в НС

 #  Ромските организации не участваха в заседанието на Междуведомствената група за изработване на РПРИРБО от 30.01.09

 # Нов състав и нови срокове за Рамковата програма за интеграция на ромите: факти и анализ

 #  Встъпителни срещи по проект Платформа

# Конкурс за регионални партньори

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ:

Над 150 деца честваха Василица – Ромската Нова Година във Велико Търново

 

KHERE ( У ДОМА)

# Момичета планираха кампании за подобряване на здравния статус на ромските жени в своите общности

 УЧИЛИЩЕ

# Предсатвяме ви: СОУ “Неофит Рилски

 ШАРЕНА ЧЕРГА

# Атанасовден – 31 януари

# На гости на Василица в СОУ “Иван Вазов” – гр. Вършец

 

 

10.03.2009

Бюлетин на Център Амалипе 02/2009

В броя:

[  НАБЛЮДАТЕЛ–

 

# Проект “ПЛАТФОРМА” – избрани са регионалните партньори

# Обновяване на плана на Десетилетието на ромското включване

#  Становище на Център Амалипе по предложения от специалната работна група текст на Нова рамкова програма

# Ромските организации публично протестираха срещу изключването на ромската общност от изработването на нова рамкова програма и политизирането на процеса

#  Стипеднии за кандидат-студенти и студенти по медицина

# Стипендии на RMUSP за кандидат-студенти и студенти от ромски произход

# Утвърден е състава на НССЕДВ за 2009 г.

 

[KHERE ( У ДОМА)

# Проект Платформа в Полски Тръмбеш

# Изложение за Св. Валентин

 

[УЧИЛИЩЕ

# На открит урок в ОУ “Васил Левски” – с. Леденик

# Предсатвяме ви: ОУ “Христо Ботев” – гр. Дунавци

# Представяме ви: СОУ “Христо Ботев” – гр. Кочериново

# Заедно на празника с българските и ромските деца в Павликенско

 

[ ШАРЕНА ЧЕРГА

# Петльовден – 02 февруари

# Възстановка на кукерски обичаи в български и ромски дом в гр. Стралджа

09.03.2009

Бюлетин на Център Амалипе 11-12/2008

Уважаеми Колеги,

Приложено ви изпращам брой 11-12 на Бюлетина на Център Амалипе. В него можете да прочетете:

 

НАБЛЮДАТЕЛ–

Нови операции, засягащи интеграцията oбявиха по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромските организации избраха свой представител в Комитета за наблюдение по ОП РЧР

Министърът на здравеопазването се срещна с ромски организации

 

 

 

Заседава СИР към МТСП

Обучение за експерти по ромските въпроси в публ. администрация

Европейската политика за здравеопазване и ромите

Заседание на НССЕДВ

Отворен форум по проблмите на здравеопазването в Брюксел

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ:

Над 100 ромски организа-ции обсъждаха Рамковата програма

 

KHERE ( У ДОМА)

 

 

 

Образователната интеграция в условията на делегирани училищни бюджети

 

УЧИЛИЩЕ

Стартира Център за интеркултурно образование в Община В. Търново

Учители се обучаваха как да работят в мултикултурна среда

Открит урок в с. Балван

Аз съм Петя

 

 

 

 

ШАРЕНА ЧЕРГА

 

 

Коледа 

 

 

Курбан- байрам

 8 декември

16.01.2009

Бюлетин на Център Амалипе 9-10/2008

В новия брой на бюлетина можете да намерите:

 

НАБЛЮДАТЕЛ– новините накратко

Първата среща на върха по проблемите на ромите

Годишна среща по човешките измерения на ОССЕ

„Навън е интересно”

Заключителна конференция на проект „Национален каталог на добри практики на антидискриминация”

Обучение за основните документи за интеграция на ромите

Обучение на обучители от Разградска област

Обучение на полицаи от обл. Перник

Обучение по застъпничество

Стартира изследване “Здраве и ромската общност, анализ на ситуацията в Европа

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ:

Регионални дискусии за Рамковата програма за интегриране на ромите: факти и анализ

   

 

KHERE ( У ДОМА)

 Среща на ромски организации за обсъждане на застъпнически дейности в сферата на здравеопазването

Проект “Създаване на условия за равнопоставеност на кандидатите от ромски произход за държавна служба в МВР”

 

  УЧИЛИЩЕ

Заедно по дългите пътища са българските, ромските и каракачaнските деца от гр. Вършец

Започна учебната 2008/2009 година

Център Амалипе, съвместно с Община Велико Търново стартира проект за въвеждане на ИКО

Обучение на учители по СИП “Ромски фолклор”

Кръгла маса “Равен достъп на ромите до качествено образование”

 

ШАРЕНА ЧЕРГА

Етнофестивал “Всички заедно можем” се проведе в гр. Септември

 

09.11.2008

Бюлетин на Център Амалипе 7 - 8/2008

В новия брой на Център Амалипе можете да намерите:

 

НАБЛЮДАТЕЛ– новините накратко

Определени са функ-циите на координатора на Десетилетието

Расист получава медий-на награда

Назначени са здравните медиатори

Държавата ще обезпечи целодневно обучение в средищните училища

Единния разходен стан-дарт ще се увеличи

Заседание на Обществе-ния съвет по ЕДВ в Общ. Дряново

Среща на ОССЕ във Виена

Консултации на Аген-цията за основните човеш ки права

 

АКЦЕНТ НА БРОЯ:

Започна изработването на нова Рамкова програма

Заседанието на НССЕДВ от 23 юли: факти и анализи

 

 

 KHERE ( У ДОМА)

Представяне на медиен справочник “Ромите в България”

Комуникиране чрез медиите – обучение за ромски НПО

Работна среща за нама-ляване на безработицата сред ромите в с. Водолей

 

УЧИЛИЩЕ

Образователната рефор ма в България

Образователната инте-грация в контекста на местните условия

Доклад на EUMAP

Стъпките оттук нататък

16.09.2008
КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter